Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
01.02.2016

Letný semester začíname s novými priestormi campusu

Už tento letný semester sa žačína výučba v nových priestoroch fakulty, ktoré boli fakulte slávnostne odovzdané do používania 1. februára.

Nové priestory Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove vznikli v rámci budovania infraštruktúry Prešovskej univerzity v Prešove prístavbou k pôvodnej budove na Konštantínovej ulici. Dôvodom výstavby nových priestorov fakulty bola skutočnosť, že existujúce priestory nedokázali pokryť jej dynamický rozvoj a nároky na priestory pre výučbu a prácu vedecko-pedagogických pracovníkov.

V priestoroch novej budovy sa bude okrem iného nachádzať aj laboratórium pre výskumnú činnosť zameranú na problematiku environmentálneho manažmentu. K dispozícii študentom bude aj fakultná knižnica a taktiež predajňa kníh a skrípt.

Za zmienku taktiež stojí moderná prednášková aula s kapacitou 316 miesto, ktorá je vybavená špičkovou audio-vizuálnou technikou.

Foto galéria campusu

demo demo demo demo demo demo

foto: M. Rovniak; Portalvs; AV Štúdio; CCKV PU v Prešove