Fakulta

Študentský život na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu

Úchádzačom naša fakulta ponúka v rámci jednotlivých oblastí nasledujúce možnosti:

Ubytovanie

Študenti majú možnosť ubytovať sa v týchto účelových zariadeniach (kapacita ubytovania je spolu 1918 miest):

 • ŠDJ PU – ul. 17. novembra 13 (celková kapacita 685 miest) +421 51 772 2851
 • ŠD PU – ul. 17. novembra 11 (celková kapacita 873 miest) +4215 1 758 3246
 • ŠD PU – Exnárova 36 (celková kapacita 177 miest) +421 51 770 0322
 • PU – Námestie mládeže 2 (celková kapacita 183 miest) +421 51 771 3250

Viac informácií o cenách a poplatkoch za ubytovanie na http://www.unipo.sk/sdj/hlavne-sekcie/pracovisko/

 

Prešovská univerzita zmluvne poskytuje ubytovanie aj v týchto zariadeniach:

 • Lineas – Budovateľská 14 +421 51 772 3325, http://www.lineas.sk
 • Mladosť – Pod Kalváriou 36 +42151 771 7202, https://skolamladost.edupage.org/text11/Stravovanie

Študentom je k dispozícií študentská jedáleň vo vysokoškolskom areály na ul. 17 novembra 13, ktorú zabezpečuje Donáška od Magistra.

 • Jedáleň priamo pri internátoch.
 • Pestrá ponuka jedál s možnosťou výberu (3 polievky, 6 hlavných jedál, 2 hlavné jedlá na večeru).
 • V jedálni je zriadené stredisko rýchleho občerstvenia, ktoré ponúka teplé jedlá, zákusky, studenú kuchyňu.
 • V areály univerzity sú k dispozícií viaceré bufety s občerstvením:
  • Bufet Bakalár (v hlavnej budove PU)
  • Bufet Rektor (v budove rektorátu)
  • Bufet Študent (v budove ŠDJ)
  • Bufet na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu
 • V areály univerzity sa taktiež nachádza obľúbená kaviareň YOGI'S.
 • Nový študentský bufet už čoskoro aj v priestoroch Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu (prvá polovicka 2017).
 • V súčasnosti sú študentom Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu k dispozícií 3 potravinové automaty a kávomaty

Tým, že sa Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu nachádza v centre mesta Prešov, v jej blízkosti sa nachádzajú mnohé reštaurácie, pizzerie či kaviarne:ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Študentom sú k dispozícií učebné materiály, knižné jednotky, či ostatné študíjne materiály. Tie sú študentom dostupné prostredníctvom:

 • Univerzitná knižnica – ul. 17.novembra 1
  • Disponuje knižničnými fondmi o veľkosti viac ako 300 000 knižničných jednotiek.
  • Ročný prírastok je 6 000 kn.j. a 300 titulov periodík.
  • Realizuje vernisáže umeleckých diel.
  • Realizuje odborné prezentácie, prednášky a iné.
  • Študentom je k dispozícií multimediálna študovňa
  • Prístup k digitálnym dokumentom pomocou služby vzdialeného prístupu.
 • Štátna vedecká knižnica – Hlavná 99
 • BookMan s.r.o – Nám. mieru 1 (budova ODK)
  • Učebné materiály k predmetom vyučovaným na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu.
  • Tlač záverečných prác za zvýhodnene ceny pre študentov Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu.
  • Zasielanie učebných materiálov na dobierku poštou.

V blízkosti fakulty sa nachádza predajňa kancelárskych potrieb, ktorá ponúka taktiež tlačiarenské a kopírovacie služby.VZDELÁVANIE

Študenti sa môžu spoľahnúť, že počas štúdia budú mať možnosť zúčastnisť sa rôznych zaujímavých exkurzií, ktoré rozšíria ich teoritecké vedomosti.

Študent má okrem povinných predmetov (blok A), možnosť študovať aj mnohé iné atraktívne predmety podľa vlastného výberu z celouniverzitnej ponuky predmetov (blok C).

Ponuka voliteľných jazykových predmetov s možnosťou výučby v zameraní na konverzáciu alebo odbornú terminológiu vo vybranej oblasti (blok C):
 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Francúzsky jazyk
 • Ruský jazyk
 • Španielský jazyk
 • Bulharský jazyk
 • Latinský jazyk

Ponuka atraktívnych voliteľných predmetov z celouniverzitnej ponuky (blok C):
 • Zdravý životný štýl
 • Stres manažment
 • Somelierstvo
 • Digitálny workshop
 • Muzikoterapia
 • Úvod do tvorby webových stránok
 • Aerobik a mnohé iné

Viac na Celouniverzitné výberové predmety.

Prednášky významných osobností z praxe:
 • Ing. Andrej Kiska (prezident SR) – „Nielen o marketingu“
 • Ing. Pavel Velev (Riaditeľ Nadácie Tomáša Baťu) – „Tomáš Baťa – podnikateľský príklad“
 • Ing. Miroslav Trnka (Zakladateľ ESET-u) – „Podnikaj aj ty v IT“
 • Pavol Adamčák (Google Digitálna garáž) – „Základy online marketingu“
 • PhDr. Ján Oravec, Csc. (Prezident Združenia podnikateľov Slovenska a Nadácie F.A Hayeka) – „Podnikateľské prostredie v SR a EU“
 • Aleš Mlátilík (CEO spoločnosti Zľavomat.sk) – „Online marketing“
 • zahraničný profesori z Nórska, Nemecka, Grécka a ďalších iných krajín


FINANCIE

Študentský život na fakulte môže byť bohatší aj vďaka ponuke rôznych štipendií a študentských pôžičiek. Pre tých ktorí si chcú zarobiť, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu pravidelne poskytuje informácie aj o rôznych pracovných ponukách.

Sociálne štipendium - viac info na Studentskefinancie.sk alebo Webe fakulty
 • až do výšky 275 € mesačne
 • pre študentov dennej formy štúdia
 • ktorí neprekročili štandardnú dĺžku štúdia
 • majú trvalý pobyt na Slovensku
 • spĺňajú sociálne podmienky

Motivačné štipendium - viac info na Webe fakulty
 • Prospechové štipendium – za vynikajúce plnenie študijných povinnosti
  • minimálne 25 kreditov za predchádzajúci semester
  • vážený priemer v predchádzajúcom semestri nesmie byť vyšší ako 1,5
  • žiadny predmet nesmie byť v predchádzajúcom semestri hodnotený FX
  • študent neprekračuje štandardnú dĺžku štúdia
 • Mimoriadne štipendium – za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti
  • Veda a výskumu
  • Umeleckej činnosti
  • Športovej činnosti

Doktorandské štipendium - viac info na Webe fakulty
 • pre študentov dennej formy v treťom stupni štúdia

Študentské pôžičky - viac info na Studentskefinancie.sk alebo Fnpv.sk
 • až do výšky 4 500 €
 • pre študentov dennej aj externej formy všetkých stupňoch štúdia
 • uprednostnení sú študenti s vynikajúcimi študijnými výsledkami
 • zdravotne postihnutí alebo sociálne znevýhodnení
 • študenti s deťmi alebo z mnohopočetných rodín


Zábava

Na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu majú študenti možnosť zúčastniť sa na rozličných aktivitách a podujatí zábavného charakteru, ktoré sú plné hudby a tanca, pri ktorých si môžu oddýchnuť od študijných povinnosti, naplno sa odviazať, získať nezabudnuteľné zážitky a taktiež rozvíjať svoje kultúrne a spoločenské hodnoty.

Klub študentov manažmentu, ekonomiky a obchodu - aktuálne informácie nájdeš na Facebook stránke klubu
 • je občianske združenie zamerané na vybudovanie komunity študentov Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu
 • organizuje rôzne voľnočasové aktivíty – Filmový večer, Chatuj s nami offline
 • iniciuje zavádzanie nových tradícií
 • participuje na organizácií fakultnej akcie Deň otvorených dverí, či Deň univerzity
 • každoročne organizuje najočakávanejšiu udalosť roka na FM - Manager párty

Unipo Fest
 • najväčší študentský festival v Prešove, ktorý sa stáva tradíciou univerzity
 • tisícky návštevníkov nielen z radu študentov PU
 • zábava priamo v areály PU
 • vystúpenie populárnych hudobných kapiel zo slovenskej hudobnej scény
 • mladé talentované študentské kapely
 • rôzne športové programy
 • bohatý blok sprievodných akcií plných zábavy
 • Video z poslednej akcie - 2016 (Facebook)
 • Video z akcie - 2016 (Youtube)

University opening night
Reprezentačný ples Prešovskej univerzity
 • kultúrna udalosť roka na univerzite a v meste Prešov
 • stretnutie významných osobnosti mesta Prešov, členov vedenia PU, pedagogických aj nepedagogických pracovníkov a v neposlednom rade aj študentov PU
 • pestrý program tradične sprevádzaný známym moderátorom „Junior“
 • štedrá tombola
 • jedinečná atmosféra spojená s umeleckým zážitkom
 • Video z akcie - 2016 (Youtube)

Diskotékové kluby obľúbené medzi študentmi

Šport

Pri štúdiu majú študenti možnosť rozvíjať svoje športové nadanie, udržiavať si kondíciu, posilniť svoje telesné schopnosti alebo len rekreačne vyskúšať rôzne športové aktivity v rámci aktívnych športových klubov Prešovskej univerzity.


Telovýchovné a športové objekty nachádzajúce sa v areály Prešovskej univerzity na ul. 17.novembra
 • posilňovňa
 • krytá plaváreň
 • veľká a malá telocvičňa
 • atletický štadión
 • športový areál
 • hádzanárske asfaltové ihrisko
 • strelnica technických športov

Rôzne športové podujatia pre všetkých študentov Prešovskej univerzity
 • Univerzitné dni športu
 • Futbalová miniliga Prešovskej univerzity
 • Vysokoškolská volejbalovú ligu
 • Univerzitnú stolnotenisovú miniligu
 • Súťaže rôzneho typu (napr. Memorál Š. Stanislaya v skoku do výšky, Večerný beh mesta Prešov a mnohé iné)

Ponuka voliteľných športových predmetov (blok C)
 • Plávanie
 • Rôzne formy aerobiku
 • Kondičné posilňovanie
 • Futbal
 • Volejbal
 • Basketbal
 • Džudo
 • Sebaobrana


Kultúra

Prešovská univerzita participuje vlastnými umeleckými aktivitami, ktoré sa sústreďujú na literárno-dramatické, hudobné a výtvarné umenie. Študenti tak majú bohaté možnosti v rozvíjaní kultúrneho a umeleckého života.

Umelecké súbory pôsobiace na Prešovskej univerzite
Akademický Prešov - Info o akcii
 • súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska
 • jedinečné podujatie svojho druhu
 • prezentácie výsledkov práce v kategóriách: študentské divadlo, umelecký prednes, vlastná literárna tvorba poézie a prózy, a divadelnej improvizácie
 • množstvo workshopov
 • umeleckých seminárov
 • odborných prednášok

Vybrané inštitúcie v blízkosti fakulty s možnosťou kultúrneho vyžitia

CESTOVANIE

S cieľom zvyšovania úrovne kvality vzdelávania majú študenti Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu možnosť vycestovať do rôznych zahraničných krajín v rámci programu Európskej únie Erasmus+ ale taktiež aj mimo neho.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu spolupracuje so zahraničnými fakultami a univerzitami v krajinách ako Česko, Poľsko, Grécko, Turecko, Rumunsko, Lotyšsko, Francúzsko, Bulharsko, Cyprus, Maďarsko, Nórsko, Portugalsko, Srbsko, Ukrajina a v neposlednom rade Čína.

Viac na prehľade zahraničných vzťahov Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu.

Študenti tak majú možnosť absolvovať (a to nielen v týchto ale aj v mnohých iných krajinách)
Výhodou vycestovania do zahraničia je
 • nadobudnutie odborných a praktických skúsenosti
 • zvýšenie kvality vzdelávania
 • pôsobenie vo vychytené letných destináciách
 • zdokonalenie sa v jazyku
 • získanie certifikátu študentskej stáže

Viac informácií u Mgr. Eva Benková, PhD. (prodekanka pre zahraničné vzťahy) eva.benkova@unipo.sk

TOP fakty o Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu

 1. Študuj bez prijímačiek na najväčšej a najdynamickejšej fakulte PU.
 2. Zaži semester v exotickej krajine.
 3. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 4. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 5. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 6. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 7. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 8. Európou uznávané diplomy.
 9. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 10. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 11. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 12. Skvelé štipendiá.
 13. Štátnice bez memorovania.
 14. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu, ekonomiky a obchodu.
 15. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).

Ponuka štúdia