Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
27.03.2019

Úspešný absolvent Slavomír Harčár hovorí, že najdôležitejšie je nebáť sa a veriť si

Mgr. Slavomír Harčár je absolventom našej fakulty. Jeho cesta vo svete financií začala vo VÚB banke, kde sa vypracoval na riaditeľa pobočky v Prešove. Neskôr pôsobil ako riaditeľ pobočky Slovenskej sporiteľne a napokon pracoval aj ako manažér pobočky finančno-poradenskej spoločnosti MBI.

Od roku 2012 je riaditeľom spoločnosti Harčár a partneri, ktorá je nezávislou spoločnosťou poskytujúcou sprostredkovanie finančných produktov a služieb, ako aj následný servis klientom.

Čo sa týka pracovného života, najproduktívnejším časom je neskoré popoludnie, kedy prestane vyzváňať telefón a jeho kolegovia sa vytratia z pobočky, vtedy toho stihne najviac. Počas týždňa pracuje veľmi ťažko a intenzívne, ale víkend ma vyhradený pre rodinu.

Pána Harčára sme sa spýtali ako si spomína na vysokoškolské štúdium na našej fakulte.

Čo Vás motivovalo prísť študovať na Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove? Čo bolo dôvodom výberu práve danej fakulty, prípadne konkrétneho odboru?

Už na základnej škole som rád komunikoval (predseda trieda, predseda pionierskeho oddielu,...) a mal som rád matematiku, takže ma triedna učiteľka nasmerovala na Obchodnú akadémiu. Tá podporila môj záujem o ekonomiku, marketing a personalistiku, takže rozhodnutie ísť na prijímacie skúšky práve k vám bolo úplne prirodzené. Na prvýkrát to síce nevyšlo a na VŠ som sa nedostal (veľmi slabá úroveň práve matematiky na OA), ale dostal som prácu v banke. Po štyroch rokoch som sa to rozhodol opäť skúsiť (po intenzívnom doučovaní). Prijímacie skúšky som spravil a začal som navštevovať externé štúdium na vtedajšej „katedre manažmentu“, ktorá bola v rámci Filozofickej fakulty.

Tým, že štúdium bolo v Prešove, mohol som zvládať svoje povinnosti v banke a zároveň študovať na vysokej škole.

Ako si spomínate na Vaše vysokoškolské štúdium? (Zážitky, úsmevné momenty, pedagógovia)

Rád na to spomínam, nakoľko sa štúdium dalo v mnohom porovnávať a aplikovať s praxou a keďže aj naši prednášajúci boli často krát ľudia z praxe, veľmi zaujímavo sa s nimi komunikovalo a v podstate úplne nenútene aj učilo.

Na skúšky som chodil vždy prvý, resp. medzi prvými, a potom rýchlo späť do práce. To bolo to najťažšie – zladiť to tak aby boli splnené povinnosti v práci a zároveň v škole. Na skúšky som nechodil s tým, či danú skúšku „spravím“ alebo nie ale ako rýchlo a samozrejme úspešne. Na opakované termíny po neúspešnej skúške som jednoducho nemal dosť dovolenky... :-D

V čom Vás na Vašu profesijnú dráhu pripravilo štúdium na Fakulte manažmentu? Ako Vás vysokoškolské štúdium obohatilo?

Nedá sa povedať, že úplne všetko, čo sme sa učili v škole som využil alebo využívam v praxi, ale minimálne to neuveriteľne rozšíri obzor poznania a rozhľadenosť človeka. A keďže život vie byť niekedy veľmi nevyspytateľný, nikdy neviete kde tie moje poznatky a vedomosti budem vedieť zužitkovať.

Kam smerovali Vaše kroky po absolvovaní vysokoškolského štúdia a kde pôsobíte v súčasnosti?

Už počas štúdia som pracoval vo VÚB banke ako „jednateľ“ resp. neskôr ako „úverový špecialista“. Po skončení štúdia som riadil pobočky VÚB v Bardejove a v Prešove resp. pobočku SLSP v Prešove. V roku 2009 som odišiel z bankového sektora a otvoril som si poradenskú spoločnosť, v ktorej zúročujem svoje skúsenosti ako z čias pôsobenia v bankách tak zo štúdia. Vykonávam(-e) poradenskú činnosť teraz už ako partner bánk, resp. poisťovní, leasingových a investičných spoločností pri poradenstve pre mojich (našich) klientov.

Čo by ste chceli študentom Prešovskej univerzity odkázať, možno zapriať? Aký je Váš recept na úspech?

Odporúčam študovať priebežne nakoľko mnoho predmetov, tém či oblastí popri štúdiu do seba zapadajú, a tým sa vysvetľuje ich fungovanie a zľahčuje ich pochopenie. Rád som študoval to, čomu som rozumel, a to čo ma zaujímalo. Preto odporúčam vyberať si štúdium podľa toho k čomu inklinujem, aby som si štúdiom zbytočne neznepríjemnil život. Je fajn ak je štúdium tak trošku aj zábavou a aby to človeka napĺňalo.

No a recept na úspech? Univerzálny určite neexistuje ale ak spojíme nebojácnosť a odhodlanosť spolu s vedomosťami a šikovnosťou tak to môže byť veľmi zaujímavé... :)