Prax študentov

Strediská študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu

Pri Fakulte manažmentu už 12 rokov pôsobí aj „Expertná a podnikateľská rada Fakulty manažmentu“ (EPR FM), ktorú tvorí viac ako tridsať úspešných podnikateľov, manažérov a ďalších osobností najmä (ale nielen) z Prešovského a Košického kraja, často zamestnávatelia našich absolventov. Rada svojimi aktivitami pomáha fakulte a najmä jej študentom pokryť viaceré sféry spolupráce, výskumu, odbornej praxe v oblastiach ako sú: obchod a marketing, informačné technológie, turizmus, hotelierstvo, kúpeľníctvo, environmentálny manažment, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, podniky služieb, ale aj oblasť regionálneho rozvoja, samosprávy a mnohé iné.

Fakulta má vytvorenú sieť „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu", čím umožňuje študentom intenzívny kontakt s vybranými podnikmi a overenie využitia ich vedomostí v praxi. Dôležitá je prepojenosť štúdia s praxou a implementácia odbornej praxe do všetkých študijných programov. Študenti svojimi nápadmi a prácou sú predpokladmi možných ďalších prínosov pre firmu, či organizáciu. Súčasne stredisko fakulty takéhoto typu je po zverejnení celej siete spravidla pre firmy špecifickým prínosom vo vzťahu k istej forme reklamy, pomáha pritiahnuť ďalších zákazníkov.

Študenti Fakulty manažmentu majú možnosť využiť širokú ponuku Stredísk študentskej praxe Fakulty manažmentu.

Logo spoločnostiPodnikateľský subjekt, resp. organizácia
ATANA club s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.atana-club.sk
Asociácia Duálneho Vzdelávania
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.asociaciadv.sk
Atena – Personal Consulting s.r.o.
www.atena.sk
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.azzz.sk
Bardejovské Kúpele, a.s.Bardejovské Kúpele, a.s.
www.kupele-bj.sk
COOP Jednota Prešov, s.d.
www.coop.sk
COUPONZONE, s.r.o.
www.couponzone.sk
Dukla Destination
www.dukladestination.com
EKO-FBB, s.r.o.
www.ekofbb.sk
ELCOM, s.r.o.
www.elcom.eu
Energia plus, s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

FECUPRAL, spol. s r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.fecupral.sk
GEMOR FASHION, s.r.o.
www.gemor.sk
GOHR, s.r.o.
www.gohr.sk
HARČÁR a partneri s.r.o.
Firemný Facebook profil
HILTI
www.hilti.sk
Hotel DIXON ****
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.hoteldixon.sk
Hotel Dukla, a.s.
www.hotelduklapresov.sk
Hotel *** SOREA TITRIS
www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-titris
CHIMNEY´S, s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)
JSP Consult, a.s.
Kerex, s.r.o.
www.kerex.sk
KuGu PARTNERS
www.kugureality.sk
Kúpele Nový Smokovec
www.kupelens.sk
Kúpele Vyšné Ružbachy
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.ruzbachy.sk
KVETY.SK s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.kvety.sk
MCK+ s. r. o.
www.mckpresov.sk
Mesto Veľký Šariš
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.velkysaris.sk
Mesto Lipany
www.lipany.sk
Mestský úrad Vysoké Tatry
www.vysoketatry.sk
Metrostav Slovakia a.s.
www.metrostav.sk
Motor-Car Prešov, s.r.o.
www.motorcarpresov.sk
MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ
Online profil
MXM, spol. s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.hoteljavorna.sk
Obec Kvakovce - Obecný úrad
www.domasacity.sk
Opálové bane Libanka, s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.slovakiaopal.com
PEhAES, a.s.
www.pehaes.sk
Pharma, spol.s r.o.
www.schneider-lekaren.sk
PK Auto, spol s.r.o.
http://www.pkauto.eu
PRELIKA,a.s.
www.prelika.sk
SAD Prešov
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.sad-po.sk
Sanatórium Tatranská Kotlina
www.santk.sk
SLOVEXA PD - Kapušany, s.r.o.
www.slovexa.sk
Sociálna poisťovňa Prešov
www.socpoist.sk
SPINEA, s.r.o.
www.spinea.sk
Súkromná stredná odborná škola, Pod Kalváriou Prešov
www.skolamladost.edupage.org
TOMARK, s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.tomark.sk
Vector Invest, s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.eggproduct.sk
Výskumno vzdelávacie centrum bioenergie
www.vvcb.sk
Zväz cestovného ruchu SR
www.zcrsr.sk