Prax študentov

Strediská študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu

Pri Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu už 12 rokov pôsobí aj „Expertná a podnikateľská rada Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu“ (EPR FMEO), ktorú tvorí viac ako tridsať úspešných podnikateľov, manažérov a ďalších osobností najmä (ale nielen) z Prešovského a Košického kraja, často zamestnávatelia našich absolventov. Rada svojimi aktivitami pomáha fakulte a najmä jej študentom pokryť viaceré sféry spolupráce, výskumu, odbornej praxe v oblastiach ako sú: obchod a marketing, informačné technológie, turizmus, hotelierstvo, kúpeľníctvo, environmentálny manažment, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, podniky služieb, ale aj oblasť regionálneho rozvoja, samosprávy a mnohé iné.

Fakulta má vytvorenú sieť „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu", čím umožňuje študentom intenzívny kontakt s vybranými podnikmi a overenie využitia ich vedomostí v praxi. Dôležitá je prepojenosť štúdia s praxou a implementácia odbornej praxe do všetkých študijných programov. Študenti svojimi nápadmi a prácou sú predpokladmi možných ďalších prínosov pre firmu, či organizáciu. Súčasne stredisko fakulty takéhoto typu je po zverejnení celej siete spravidla pre firmy špecifickým prínosom vo vzťahu k istej forme reklamy, pomáha pritiahnuť ďalších zákazníkov.

Študenti Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu majú možnosť využiť širokú ponuku Stredísk študentskej praxe Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu.

Ako prepájame teóriu s praxou?


Zoznam Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu

Logo spoločnostiPodnikateľský subjekt, resp. organizácia
Asociácia hotelov a reštaurácií SRAsociácia hotelov a reštaurácií SR
www.ahrs.sk
Alexandra Hotel ****Alexandra Hotel ****
www.alexandrahotel.sk
Alexandra Wellness Hotel ***Alexandra Wellness Hotel ***
www.alexandrawellnesshotel.sk
Asociácia Duálneho Vzdelávania
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.asociaciadv.sk
Atena – Personal Consulting s.r.o.
www.atena.sk
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.azzz.sk
Bardejovské Kúpele, a.s.Bardejovské Kúpele, a.s.
www.kupele-bj.sk
BAMIDA, s.r.o.BAMIDA, s.r.o.
www.bamida.sk
BGV, s.r.o.
www.nestville.sk
Camping Malá BaraCamping Malá Bara
www.campingmalabara.sk
COOP Jednota Prešov, s.d.
www.coop.sk
Detská železnica Košice, o.z.Detská železnica Košice, o.z.
www.detskazeleznica.sk
Dukla Destination
www.dukladestination.com
Dustream production s.r.o.Dustream production s.r.o.
www.dustream.sk/
EKO-FBB, s.r.o.
www.ekofbb.sk
ELCOM, s.r.o.
www.elcom.eu
Energia plus, s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

Eventland s.r.o..
www.eventland.eu
Environmentálna energetická agentúra, n. o.Environmentálna energetická agentúra, n. o.
www.enviroenergo.sk
FECUPRAL, spol. s r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.fecupral.sk
Fusion Group, s.r.oFusion Group, s.r.o
www.fusiongroup.sk
GEMOR FASHION, s.r.o.
www.gemor.sk
GOHR, s.r.o.
www.gohr.sk
Grand Hotel**** Bachledka Strachan
www.hotelbachledka.sk
Garrett Motion Slovakia s. r. o.
www.garrettmotion.com
HARČÁR a partneri s.r.o.
Firemný Facebook profil
HILTI
www.hilti.sk
Hotel DIXON ****
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.hoteldixon.sk
Hotel Dukla, a.s.
www.hotelduklapresov.sk
Hotel *** SOREA TITRIS
www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-titris
HHD s.r.o.HHD s.r.o.
www.interhome.group
InSAR TechnologyInSAR Technology
www.insar.sk
IT-Solutions4You s.r.o.IT-Solutions4You s.r.o.
www.it-solutions4you.sk
II. Rákóczi Ferenc n.o.II. Rákóczi Ferenc n.o.
www.borsikastely.eu
KEREX, s.r.o.
www.kerex.sk
Kúpele Nový Smokovec
www.kupelens.sk
Kúpele Vyšné Ružbachy
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.ruzbachy.sk
KVETY.SK s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.kvety.sk
LED-SOLAR, s.r.o.LED-SOLAR, s.r.o.
www.ledsolar.sk/
Letecká fakulta TUKE, KošiceLetecká fakulta TUKE, Košice
www.tuke.sk
Learn2Code o.z.Learn2Code o.z.
www.learn2code.sk
MCK+ s. r. o.
www.mckpresov.sk
Mesto Veľký Šariš
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.velkysaris.sk
Mesto Lipany
www.lipany.sk
Mesto Vranov nad Topľou
www.vranov.sk
Mestský úrad Vysoké Tatry
www.vysoketatry.sk
Metrostav DS a.s.
www.metrostavds.sk
Motor-Car Prešov, s.r.o.
www.motorcarpresov.sk
MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ
Online profil
MXM, spol. s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.hoteljavorna.sk
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región ŠarišOblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš
www.oocr.weebly.com
OOCR SEVERNÝ SPIŠ - PIENINYOOCR SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY
www.visitspis.sk www.visitpieniny.sk
Obec Kvakovce - Obecný úrad
www.domasacity.sk
Outdoorpark, s.r.oOutdoorpark, s.r.o
www.outdoorpark.sk
Promiseo s.r.o.Promiseo s.r.o.
www.promiseo.sk
PEhAES, a.s.
www.pehaes.sk
PKO Prešov
www.pkopresov.sk
Pharmacy – BR, spol. s r.o.
www.schneider-lekaren.sk
PK Auto, spol s.r.o.
http://www.pkauto.eu
PRELIKA,a.s.
www.prelika.sk
ProEnviro, n.o.
www.proenviro.org
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.
www.prazdroj.sk
Rocks, s.r.o.Rocks, s.r.o.
www.outdoorpark.sk
Smash, s.r.o.Smash, s.r.o.
www.smash.company
Severovýchod Slovenska – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR)Severovýchod Slovenska – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR)
www.severovychod.sk
SAD Prešov
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.sad-po.sk
Sanatórium Tatranská Kotlina
www.santk.sk
Slovenské opálové bane, s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.slovenskeopalovebane.sk
SmartGuide s.r.o.
www.smart-guide.org
Sitno Pharma, Ltd.
www.sitnopharma.sk
SLOVEXA PD - Kapušany, s.r.o.
www.slovexa.sk
Sociálna poisťovňa Prešov
www.socpoist.sk
SPINEA, s.r.o.
www.spinea.sk
Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou, Prešov
www.skolamladost.sk
TOMARK, s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.tomark.sk
U KOMIŇARA, s.r.o
Vector Invest, s.r.o.
(fotografie z podpisu zmluvy)

www.eggproduct.sk
Výskumno vzdelávacie centrum bioenergie
www.vvcb.sk
Zväz cestovného ruchu SR
www.zcrsr.sk
Zväz automobilového priemyslu SRZväz automobilového priemyslu SR
www.zapsr.sk
ZEOCEM, a.s.ZEOCEM, a.s.
www.zeocem.com
1.day, s.r.o.1.day, s.r.o.
www.1day.sk