Kontakt

Kontaktný formulár

Dekanát fakulty - tel. kontakty:

  • 051 4880 585 - Prodekani pre vzdelávanie
  • 051 7470 632 - Vedúca študíjneho oddelenia
  • 051 4880 523 - Oddelenie pre vedu a výskum
  • 051 4880 529 - Oddelenie pre prax, uplatnenie absolventov, kvalitu a rozvoj
  • 051 4880 525 - Oddelenie pre zahraničné vzťahy

Neváhajte nás kontaktovať

V prípade akýchkoľvek Vaších otázok ohľadne štúdia, prijímacieho konania a pod. nás neváhajte kontaktovať, či už prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo osobne.

Sídlo fakulty

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Konštantínova ul. 16
080 01 Prešov
Slovensko

Sekretariát dekana a tajomníka

Mgr. Ľudmila Palková
Email: fmana@unipo.sk
Tel: 051 4880 510

Prijímacie konanie

V prípade otázok ohľadne prijímacieho konania kontaktujte našich prodekanov pre vzdelávanie:
Tel: 051 4880 585

doc. Ing. Juraj Tej, PhD.
juraj.tej@unipo.sk

Ing. Viktória Ali Taha, PhD.
viktoria.ali-taha@unipo.sk