Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
01.05.2023

Spolupráca Laboratória neuromarketingu FMEO s Leteckou fakultou TUKE

Ako ľahko si spotrebiteľ dokáže kúpiť letenku cez internet? Sú webové portály ponúkajúce letenky „user-friendly“? Na tieto a mnohé iné otázky týkajúce sa leteckej dopravy z pohľadu zákazníkov prinesie odpovede spolupráca Laboratória neuromarketingu a Leteckej fakulty.

Spolupráca Laboratória neuromarketingu FMEO s Leteckou fakultou TUKE

Laboratórium neuromarketingu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu (FMEO) uzavrelo zmluvu o spolupráci s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Cieľom tejto spolupráce je realizovať spoločný výskum a transfer poznatkov v oblasti spotrebiteľského správania v leteckej doprave. Spolupráca prebieha aj pod záštitou Centra transferu technológií a výsledkov výskumu, ktoré už rok úspešne pôsobí na FMEO.

V rámci uvedenej spolupráce navštívili zamestnanci FMEO Leteckú fakultu TUKE, kde mali možnosť vyskúšať si moderné trenažéry a technológie pre výučbu a výskum na tejto fakulte. Nasledovala návšteva zamestnancov Leteckej fakulty na FMEO v Laboratóriu neuromarketingu, kde si prezreli priestory, vybavenie laboratória a vyskúšali eye-trackingové merania. Zároveň im boli predstavené aj ďalšie moderné technológie, ktorými je laboratórium vybavené, a to, okrem Eye-trackingu, aj senzor kožno-galvanického odporu, monitor dýchania, monitor telesnej teploty a pulzu, a EEG.

Spolupráca Laboratória neuromarketingu FMEO s Leteckou fakultou TUKE

Aj touto spoluprácou sa potvrdzuje dôležitosť a význam práce Laboratória neuromarketingu FMEO ako aj Centra transferu technológií a výsledkov výskumu, ktoré prispieva k získavaniu a šíreniu nových poznatkov pomocou najmodernejších technológií. Dôležitým prínosom laboratória je zvyšovanie možností praktickej výbavy študentov v oblasti manažmentu, obchodu a marketingu pre budúce uplatnenie v praxi. Laboratórium neuromarketingu umožňuje ďalšiu oblasť prepojenia fakulty a podnikateľskej sféry a transfer poznatkov do praxe pre zvýšenie úspešnosti v biznise.

Autorka: Ivana Ondrijová

Foto: Archív autorky