Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
25.03.2019

Igor Fedorko: digitálny marketing je základ všetkých marketingových aktivít

Skúsených a kvalitných marketérov a podnikateľov nemusíme hľadať len v tíme Google certifikovaných trénerov, či špičkových svetových agentúrach. Vyrastajú nám aj priamo na fakulte. Skvelým príkladom je Igor Fedorko, ktorý je absolventom Fakulty manažmentu, kde v roku 2016 získal titul PhD. a bol ocenený cenou rektora za publikačné výstupy. Momentálne na fakulte pôsobí ako odborný asistent na Katedre marketingu a medzinárodného obchodu, kde vyučuje predmety týkajúce sa digitálneho marketingu. Svoju výskumnú činnosť zameriava na problematiku technologickej akceptácie v rámci rôznych modelov a oblasť užívateľskej skúsenosti v súvislosti s webovým dizajnom. Budúcnosť vidí v rozširovaní týchto modelov a taktiež sa chce zamerať na oblasť problematiky gamifikácie v súvislosti s motiváciami užívateľov v oblasti modelov technologickej akceptácie. Ešte ako študent PhD. Igor publikoval príspevky v karentovaných časopisoch v USA a inom zahraničí. V roku 2015 sa zúčastnil na stáži na University of Copenhagen a od roku 2011 pracuje vo vlastnej firme, ktorá sa venuje tvorbe webových aplikácií, web stránok a user experience dizajnu a týmto spôsobom sa snaží prenášať svoje poznatky do praxe.

Igor čomu sa vo firme konkrétne venujete, čo máte v agentúre nové, čím by ste sa chceli pochváliť?

Ako som spomínal riešime hlavne tvorbu webov, no posledné roky sme sa vo firme začali aktívne a komplexne venovať online marketingu. Tým, že riešime webstránky prirodzene prišiel dopyt na služby v oblasti optimalizácie webstránok pre Google, či správu profilov stránok na sociálnych sieťach a realizáciu kampaní na Google Ads. Momentálne pracujeme na spustení novej verzie nášho systému pre tvorbu a správu webstránok, pripravujeme sa na vstup na zahraničné trhy a zavedenie vyššej automatizácie procesov v našich produktoch. Aj z týchto dôvodov neustále rozširujeme náš tím, kde hľadáme šikovných ľudí s podobnými hodnotami a dávame príležitosť aj študentom FM, pričom môžu získať zaujímavú stáž a prácu na zaujímavých projektoch.

Aký význam prisudzuješ digitálnemu marketingu v súčasnom biznise?

O tom sa netreba baviť, je to základ všetkých marketingových aktivít. Drvivá väčšina marketingových rozpočtov v biznise je dnes postavená na online a trend je taký, že tento podiel sa len zväčšuje.

Fakulta manažmentu už v budúcom akademickom roku spúšťa v rámci bakalárskeho študijného programu Manažment v študijnom odbore 3.3.15 Manažment novú špecializáciu Digitálny marketing, ako vnímaš túto iniciatívu?

Je to super, som veľmi rád, že sa nám tieto veci podarilo presadiť a je to veľká príležitosť pre študentov získať vysoko praktické univerzitné vzdelanie. Na FM je kolektív mladých a do praxe zapojených pedagógov, napokon sám som toho dôkazom, preto vieme študentom odovzdať informácie a know-how priamo z praxe. Okrem toho sme involvovaní do vzdelávacích programov Google a organizujeme pravidelné prednášky úspešných ľudí z oblasti online marketingu či iného biznisu. Šikovní študenti môžu popri štúdiu stažovať napr. aj u nás vo firme Smash, na druhej strane sa aj my tešíme, že sa nám už podarilo nájsť niekoľko šikovných ľudí.