Fakulta

Štruktúra katedier Fakulty manažmentu

Naša fakulta počas svojho vývoja rozvinula svoju štruktúru do 10 katedier, na ktorých sú kolektívy pracovníkov vykonávajúcich výskum a pedagogickú činnosť v danej spoločnej a užšej príbuznej oblasti.

 • Katedra manažmentu
 • Katedra ekonómie a ekonomiky
 • Katedra financií, účtovníctva a matematických metód
 • Katedra marketingu a medzinárodného obchodu
 • Katedra manažérskej psychológie
 • Katedra turizmu a hotelového manažmentu
 • Katedra interkulturálnej komunikácie
 • · Katedra manažmentu

  Sekretariát katedry:

  Mgr. Martina Kručay
  Nová budova FMEO (Konštantínová 16, 080 01 Prešov), 2. poschodie, miestnosť č. 416
  Tel. kontakt: +421 5174 706 300 Email: martina.krucay@unipo.sk

  Vedúci katedry:

  Ing. Michaela Harničárová, PhD., MBA
  Email: michaela.sirkova@unipo.sk

  Personálne obsadenie katedry

  · Katedra financií, účtovníctva a matematických metód

  Sekretariát katedry:

  Mgr. Lucia Ševecová
  Nová budova FMEO (Konštantínová 16, 080 01 Prešov), 2. poschodie, miestnosť č. 417
  Tel. kontakt: +421 51 4880 559
  Email: lucia.sevecova@unipo.sk

  Vedúca katedry:

  doc. Ing. Sylvia Jenčová, PhD.
  Email: sylvia.jencova@unipo.sk

  Personálne obsadenie katedry

  · Katedra marketingu a medzinárodného obchodu

  Sekretariát katedry:

  Mgr. Martina Kručay
  Nová budova FMEO (Konštantínová 16, 080 01 Prešov), 2. poschodie, miestnosť č. 416
  Tel. kontakt: +421 5174 706 300 Email: martina.krucay@unipo.sk

  Vedúci katedry:

  prof. doc. PhDr. Radovan Bačík, PhD., MBA, LL.M.
  Email: radovan.bacik@unipo.sk

  Personálne obsadenie katedry

  · Katedra turizmu a hotelového manažmentu

  Sekretariát katedry:

  Mgr. Lucia Ševecová
  Nová budova FMEO (Konštantínová 16, 080 01 Prešov), 2. poschodie, miestnosť č. 417
  Tel. kontakt: +421 51 4880 559
  Email: lucia.sevecova@unipo.sk

  Vedúci katedry:

  doc. Ing. Anna Šenková, PhD.
  Email: anna.senkova@unipo.sk

  Personálne obsadenie katedry

  · Katedra manažérskej psychológie

  Sekretariát katedry:

  Mgr. Lucia Ševecová
  Nová budova FMEO (Konštantínová 16, 080 01 Prešov), 2. poschodie, miestnosť č. 417
  Tel. kontakt: +421 51 4880 559
  Email: lucia.sevecova@unipo.sk

  Vedúci katedry:

  doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA
  Email: zuzana.birknerova@unipo.sk

  Personálne obsadenie katedry

  · Katedra interkulturálnej komunikácie

  Sekretariát katedry:

  Mgr. Lucia Ševecová
  Nová budova FMEO (Konštantínová 16, 080 01 Prešov), 2. poschodie, miestnosť č. 417
  Tel. kontakt: +421 51 4880 559
  Email: lucia.sevecova@unipo.sk

  Vedúca katedry:

  Mgr. Lucia Dančišinová, PhD.
  Email: lucia.dancisinova@unipo.sk

  Personálne obsadenie katedry