Prax študentov

Ako je to s praxou študentov na našej fakulte?

Naši študenti môžu využiť širokú ponuku Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu.

Zoznam partnerov fakulty
demo

Naše video - Talent, vzdelanie, úspech!

Veríme, že sa Vám naše nové video bude páčiť

Chcem vidieť video!
demo

Moderné priestory campusu

Campus našej fakulty tvoria budovy v najužšom centre mesta, kde sídli dekanát fakulty, realizuje sa jadro výučby na čele s modernou prednáškovou aulou vybavenou špičkovou audio-vizuálnou technikou.

Čítaj článok Fotogaléria nového campusu
demo

Prečo študovať na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu?

Viac ako 20 ročná histrória, akreditácia všetkých stupňov štúdia, 80 odborníkov, takmer 1500 študentov, takmer polovičné školne v externom štúdiu,...

Viac faktov Život na fakulte
Pozvánka

Fakulta získala status Excelentné výskumné pracovisko

Viac info

Prečo štúdium u nás?

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove (UNIPO FMEO) je v súčasnosti jedinou fakultou ekonomického typu na verejnej univerzite v prešovskom kraji (univerzita je najstarší typ vysokej školy). Poskytuje v prešovskom kraji jediné univerzitné vzdelanie nielen v oblasti manažmentu, environmentálneho manažmentu, ale aj v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva.

Viac faktov

Ponúkame akreditované štúdium vo všetkých troch stupňoch. Bakalárske štúdium v 3 študijných programoch v 2 rôznych študijných odboroch. V rámci magisterského štúdia ponúkame 2 študijne programy v 2 rôznych študijných odboroch. Taktiež doktorandské štúdium a rigorózne konanie v 2 rôznych študijných odboroch.

Komplentná ponuka

Potrebujete poradiť?

V prípade akýchkoľvek Vaších otázok ohľadne štúdia, prijímacieho konania a pod. nás neváhajte kontaktovať, či už prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo osobne.

Kontaktujte nás

PREDNÁŠAŤ BOLI U NÁS AJ:

ui42 SOS electronic Daybyme Content agency