Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
17.04.2019

Úspešný absolvent Fakulty manažmentu Mgr. Pavel Šléška

Mgr. Pavel Šléška, je jedným z prvých zahraničných absolventov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, v súčasnosti zastáva pozíciu generálneho riaditeľa v spoločnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o., ktorá aktuálne zamestnáva 690 zamestnancov s ročným obratom 1,4 mld. Kč. V skupine ČEZ pôsobí od roku 2008 a v priebehu štúdia zastával pozíciu finančného riaditeľa, a to do roku 2015, kedy sa po úspešnom projekte insourcingu dodávateľských kapacít, stal generálnym riaditeľom. V roku 2017 pôsobil ako podpredseda predstavenstva a finančný riaditeľ v spoločnosti AGEL a.s. a člen dozorných rád niekoľkých nemocníc a zdravotníckych firiem. V roku 2018 sa vrátil na pozíciu generálneho riaditeľa ČEZ Energetické produkty, s.r.o. a zároveň od roku 2018 pôsobí aj ako konateľ spoločnosti Lomy Mořina spol. s r.o., ktorá sa zaoberá ťažbou vápenca pre odsírenie elektrární.

Co vás motivovalo studovat ….

V rámci výběru studijního oboru jsem se zaměřil na konkrétní profil – management. Již během studia na VŠE jsem se poznal se spolužáky z Prešova a jeden z nich následně začal studovat doktorandský obor na UNIPO. V rámci pracovní činnosti jsem často cestoval do Košic, a proto jsem zvolil studium v Prešově.

Úspešný absolvent Fakulty manažmentu  - Mgr. Pavel Šléška

Jak vzpomínáš na tvé vysokoškolské studium?

Pozitivně – poznal jsem spousty skvělých spolužáků, s kterými jsem v kontaktu do dnes. Vzhledem k distanční formě studia jsem bohužel nemohl plně poznat školu a její veškeré možnosti co studentům nabízí. Skvělý byl přístup pedagogů. Rád vzpomínám na jednu zkoušku v Praze, kde jsem využil pobyt pana docenta v ČR.

Jak tě připravilo studium do profese?

Vzhledem k tomu, že jsem během studia měl za sebou již 14 let praxe, dokázal jsem získané teoretické znalosti promítat do praxe a určité negativní pracovní stereotypy jsem získanými teoretickými znalostmi odboural.

Kam směřovaly tvé kroky po vysokoškolském studiu?

Během studia jsem pracoval na pozici finančního ředitele společnosti ČEZ Energetické produkty, a i díky získanému plnohodnotnému vysokoškolskému vzdělání jsem od roku 2015 povýšil na generálního ředitele.

Co byste chtěl vzkázat … studentům a jaký je Váš recept na úspěch?

Vzkázat bych jim chtěl to, ať využívají všech možností, které jim škola poskytuje, a to i nad rámec studijních povinností a tento návyk, pokud budou následně aplikovat do praxe a budou pracovat více než se po nich žádá, tak úspěchu dosáhnou sami svou pílí. Jak platilo již za Bati „neříkej, že to nejde, řekni že to neumíš“ – přeji vám ať vždy vše umíte.

Zhováral sa Ing. Jozef Nemec, PhD. (foto: archív Mgr. Pavla Šléšku)