Master of Business and Administration na Fakulte manažmentu PU v Prešove

Ponúkame štúdium MBA

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu je dlhoročným partnerom European institute a spoločne realizuje, okrem programu MBA (Master of Business and Administration) – odbor zameraný na biznis a marketing, aj ďalšie študijne programy:

 • MPA (Master of Public Administration) – odbor zameraný na verejnú správu,
 • MPH (Master of Public Health) – odbor zameraný na oblasť zdravotníctva,
 • LL.M (Master of Law) – odbor zameraný na právo.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že od júna 2020 je spustený nový študijný program DBA (Doctor of Business Administration), resp. DPA, DrPH a LL.D., ktoré posúvajú vedomostnú laťku na najvyššiu možnú úroveň.

European Institute so sídlom v Prahe poskytuje svoje služby v oblasti vzdelávania od roku 2012 a v súčasnosti má viac ako 500 úspešných absolventov. Okrem Českej republiky, inštitút pôsobí aj na Slovensku, kde výučba prebieha v Prešove, Žiline a Bratislave. Svoje vzdelávacie aktivity inštitút rozvíja aj v ďalších krajinách ako Srbsko a najnovšie zakladá svoju organizačnú zložku v ruskom Petrohrade.

Štúdium MBA

Štúdium je realizované lektormi s akademickými, ale najmä praktickými skúsenosťami z príslušnej oblasti v slovenskom jazyku za exkluzívnu cenu. Lektori z Fakulty manažmentu primárne zastrešujú program MBA a okrem Prešova vyučujú aj v Bratislave a Prahe. Ponúkané programy vychádzajú z najlepšej britskej tradície, doplnenej o inovatívne služby (moodle, resp. e-leraning, BOOKPORT), aby bol študentom poskytovaný maximálny komfort a pridaná hodnota. European Institute vydáva medzinárodné certifikáty v kooperácii s certifikačnou autoritou IES – International Education Society London.

Využite špeciálnu ponuku pre študentov a pedagógov Prešovskej univerzity

Pre koho je určené štúdium určené?

Študijne programy sú určené pre podnikateľov, manažérov, zamestnancov súkromných firiem, doktorov medicíny, advokátov a právnikov, predstaviteľov neziskového sektoru, štátnej správy a samosprávy, ale aj pre ostatných, ktorí chcú efektívne rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu, marketingu, verejnej správy, zdravotníctva, či práva so zameraním na prepájanie teoretických znalostí a praxe. Prípadne chcú získať nové kontakty a vyťažiť tak zo štúdia maximum.

Podmienky prijatia na štúdium

Podmienky prijatia na štúdium sú nastavené tak, aby brali na zreteľ uchádzačov z akademického prostredia, ale aj uchádzačov s nadobudnutými skúsenosťami z praxe:

 • zdokladované vysokoškolské štúdium minimálne na bakalárskom stupni,
 • stredoškolské vzdelanie a zdokladovaná prax v odbore, prípadne individuálne posúdenie spôsobilosti na štúdium,
 • bez prijímacieho konania.

Výhody štúdia v súvislosti s Fakultou manažmentu:

V súvislosti spolupráce Fakulty manažmentu s European Institute, garantovania tohto programu dekanom fakulty a personálneho pokrytia lektorov v rámci programu, vznikajú pre uchádzačov a študentov nasledujúce výhody:

 • výučba v priestoroch fakulty,
 • lektori z radov odborných asistentov a docentov fakulty,
 • semestrálne a záverečné práce majú rovnaké náležitosti ako práce v rámci štúdia na FM,
 • sídlo študijného oddelenia pre SR priamo na fakulte,
 • dĺžka štúdia max 9 mesiacov.

Cena za štúdium MBA

 • Bežná cena: 4 800 EUR
 • Aktuálna zľava 40% - 2 800 EUR
 • Pre študentov a zamestnancov Prešovskej univerzity zľava až 50 %: 2 400 EUR
 • Vyššie uvedené zľavy platia do konca marca 2021.

Ako bonus, každý študent získa:

 • tablet zdarma,
 • vstupenky do divadla Semafor v Prahe alebo divadla Aréna v Bratislave,
 • prístup do on-line knižnice BOOKPORT so 4 400 odbornými publikáciami,
 • možnosť vyhrať víkendový pobyt v Londýne.

EUROPEAN INSTITUTE - Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu UNIPO

Info linka pre záujemcov o štúdium MBA z Prešovskej univerzity: +421 948 260 858.

Ukážkové hodiny grátis budeme realizovať v EUROPEAN INSTITUTE v Prahe, v CANADIAN INSTITUTE v Bratislave a na Fakulte manažmentu PU v Prešove. Záujem o ukážkovú hodinu alebo prihlášky na štúdium posielajte písomne na:

TOP fakty o Fakulte manažmentu

 1. Študuj bez prijímačiek na najväčšej a najdynamickejšej fakulte PU.
 2. Zaži semester v exotickej krajine.
 3. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 4. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 5. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 6. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 7. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 8. Európou uznávané diplomy.
 9. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 10. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 11. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 12. Skvelé štipendiá.
 13. Štátnice bez memorovania.
 14. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 15. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).