Kontakt

Kontaktný formulár

Dekanát fakulty - tel. kontakty:

Neváhajte nás kontaktovať

V prípade akýchkoľvek Vaších otázok ohľadne štúdia, prijímacieho konania a pod. nás neváhajte kontaktovať, či už prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo osobne.

Sídlo fakulty

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Konštantínova ul. 16
080 01 Prešov
Slovensko

Sekretariát dekana a tajomníka

Mgr. Ľudmila Palková
Email: fmana@unipo.sk
Tel: 051 4880 510

Prijímacie konanie

V prípade otázok ohľadne prijímacieho konania kontaktujte našich prodekanov pre vzdelávanie:
Tel: 051 4880 585

doc. Ing. Juraj Tej, PhD.
juraj.tej@unipo.sk

doc. Ing. Viktória Ali Taha, PhD.
viktoria.ali-taha@unipo.sk