Aktuality a oznamy

Sekcia
#udalosti

Publikované
09.11.2020

Týždeň vedy a techniky - Program

Experimentálna ekonómia a behaviorálne odchýlky od racionality

Úvod prednášky bude venovaný rozdielu medzi teóriou očakávaného úžitku (resp. normatívnou teóriou racionálnej voľby) a konceptom preferencií, ako ich chápe ekonomická veda. Ďalšie časti prednášky budú venované experimentálnej ekonómii, predstavíme si základné typy experimentov a oboznámime sa s emočnými a kognitívnymi odchýlkami od racionality.

Prednášajúci: Ing. Matúš Kubák, PhD., MBA

Kedy: 12.11.2020 10:00 – 10:45

Kde: Live na YouTube kanály Fakulty manažmentu


Prečo sú digitálne zručnosti dôležité pre tvoju budúcnosť

Cieľom online prednášky je oboznámiť účastníkov s nevyhnutnosťou digitálnych zručností pre ich profesionálnu budúcnosť. Účastníci sa taktiež dozvedia aká je momentálna situácia na trhu práce, a zároveň prognózu do roku 2030, ako aj to, ako im znalosť digitálnych zručností môže pomôcť odlíšiť sa v najrýchlejšie sa rozvíjajúcom odvetví. Prednáška ponúkne podrobný pohľad na digitalizáciu Európy a čo všetko zahŕňa pojem technické zručnosti.

Prednášajúci: PhDr. Jakub Horváth, PhD. MBA

Kedy: 10.11.2020 10:00 – 10:45

Kde: Live na YouTube kanály Fakulty manažmentu


Neuromarketing a spotrebiteľské neurovedy. Čo je to a aký je ich prínos?

Úvodné informácie o metódach a technikách neuromarketingu (spotrebiteľské neurovedy). Čím môže neuromarketing obohatiť súčasný marketingový výskum a marketingové praktiky. Nové trendy a možnosti.

Prednášajúci: Ing. Bc. Pavel Žiaran, M. A. Ph.D.

Kedy: 11.11.2020 13:00 - 13:45

Kde: Live na YouTube kanály Fakulty manažmentu


Environmentalistika, súčasnosť a vesmírne technológie

Pozrite sa s nami do sveta environmentalistiky, úspešných startupov v tejto oblasti a novodobého zberu dát pomocou družicových technológií, ktoré v najbližších 15 rokoch predpokladane vytvoria 50 000 nových pracovných miest. Predstavíme si jeden z najväčších projektov Európskej únie – program Copernicus, podelíme sa s Vami o skúsenosti zo spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou a dozviete sa o príležitostiach ako sa aj Vaše nápady dajú realizovať s využitím vesmírnych technológií.

Prednášajúci: Ing. Matúš Bakoň, PhD. Kedy: 12.11.2020 19:00 – 19:30 (Zmenený termín)

Kde: Live na YouTube kanály Fakulty manažmentu