Fakulta

Digitálna garáž od Google na fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu

Digitálna garáž - Google

Digitálna garáž je bezplatná online vzdelávacia platforma od americkej spoločnosti Google, ktorá ponúka online kurzy z oblasti digitálneho marketingu, kariérneho rozvoja a dát a technológií. Absolvovanie kurzu Základy digitálneho marketingu, ktorý zahŕňa certifikáciu, nielenže potvrdzuje znalosti v oblasti online marketingu, ale aj posilňuje digitálne zručnosti. Kurz je primárne určený študentom a mladým ľuďom, ktorí chcú začať s úspešným podnikaním v digitálnom svete, alebo tým, ktorí si hľadajú prácu a majú záujem zvýšiť úroveň svojich vedomostí a zároveň aj šancu svojim životopisom zaujať.

Kurz pozostáva z 26-tich modulov z oblasti digitálneho marketingu, stačí sa len zaregistrovať svojim Google kontom a môžete začať s online vzdelávacím plánom. Po naštudovaní jednotlivých video lekcií vás čakajú krátke kvízy a po úspešnom ukončení všetkých lekcií finálny test, po ktorého úspešnom absolvovaní získate certifikát. Trvanie kurzu je približne 40 hodín (vrátane pozerania videí), môžete ho však absolvovať periodicky.

Grow with Google student ambassador 2021

Na našej fakulte pôsobí Grow with Google Student Ambassador, študentka bakalárskeho štúdia Lucia Vargová, ktorá je priamo vyškolená spoločnosťou Google. Jej úlohou je šíriť povedomie o programe Grow with Google prostredníctvom prednášok, workshopov a rôznych ďalších aktivít. So spoločnosťou Google je v pravidelnom kontakte formou online meetingov, kde vykazuje správy o svojej činnosti.

Google Certified Trainer, PhDr. Jakub Horváth, PhD. MBA

Na Fakulte taktiež pôsobí Google Certified Trainer, PhDr. Jakub Horváth, PhD. MBA, ktorý sa primárne zameriava na oblasť #IamRemarkable a taktiež organizuje workshopy a prednášky, nielen pre študentov fakulty.

Chcem získať certifikát

GWG

Google Certified Trainers 2021

Výhodami Digitálnej garáže sú:

  1. kurz je bezplatný,
  2. kurz je voľne dostupný na internete, stačí sa len zaregistrovať,
  3. kurz nemusíte absolvovať naraz, ale kedykoľvek naň máte čas,
  4. kurz je súčasťou učebných osnov našej fakulty,
  5. počas absolvovania kurzu si osvojujete základné poznatky v oblasti online marketingu,
  6. následne tieto poznatky môžete aplikovať v rôznych praktických situáciách korešpondujúcich s reálnou praxou,
  7. certifikát môžete zakomponovať do svojho životopisu, čo vám poskytne kvalifikačnú výhodu v prípade uchádzania sa o zamestnanie.

Chcem získať certifikát

Prečo študovať na Fakulte manažmentu?