Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
07.07.2022

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu na konferencii v Nice

Dekan Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove spolu s členkami Katedry manažérskej psychológie a Katedry interkultúrnej komunikácie svojimi aktívnymi vystúpeniami úspešne reprezentovali Prešovskú univerzitu v Prešove na medzinárodnej konferencii vo francúzskom Nice.

6. medzinárodná konferencia o podnikaní, manažmente a ekonomike sa uskutočnila 17. – 19. júna 2022 v historickom meste Nice vo Francúzsku. Účastníkmi konferencie boli akademici z rôznych krajín zo 4 kontinentov.

Bola to príležitosť ako publikovať výskumnú prácu prof. Ing. Dr. R. Štefka, Ph.D., doc. PaedDr. Z. Birknerovej, PhD., MBA, Ing. I. Ondrijovej, PhD., Mgr. L. Zbihlejovej, PhD. a PhDr. Mgr. Tomkovej, PhD. v oblasti výskumu neuromarketingu a obchodného správania v medzinárodných časopisoch a zároveň získať inšpiráciu pre ďalší výskumný projekt.

Členovia FMEO na konferencii v Nice

Cieľom konferencie bolo komplexne zvýšiť povedomie účastníkov vo výskumných a teoretických otázkach tej ktorej problematiky, ale aj poskytnúť informácie o rôznych zmenách, skúsenostiach z realizácií výskumných projektov, aj ich financovania.

Prvý deň konferencie sa realizovali ústne prezentácie v pléne. Program otvoril svojou prednáškou o podnikových investíciách Dr. Sami Adwan zo Spojených štátov. Ďalšou zaujímavou prednáškou bola téma od profesora z Nemecka, prof. Jens Kai Perret, s témou umelej inteligencie v marketingu.

Záver prvej sekcie uzatvorila prednáška o výsledkoch nášho výskumu v oblasti neuromarketingu a obchodného správania, ktorú sme prezentovali za Fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove a ktorá tiež vzbudila inšpiratívnu diskusiu účastníkov konferencie. V rámci druhej sekcie by sme mohli spomenúť zaujímavú prednášku od profesorky z Chorvátska, Prof. Djula Borozan, s témou vnímania nízkouhlíkových inštitucionálnych rozdielov a nedostatkov v povedomí a správaní chorvátskou mládežou. A samozrejme nesmieme zabudnúť na veľmi obohacujúce prednášky Dr. Sandersona Abela z Južnej Afriky o úverovom riziku a ziskovosti v zimbabwskom bankovom sektore a jednoznačne aj téma profesora Mihaia Mutascua z Rumunska o verejnom dlhu a nerovnosti vo vybranej časti Afriky. Záver každej prednášky bol obohatený o diskusiu, v rámci ktorej sa zúčastnení pýtali prednášajúcich rôzne otázky k témam, ktoré ich zaujali.

Členovia FMEO na konferencii v Nice

Druhý deň konferencie bol venovaný nielen ďalšej odbornej komunikácii medzi účastníkmi, ale zároveň boli organizátormi konferencie poskytnuté možnosti oboznámenia sa s miestnymi reáliami, so zaujímavými miestami krásneho a historického francúzskeho mesta Nice.

Tretí deň konferencie sa realizovali virtuálne prezentácie. Program otvoril svojou prednáškou o obchodnom vyjednávaní profesor z Portugalska, prof. José Machado. Po ňom nasledovali ďalšie zaujímavé prednášky, ako napríklad téma o podnikaní žien pod taktovkou Dr. Inaya Wahidi z Francúzska.

Celá konferencia sa niesla vo veľmi dobrej nálade a partneri konferencie nielenže priniesli účastníkom zaujímavé informácie z oblasti podnikania, manažmentu a ekonomiky, ale dali im tak možnosť stretnúť sa s nimi na jednom mieste, rozšíriť svoje kontakty o akademických pracovníkov z množstva krajín aj z iných kontinentov, prediskutovať rôzne problematiky a v neposlednom rade aj upevniť vzájomné vzťahy pre budúcu spoluprácu.

Členovia FMEO na konferencii v Nice