Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
02.02.2019

Partneri z Bosny a Hercegoviny na Fakulte manažmentu

Fakulta manažmentu privítala koncom roka návštevu z Bosny a Hercegoviny v rámci programu Erasmus+ Spolupráca s partnerskými krajinami KA107. Išlo o predstaviteľov súkromnej vysokej školy University College - Centre for Business Studies, ktorých program zahŕňal viaceré aktivity.

 Partneri z Bosny a Hercegoviny na FM

V roku 2018 podpísala Fakulta manažmentu niekoľko nových zmlúv prostredníctvom programu Erasmus+ so zahraničnými univerzitami vo viacerých európskych krajinách. Medzi krajiny, kam môžu vycestovať študenti, pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci fakulty, pribudli krajiny ako Španielsko, Taliansko, Cyprus či Kanárske ostrovy. Do zoznamu týchto európskych krajín pribudla aj Bosna a Hercegovina. V októbri 2018 bola podpísaná medziinštitucionálna dohoda medzi Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove a University College „CEPS - Centre for Business Studies“ v Bosne a Hercegovine v meste Kiseljak, umožňujúca mobilitné pobyty pedagógov a študentov. Dohoda bola podpísaná v rámci projektu Erasmus+ International Credit Mobility Erasmus+ spolupráca s partnerskými krajinami KA107, ktorý bol schválený na obdobie od 1. 6. 2018 do 31. 7. 2020.

 Partneri z Bosny a Hercegoviny na FM

Koncom roka 2018 sme na Fakulte manažmentu PU mali možnosť privítať v priestoroch fakulty kolegov z Bosny a Hercegoviny. Navštívil nás Mirzo Selimić - riaditeľ University College „CEPS - Centre for Business Studies“ - Kiseljak, Bosna a Hercegovina a Mirza Kulenović, MA - vedúci oddelenia pre zahraničné vzťahy, a vysokoškolský pedagóg, The International Relations and Career Development Office, University College „CEPS - Centre for Business Studies“ - Kiseljak, Bosna a Hercegovina. Návšteva bola realizovaná v dňoch od 3.12 do 7.12. 2018 prevažne v priestoroch Fakulty manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, na Koštantínovej ulici, aj keď program návštevy samozrejme zahŕňal aj návštevu Oddelenia pre zahraničné vzťahy na rektoráte univerzity a obhliadku celého vysokoškolského areálu. Ďalšími bodmi programu bolo stretnutie s dekanom fakulty, prof. Ing. Róbertom Štefkom, Ph.D., s prodekankou, Mgr. Evou Benkovou, PhD. a s členmi Katedry manažmentu. Mirza Kulenović prednášal v aule Fakulty manažmentu o problematike top quality management pre študentov bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia.

 Partneri z Bosny a Hercegoviny na FM

Hlavným cieľom tejto návštevy bolo nadviazanie kontaktov s predstaviteľmi a pracovníkmi Fakulty manažmentu PU v Prešove a hľadanie možností pre ďalšiu spoluprácu v rámci programu Erasmus+ KA107, spoluprácu s krajinami EÚ aj mimo nej. Nadviazali sa profesionálne aj priateľské vzťahy medzi členmi oboch inštitúcií, čoho dôkazom je aj pozvanie na návštevu partnerskej univerzity v Bosne a Hercegovine, ako aj podanie žiadosti o schválenie ďalšieho projektu v rámci programu Erasmus+ KA107 s týmto partnerom na ďalšie časové obdobie.

Mgr. Eva Benková, PhD. - prodekanka pre zahraničné vzťahy FM PU

 Partneri z Bosny a Hercegoviny na FM