Aktuality a oznamy

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
10.02.2019

Odborníci z praxe na Fakulte manažmentu

Cieľom vysokej školy by malo byť, okrem teoretických poznatkov, ktoré sú základom, obohatiť študentov aj o skúsenosti z praxe. Preto pravidelne na pôdu našej fakulty pozývame úspešných podnikateľov a marketérov, ktorí sa radi podelia o svoje skúsenosti s našimi študentmi.

V uplynulom období našu fakultu okrem iných poctili svojou návštevou títo odborníci z praxe:

Spoločnosť Google

Koordinátorky programu Grow with Google, Martina Sokolíková a Mária Takáčová, prednášali na tému „Ako zaujať nielen Google“. Študenti sa dozvedeli, aké ingrediencie sú kľúčové na získanie práce, ktorá ich bude napĺňať, aké príležitosti si netreba nechať ujsť a prečo je digitálny marketing tak nesmierne dôležitý.

Prečítaj si článok


Dalibor Cicman

Košičan Dalibor Cicman je rešpektovanou osobnosťou v oblasti e-commerce. O sebe skromne hovorí: „Prešiel som päťdesiat rôznych projektov, kým som sa naučil správne riadiť e-shop.“ Dalibor založil v roku 2013 e-shop GymBeam, ktorý vyrába a predáva doplnky výživy na trhoch strednej a juhovýchodnej Európy. Jeho zisky predstavovali v roku 2017 hodnotu 40 miliónov eur.

Prečítaj si článok
Video záznam z prednášky


Sociálna sieť Daybyme

O svoje know-how sa s nami podelili aj Kamil Šlosár a Daniel Čačala, zakladatelia platformy Daybyme, ktorá spája lifestyle komunity a predstavili študentom model ako môžu spolupracovať na marketingových kampaniach ako influenceri.


Ing. Rastislav Štalmach

Pán inžinier Štalmach pracuje v obchode a vedení ľudí už viac ako 20 rokov. Spolu s manželkou založili realitnú spoločnosť ARCHEUS, ktorá má na Slovensku už 12 pobočiek a otvára ďalšie. Našim študentom priblížil oblasť realít a najmä aplikovanie marketingovej praxe a jej dôležitosti v tejto oblasti.


Cestovateľ Martin Navrátil

Jeden z najscestovanejších Slovákov, bývalý profesionálny turistický sprievodca, zakladateľ cestovateľského portálu Travelistan, ktorý navštívil viac ako 166 krajín sveta. Vzhľadom na to, že Martin Navrátil väčšinu roka trávi na zahraničných cestách, podarila sa úžasná vec a plná aula fakulty (sen všetkých prednášajúcich) bola dôkazom veľkého záujmu.

Prečítaj si článok


Ing. Rastislav Talárovič

Pán inžinier Talárovič je certifikovaným trénerom Google Partners a hlava marketingu v spoločnosti SOS electronic, ktorá sa pohybuje v B2B segmente, kde distribuuje elektronické súčiastky pre priemyselnú výrobu. So študentmi sa podelil o svoje skúsenosti z marketingovej praxe, kde sa prioritne zameriaval na online marketing. Rastislav poukázal na to, ako sa technológie vyvíjajú a ako jednoducho je potenciálny zákazník zasiahnuteľný naprieč všetkými zariadeniami, ktoré využíva na pripojenie sa na internet.

Prečítaj si článok


Mgr. Štefan Hrin

Pán magister Hrin je absolventom našej fakulty, Managing partner, kariérny poradca a HR konzultant v spoločnosti HR Innovations. Pôsobí dlhodobo v oblasti ľudských zdrojov a kariérneho poradenstva, zameriava sa najmä na kariérne poradenstvo v oblasti zamestnanosti - zmena zamestnania, smerovanie kariéry, orientácia na trhu práce a na poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov.


Ing. Dušan Plichta

Pán inžinier Plichta je senior konzultantom v spoločnosti For Business Excellence a bývalý obchodný atašé na Kube. Na prednáške sa konkrétne venoval marketingovej prípadovej štúdii z Kuby s názvom Salsa Gloria. Našim študentom veľmi zaujímavou formou sprostredkoval celkovú atmosféru života na Kube počas jeho tamojšieho diplomatického pôsobenia. V rámci svojich diplomatických povinností sa stihol venovať aj tanečnici menom Glória, ktorej svojimi skúsenosťami, premyslenou a rafinovanou marketingovou stratégiou zmenil život. Oceňujeme, že okrem teoretických poznatkov, našich študentov zaujal aj svojou osobnosťou a humorom.

Prečítaj si článok


Spoločnosť PromisSEO

Na sklonku semestra navštívili našu fakultu art directorky Simona Kalaninová Andrea Michajlová a René Sekelský z najväčšej a najúspešnejšej reklamnej agentúry na východnom Slovensku Promiseo. Študentom predstavili samotnú agentúru a procesy v nej. Najzaujímavejšou časťou ich prednášky boli skvelé case studies kampaní pre Letisko Košice. Ako bonus, dámy ponúkli našim študentom možnosť stáže v ich agentúre.


Ing. Martin Hudák

V rámci seminárov Branding a inovácie sa o svoje skúseností so založením marketingovej agentúry a vybudovaním vlastného brandu podelil inžinier Martin Hudák, ktorý je zakladateľom marketingovej agentúry Digital Labs.


Nakoľko sú tieto prednášky z praxe pre študentov, ktorí študujú na vysokej škole, veľmi prínosne, Fakulta manažmentu bude aj naďalej pozývať ďalšie zaujímavé osobnosti zo sveta biznisu a marketingu.