Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
13.12.2018

Dalibor Cicman (GymBeam) záznam prednášky - Z nuly na 40 mil. € za 4 roky

Dňa 22.11.2018 na pôde Fakulty manažmentu zakladateľ úspešnej značky GymBeam Dalibor Cicman študentom prezradil ako sa dá dostať za 4 roky z nuly na 40 mil. €.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
24.11.2018

Študentky FM na jesennom stretnutí hotelierov

V dňoch 8.10. – 10.10.2018 sa uskutočnila HoReCa konferencia a Jesenné stretnutie hotelierov v jednom z najlukratívnejších hotelov vo Vysokých Tatrách, v Grand Hoteli Bellevue. Na tejto konferencii tak, ako po minulé roky, nesmelo chýbať ani zastúpenie Prešovskej univerzity študentkami Bc. Natáliou Molnárovou a Bc. Miroslavou Poláčkovou.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
23.11.2018

Cestovateľ Martin Navrátil prednášal na Fakulte manažmentu

V utorok, 13. novembra 2018, sme na pôde Fakulty manažmentu v Prešove mohli privítať jedného z najscestovanejších Slovákov, bývalého profesionálneho turistického sprievodcu, zakladateľa cestovateľského portálu Travelistan, Martina Navrátila, ktorý doposiaľ navštívil viac ako 166 krajín sveta.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
23.11.2018

Fakultu manažmentu navštívili zástupcovia spoločnosti Google Slovensko

Zástupcovia spoločnosti Google Slovensko sa v rámci Týždňa vedy a techniky vydali na historicky prvú Roadshow Grow with Google po Slovensku. V priebehu týždňa navštívili osem miest: Banskú Bystricu, Bratislavu, Komárno, Košice, Nitru, Prešov, Trnavu a Žilinu.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
20.11.2018

Cena Literárneho fondu pre doc. Ing. Rastislava Kotuliča, PhD.

V tohtoročnom udeľovaní cien za rok 2018 prvé miesto v súťaži Prémia za trojročný vedecký ohlas v kategórii Spoločenské vedy získal doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD., z Katedry ekonómie a ekonomiky Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD. získal prvé miesto v súťaži Literárneho fondu Prémia za trojročný vedecký ohlas. Najviac citované diela vznikajú pri cielenej vedeckej kolaborácii v rámci vedecko-výskumných projektov podporovaných zväčša agentúrami VEGA, KEGA a APVV. Jeho najcitovanejším dielom je vysokoškolská učebnica Finančná analýza podniku, napísaná v spoluautorskom kolektíve Rastislav Kotulič, Peter Király a Miroslava Rajčániová. Predmetná učebnica je vydávaná prestížnym vydavateľstvo Wolters Kluwer (Iura Edition).

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
18.11.2018

14. ročník Medzinárodnej Baťovej konferencie DOKBAT 2018

V dňoch 24. – 26. apríla 2018 sa Mgr. Veronika Čabinová a Mgr. Erika Onuferová, interné doktorandky Katedry financií Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, zúčastnili medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie 14th Annual International Bata Conference for Ph.D Students and Young Researchers, ktorá sa konala v priemyselnom a podnikateľskom centre východnej Moravy, Zlíne (Česká republika). Účastníkmi boli doktorandi z viacerých zahraničných krajín, ako napr. Vietnam, Keňa, Bielorusko, Nemecko, Litva, Kosovo, Albánsko, Turecko či Srí Lanka.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
18.11.2018

Kolegovia z Ekonomickej univerzity vo Wroczlawe na Fakulte manažmentu

V 21. storočí je úlohou univerzity ako aj fakulty okrem iného nadväzovať kontakty s odborníkmi zo zahraničia, vďaka ktorým sa môže zvýšiť odbornosť jej zamestnancov, kvalita ich vedeckej ako aj pedagogickej činnosti. Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove dlhodobo pracuje aj v tejto oblasti.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
05.11.2018

Dni otvorených dverí na Fakulte manažmentu 2018/2018

Deň otvorených dverí (DOD) Fakulty manažmentu sa bude konať v termínoch:

  • 11.12.2018 (utorok) o 10.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M. Bosáka M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)

  • 15.1.2019 (utorok) o 10.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M. Bosáka M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)

  • február 2019 v rámci celouniverzitného Dňa otvorených dverí Prešovskej univerzity, v aule č.103 v areáli VŠA, ul. 17. novembra)

  • 5.3.2019 (utorok) o 10.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M. Bosáka M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
01.11.2018

Môj ERASMUS+ pobyt v Turecku

Moje meno je Eva Horovčáková a som študentkou 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Minulý školský rok som prostredníctvom Erasmus+ pobytu strávila niekoľko mesiacov v Turecku – na Pamukkale University a stále nemôžem uveriť, čo všetko sa mi prihodilo.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
21.10.2018

Exkurzia študentov FM na Liptove

Dňa 18.10.2018 sa študenti študijného programu Environmentálny manažment zúčastnili exkurzie vo Važeckej jaskyni a v obci Liptovská Teplička. Exkurzia bola realizovaná za podpory projektu KEGA 038PU-4/2018.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
16.10.2018

Môj ERASMUS+ vo Francúzsku

Volám sa Štefánia Glaubicová a som študentkou 2. ročníka v študijnom programe Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo na FM PU. Počas letného semestra som sa zúčastnila mobility Erasmus+ vo franúzskom meste Toulouse.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#udalosti

Publikované
10.10.2018

MANAŽMENT 2018: Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

V dňoch 25. septembra až 29. septembra 2018 sa v kongresovom centre v Novom Smokovci uskutočnila 7. medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats“. Konferenciu organizovala Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Medzinárodná vedecká konferencia Management 2018 sa konala v anglickom jazyku za účasti viac ako 150 odborníkov z univerzít z 20 krajín zo 4 svetových kontinentov.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
06.10.2018

Fakulta manažmentu aktívne participuje na programe Grow with Google, jeho ambasádor bol ocenený cenou rektora

Program Grow with Google od americkej spoločnosti Google Inc. vás naučí nové zručnosti pomocou bezplatných školení, nástrojov a osobného koučingu, ktoré vám otvoria nové príležitosti. Vďaka tomuto programu si už 725 000 Európanov našlo prácu, prípadne zveľadilo svoje podnikanie. Do roku 2020 toto číslo presiahne 1 milión.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
03.10.2018

ERASMUS+ pobyt v Portugalsku

Volám sa Miroslava Polačková a som študentkou magisterského stupňa na Fakulte manažmentu PU v Prešove. V letnom semestri som absolvovala študijný ERASMUS+ pobyt v Portugalsku a týmto článkom by som sa chcela podeliť so svojimi skúsenostiami.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
01.10.2018

Odborná stáž vďaka ERASMUS+

Mgr. Veronika Čabinová a Mgr. Erika Onuferová, interné doktorandky Katedry financií FM PU, absolvovali v letných mesiacoch júl – august 2018 prostredníctvom programu ERASMUS+ odbornú dvojmesačnú stáž v Pardubiciach v medzinárodnej spoločnosti FOXCONN CZ s.r.o.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
20.07.2018

45. stredisko študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu na Fakulte manažmentu

Podpisom zmluvy o spolupráci v rámci strediska medzi dekanom Fakulty manažmentu prof. Ing. Róbertom Štefkom, Ph.D. a konateľkou spoločnosti ATANA club s.r.o. Ellou Frankovou, získala Fakulta manažmentu PU v Prešove 45. stredisko študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
01.05.2018

Spolupráca s podnikateľskou praxou z finančnej sféry pokračuje - Tatra banka

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania a vzájomnej spolupráce s podnikateľskou sférou má v súčasnosti veľmi dôležitý význam. Tento nový trend sa darí realizovať už druhý akademický rok aj na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.

fortfaitingu s prepojením na podnikateľskú prax.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
01.05.2018

Docent Frankovský oslavuje šesťdesiat rokov a preberá zlatú medailu od rektora Prešovskej univerzity

Doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc. v tomto roku oslávil okrúhlych šesťdesiat a zároveň mu za dlhoročný a mimoriadny vedecký prínos bola udelená zlatá medaila od rektora Prešovskej univerzity Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
22.04.2018

Rozhovor so študentom FM a podnikateľom Tomášom Šudíkom

Dnes sme sa stretli so študentom našej fakulty Tomášom Šudíkom, prvákom na bakalárskom stupni, ktorý okrem štúdia stíha aj podnikať, konkrétne vlastní a prevádzkuje e-shop www.zrnkova.sk.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
04.04.2018

Objavte nové bonusové témy v Digitálnej garáži od Google

Všetci už vieme, že u nás na fakulte máme staronového ambasádora Digitálnej garáže od spoločnosti Google a že Digitálna garáž je bezplatná online vzdelávacia platforma, ktorej úspešné absolvovanie a následné získanie certifikátu nielenže potvrdzuje znalosti v oblasti online marketingu, ale aj posilňuje digitálne zručnosti. Zároveň pomáha ľuďom naštartovať ich kariéru, zvýšiť sebadôveru, ale taktiež nadobudnúť potrebné vedomosti, ktoré aplikovaním do praxe môžu zabezpečiť perspektívny rast a dlhodobý rozvoj firmy.

Pokračovať na celý článok

Plánované podujatia

Dni otvorených dverí na FM sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

  • 11.12.2018 (utorok) o 10.00 hod. v aule M. Bosáka M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)
  • 15.1.2019 (utorok) o 10.00 hod. v aule M. Bosáka M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)
  • február 2019 v rámci celouniverzitného Dňa otvorených dverí Prešovskej univerzity, v aule č.103 v areáli VŠA, ul. 17. novembra)
  • 5.3.2019 (utorok) o 10.00 hod. v aule M. Bosáka M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)
  • Viac informácií