Fakulta

Digitálna garáž od Google na fakulte manažmentu

Digitálna garáž - Google

Digitálna garáž je bezplatná online vzdelávacia platforma od americkej spoločnosti Google Inc. Jej úspešné absolvovanie a následné získanie certifikátu nielenže potvrdzuje znalosti v oblasti online marketingu, ale aj posilňuje digitálne zručnosti. Kurz je primárne určený študentom a mladým ľudom, ktorí chcú začať s úspešným podnikaním v digitálnom svete, alebo tým, ktorí si hľadajú prácu a majú záujem zvýšiť úroveň svojich vedomostí a zároveň aj šancu svojim životopisom zaujať.

Kurz pozostáva z 23 tém z oblasti digitálneho marketingu, stačí sa len zaregistrovať a môžete začať s online vzdelávacím plánom. Po naštudovaní jednotlivých video lekcií vás čakajú krátke kvízy a po úspešnom ukončení všetkých lekcií finálny test, po ktorého úspešnom absolvovaní získate certifikát. Trvanie kurzu je približne 8 hodín, môžete ho však absolvovať periodicky.

Jakub Horváth

Mgr. Jakub Horváth - ambasádor Digitálnej garáže

Na našej fakulte pôsobí ambasádor Digitálnej garáže doktorand Mgr. Jakub Horváth z Katedry marketingu a medzinárodného obchodu, ktorý je priamo vyškolený spoločnosťou Google. Jeho úlohou je šíriť povedomie o Digitálnej garáži formou plagátov, prednášok, workshopov a rôznych ďalších aktivít. So spoločnosťou Google je v pravidelnom kontakte formou online meetingov, kde vykazuje správy o svojej činnosti.

Chcem získať certifikát

Google Digitálna garáž Google Digitálna garáž Google Digitálna garáž Google Digitálna garáž

Výhodami Digitálnej garáže sú:

  1. kurz je bezplatný,
  2. kurz je voľne dostupný na internete, stačí sa len zaregistrovať,
  3. kurz nemusíte absolvovať naraz, ale kedykoľvek naň máte čas,
  4. kurz je súčasťou učebných osnov našej fakulty,
  5. počas absolvovania kurzu si osvojujete základné poznatky v oblasti online marketingu,
  6. následne tieto poznatky môžete aplikovať v rôznych praktických situáciách korešpondujúcich s reálnou praxou,
  7. certifikát môžete zakomponovať do svojho životopisu, čo vám poskytne kvalifikačnú výhodu v prípade uchádzania sa o zamestnanie.

Chcem získať certifikát

Prečo študovať na Fakulte manažmentu?