Galéria nového campusu

Sídlo fakulty manažmentu

Samotný campus fakulty tvoria budovy, ktoré sú situované v najužšom centre mesta Prešov na ul. Konštantínovej 16. V rámci tohto komplexu budov sa realizuje ťažisko výučby a taktiež v nej sídli vedenie fakuly.

Sídlo fakulty manažmentu

Pohľad na pôvodný hlavný vchod a novú budovu fakulty, ktorá bola odovzdaná do používania začiatkom roku 2016.

Sídlo fakulty manažmentu

Pohľad na novú budovu fakulty z Konštantínovej ulice a hlavný vchod do komplexu budov.

Sídlo fakulty manažmentu

Nová aula fakulty manažmentu je v rámci Prešovskej univerzity v Prešove najväčšou prednáškovou sálou s kapacitou 336 poslucháčov. Audiovizuálnu techniku použitú v tejto prednáškovej sále je možné v rámci Slovenska nájsť už len na SAV - Slovenskej akadémii vied v Bratislave.