Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
18.02.2018

Exkurzia v Bardejovských Kúpeľoch

Súčasťou pedagogického procesu sú odborné exkurzie, na ktorých sa študenti Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity pravidelne zúčastňujú počas celého svojho štúdia. Jednou z nich bola exkurzia študentov turizmu v Bardejovských Kúpeľoch.

V druhej polovici zimného semestra 2017/2018 absolvovali študenti 2. ročníka študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo Fakulty manažmentu PU v Prešove odbornú exkurziu v Bardejovských Kúpeľoch, organizovanú v rámci predmetu Kúpeľný cestovný ruch na Slovensku. Exkurzia sa konala pod odbornou garanciou Mgr. Miriam Hudákovej, vedúcej prevádzkarky akciovej spoločnosti Bardejovské Kúpele.

Prehliadka areálu kúpeľov sa začala úvodným predstavením ich histórie a základných štatistických údajov vedúcou referentkou pre marketing Ing. Mirkou Balonovou v kongresovej sále hotela Alexander a pokračovala prehliadkou jeho ubytovacej časti s managerom hotela Ing. Lukášom Šemnickým. Naše ďalšie kroky smerovali do hotela Ozón.

Tam naša exkurzia pokračovala odbornou prednáškou vedúcej sestry zo zdravotníckeho odboru kúpeľov Mgr. Hany Švirkovej a vedúcej fyzioterapeutky Marty Novotnej, kde nás oboznámili s indikačným zameraním kúpeľov - od chorôb onkologických, obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva, chorôb z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, nervové ochorenia, pohybového ústrojenstva, obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Celý komplex podávaných liečebných procedúr zabezpečuje Kúpeľný dom, kde je zriadená Balneoterapia s kúpeľnou poliklinikou, prehliadkou ktorej sa naša exkurzia v popoludňajších hodinách skončila.

Liečivé účinky minerálnych vôd, špeciálnej liečebnej telesnej výchovy, elektroliečby, pitných kúr v priestore kolonády a mnohých ďalších procedúr sú známe po celom Slovensku, čo dokumentuje aj ich stále sa zvyšujúca návštevnosť. Ich najväčším bohatstvom je tiché a pokojné prostredie, no predovšetkým minerálne pramene, ktoré tu vyvierajú. Tieto pramene sú klasifikované ako hydrouhličitánové, železnaté, studené, chloridosódne, hypotonické so zvýšeným obsahom kyseliny boritej a síry, slabo až stredne mineralizované. Nachádza sa tu 8 prameňov s výdatnosťou 175 l/min., ktoré sú zavedené do krytej temperovanej kolonády a využívajú sa na pitné kúry, teda na vnútornú balneoterapiu. Jednotlivé pramene sa líšia obsahom minerálov a oxidu uhličitého. Najmenej mineralizácie má Anna a Klára 1600 mg/l, potom nasledujú pramene Kolonádny, Napoleon, Hlavný, Lekársky a Alžbeta. Najviac mineralizovaný je prameň Herkules s 9400 mg/l mineralizácie. Pre verejnosť je prístupný Ľudový prameň s minerálnou vodou z Lekárskeho a Hlavného prameňa. V roku 2016 dosiahli Bardejovské kúpele rekordné čísla v návštevnosti, a to 24 939 klientov, čo bolo o 15,79 % viac než v roku 2015. Medziročne sa o 9% zvýšil aj počet prenocovaní a dosiahol číslo 251 884. Predpoklad na údaje o návštevnosti za rok 2017 je podľa riaditeľa kúpeľov JUDr. Ing. Jaroslava Komoru taký, že budú oproti roku 2016 o niečo vyššie.

Týmto sa chceme všetkým, ktorí nám počas exkurzie venovali svoj čas čo najsrdečnejšie poďakovať.


Autorka: RNDr. Jana Mitríková, PhD.