Aktuality a oznamy

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
02.06.2019

Prečo študovať psychológiu obchodu?

Chceš byť úspešným v oblasti medziľudských vzťahov? Chceš sa naučiť správne vystupovať pred ľuďmi a vedieť ako funguje psychológia v obchode? V tom prípade štúdium na Fakulte manažmentu PU v Prešove je to správne miesto, pretože členovia Katedry manažérskej psychológie ťa naučia nielen to, ale oveľa viac.

V oblasti psychológie obchodu a manažérskej psychológie ti poskytneme možnosť vzdelávať sa hravo a zážitkovo, cez modelové situácie a tímovú spoluprácu. Samozrejme štúdium je doplnené o prednášky, ktoré sú interaktívne a veľmi zaujímavé.

Rozmýšľaš, kam na vysokú školu?

Ako uchádzačovi o štúdium ti ponúkame možnosť študovať oblasť „soft skills“, resp. „mäkkých zručností“, ktorá je nevyhnutnou súčasťou výbavy každého dobrého manažéra. Mäkké zručnosti vieš získať dobrým tréningom na seminároch a budeš sa môcť rozvíjať v oblasti komunikácie, asertivity, tímovej spolupráce, zvládania záťažových situácií, stresu a to zďaleka nie je všetko. Ak ťa k tomu všetkého zaujíma aj psychológia a osobnosť človeka, si na správnom mieste. Na Katedre manažérskej psychológie sa budeš môcť dozvedieť o tom, aký typ človeka si, ako zvládaš stres a najmä to, ako dokážeš vychádzať s druhými ľuďmi. Tiež Ti ponúkame možnosť získať nové poznatky v oblasti psychológie obchodu a psychológie reklamy. Aspoň vidíš, ako je manažérska psychológia z hľadiska praxe dôležitá.

Katedra manažérskej psychológie

Katedra manažérskej psychológie zabezpečuje predmety ako Psychológia, Coaching, Sociálna psychológia, Zvládanie náročných situácií v manažmente, Psychológia obchodu či Organizačné správanie. Ako absolvent tiež získaš spôsobilosť získavať, analyzovať a kriticky hodnotiť psychologické poznatky z obchodu, ako aj schopnosť aplikovať ich v rozličných oblastiach spoločenského podnikateľského života. V rámci výberových predmetov ti štúdium poskytuje možnosť rozvoja sociálnych, komunikačných a osobnostných zručností, ktoré sú potrebné v interpersonálnej interakcii.

Štúdium psychológie obchodu ti prináša aj tieto benefity:

  • tento odbor je v súčasnosti spoločensky veľmi žiadaný hodnotný pre oblasť obchodu,
  • po skončení štúdia máš možnosť sa uplatniť v mnohých oblastiach ako napríklad výskumne či marketingové agentúry, ale aj vo vedeckých oblastiach a manažmente,
  • povedieme ťa k tomu, aby si zvládal nadštandardné požiadavky obchpodnej praxe, svoje získané znalosti môžeš uplatniť taktiež v obchode, marketingu, ale aj v start upoch,
  • zabezpeč si úplne vysokoškolské vzdelanie, ponúkame ti bakalársky, ale aj magisterský stupeň,
  • na Katedre psychológie pôsobí tím odborníkov – psychológov, ktorí okrem pedagogickej praxe disponujú aj praktickými skúsenosťami so psychológie a coachingu.

Si pripravený dozvedieť sa viac, získať potrebné zručnosti a stať sa úspešným manažérom? Ako uchádzačovi ti ponúkame vzdelávanie, ktoré je benefitom pre budúcu prax.