Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
01.05.2022

Erasmus+ na Pyrenejskom polostrove

Tomáš Hohoš, študent druhého ročníka bakalárskeho študijného odboru turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove strávil semester na študijnom pobyte ERASMUS+ v Portugalsku. O svojich skúsenostiach so štúdiom na Polytechnic Institute de Bragança a zážitkoch z Portugalska píše v nasledujúcich riadkoch.

Erasmus+ na Pyrenejskom polostrove

Už na začiatku vysokoškolského štúdia na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove nám pani prodekanka a zároveň Erasmus koordinátorka Mgr. Eva Benková, PhD. povedala o možnosti vycestovať na Erasmus mobility na partnerské univerzity. Keďže som už podobné skúsenosti mal, povedal som si, že je čas skúsiť niečo nové. Chcel som sa hlavne naučiť niečo nepoznané, precvičiť si angličtinu v praxi a spoznať neznámu krajinu. Na začiatku som sa nevedel rozhodnúť, kam sa vybrať. Po dlhom uvažovaní som si zvolil Portugalsko. Nebol som sám, čo ma prekvapilo. Cestovala so mnou aj spolužiačka Martina z inej skupiny môjho študijného odboru. Najviac ma asi prekvapilo to, že mesto, v ktorom sme bývali, bolo veľké ako Sečovce... No aj napriek tomu, že nebolo veľké, ľudia tam boli veľmi srdeční a milí. Učitelia na nás brali ohľad a dávali nám veľmi zaujímavé úlohy, niektorí vyžadovali našu plnú účasť na hodinách, pre iných stačilo pripraviť projekt a na prednášky sme chodiť nemuseli. Ako doplnkový predmet sme mali portugalčinu, ktorá nám dosť pomohla a uľahčila pobyt. Vo voľnom čase sme podnikli viaceré výlety do Porta, Bragy či Bragançy s našimi rumunskými spolubývajúcimi. Aj napriek neveľmi priaznivej pandemickej situácii sme v Portugalsku mohli univerzitu navštevovať prezenčne.

Erasmus+ na Pyrenejskom polostrove

Erasmus mi veľa dal - vylepšil som angličtinu a spoznal úžasných ľudí. A aj keď sa vyskytli nepríjemnejšie a stresujúcejšie chvíle, veľa som sa cez ne o sebe dozvedel. Vďaka tomu dnes viem, čo na sebe potrebujem zlepšiť.

Tomáš Hohoš - študent FMEO PU

RNDr. Jana Mitríková, PhD. - FMEO PU

foto: Tomáš Hohoš

Erasmus+ na Pyrenejskom polostrove