Prax študentov

Strediská študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu

Pri Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu už 12 rokov pôsobí aj „Expertná a podnikateľská rada Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu“ (EPR FMEO), ktorú tvorí viac ako tridsať úspešných podnikateľov, manažérov a ďalších osobností najmä (ale nielen) z Prešovského a Košického kraja, často zamestnávatelia našich absolventov. Rada svojimi aktivitami pomáha fakulte a najmä jej študentom pokryť viaceré sféry spolupráce, výskumu, odbornej praxe v oblastiach ako sú: obchod a marketing, informačné technológie, turizmus, hotelierstvo, kúpeľníctvo, environmentálny manažment, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, podniky služieb, ale aj oblasť regionálneho rozvoja, samosprávy a mnohé iné.

Fakulta má vytvorenú sieť „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu", čím umožňuje študentom intenzívny kontakt s vybranými podnikmi a overenie využitia ich vedomostí v praxi. Dôležitá je prepojenosť štúdia s praxou a implementácia odbornej praxe do všetkých študijných programov. Študenti svojimi nápadmi a prácou sú predpokladmi možných ďalších prínosov pre firmu, či organizáciu. Súčasne stredisko fakulty takéhoto typu je po zverejnení celej siete spravidla pre firmy špecifickým prínosom vo vzťahu k istej forme reklamy, pomáha pritiahnuť ďalších zákazníkov.

Študenti Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu majú možnosť využiť širokú ponuku Stredísk študentskej praxe Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu.

Ako prepájame teóriu s praxou?


Zoznam Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu

Logo spoločnostiPodnikateľský subjekt, resp. organizácia
Alexandra Hotel ****Alexandra Hotel ****
www.alexandrahotel.sk
Alexandra Wellness Hotel ***Alexandra Wellness Hotel ***
www.alexandrawellnesshotel.sk
Asociácia Duálneho Vzdelávania
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.asociaciadv.sk
Atena – Personal Consulting s.r.o.
www.atena.sk
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.azzz.sk
Bardejovské Kúpele, a.s.Bardejovské Kúpele, a.s.
www.kupele-bj.sk
BAMIDA, s.r.o.BAMIDA, s.r.o.
www.bamida.sk
COOP Jednota Prešov, s.d.
www.coop.sk
COUPONZONE, s.r.o.
www.couponzone.sk
Detská železnica Košice, o.z.Detská železnica Košice, o.z.
www.detskazeleznica.sk
Dukla Destination
www.dukladestination.com
EKO-FBB, s.r.o.
www.ekofbb.sk
ELCOM, s.r.o.
www.elcom.eu
Energia plus, s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

Eventland s.r.o..
www.eventland.eu
FECUPRAL, spol. s r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.fecupral.sk
Fusion Group, s.r.oFusion Group, s.r.o
www.fusiongroup.sk
GEMOR FASHION, s.r.o.
www.gemor.sk
GOHR, s.r.o.
www.gohr.sk
Grand Hotel**** Bachledka Strachan
www.hotelbachledka.sk
HARČÁR a partneri s.r.o.
Firemný Facebook profil
HILTI
www.hilti.sk
Hotel DIXON ****
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.hoteldixon.sk
Hotel Dukla, a.s.
www.hotelduklapresov.sk
Hotel *** SOREA TITRIS
www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-titris
CHIMNEY´S, s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)
Kerex, s.r.o.
www.kerex.sk
Keys Partners, a.s.
www.facebook.com/keyspartners/
Kúpele Nový Smokovec
www.kupelens.sk
Kúpele Vyšné Ružbachy
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.ruzbachy.sk
KVETY.SK s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.kvety.sk
MCK+ s. r. o.
www.mckpresov.sk
Mesto Veľký Šariš
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.velkysaris.sk
Mesto Lipany
www.lipany.sk
Mesto Vranov nad Topľou
www.vranov.sk
Mestský úrad Vysoké Tatry
www.vysoketatry.sk
Metrostav Slovakia a.s.
www.metrostav.sk
Motor-Car Prešov, s.r.o.
www.motorcarpresov.sk
BGV, s.r.o.
www.nestville.sk
MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ
Online profil
MXM, spol. s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.hoteljavorna.sk
Obec Kvakovce - Obecný úrad
www.domasacity.sk
Slovenské opálové bane, s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.slovenskeopalovebane.sk
PEhAES, a.s.
www.pehaes.sk
PKO Prešov
www.pkopresov.sk
Pharma, spol.s r.o.
www.schneider-lekaren.sk
SmartGuide s.r.o.
www.smart-guide.org
PK Auto, spol s.r.o.
http://www.pkauto.eu
PRELIKA,a.s.
www.prelika.sk
ProEnviro, n.o.
www.proenviro.org
SAD Prešov
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.sad-po.sk
Sanatórium Tatranská Kotlina
www.santk.sk
Sitno Pharma, Ltd.
www.sitnopharma.sk
SLOVEXA PD - Kapušany, s.r.o.
www.slovexa.sk
Sociálna poisťovňa Prešov
www.socpoist.sk
SPINEA, s.r.o.
www.spinea.sk
Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou, Prešov
www.skolamladost.sk
TOMARK, s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.tomark.sk
Vector Invest, s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.eggproduct.sk
Výskumno vzdelávacie centrum bioenergie
www.vvcb.sk
Zväz cestovného ruchu SR
www.zcrsr.sk
InSAR TechnologyInSAR Technology
www.insar.sk
Promiseo s.r.o.Promiseo s.r.o.
www.promiseo.sk
Severovýchod Slovenska – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR)Severovýchod Slovenska – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR)
www.severovychod.sk
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región ŠarišOblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš
www.oocr.weebly.com
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.
www.prazdroj.sk
Environmentálna energetická agentúra, n. o.Environmentálna energetická agentúra, n. o.
www.enviroenergo.sk
Outdoorpark, s.r.oOutdoorpark, s.r.o
www.outdoorpark.sk
Rocks, s.r.o.Rocks, s.r.o.
www.outdoorpark.sk
IT-Solutions4You s.r.o.IT-Solutions4You s.r.o.
www.it-solutions4you.sk
Learn2Code o.z.Learn2Code o.z.
www.learn2code.sk
Smash, s.r.o.Smash, s.r.o.
www.smash.company
Zväz automobilového priemyslu SRZväz automobilového priemyslu SR
www.zapsr.sk
1.day, s.r.o.1.day, s.r.o.
www.1day.sk