Aktuality a oznamy

Sekcia
#udalosti

Publikované
17.02.2018

Katedra manažérskej psychológie na konferencii v Oxforde

Členovia Katedry manažérskej psychológie Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove svojimi aktívnymi vystúpeniami úspešne reprezentovali Prešovskú univerzitu na medzinárodnej konferencii 2nd Academic International Conference on Interdisciplinary Business Studies v Oxforde.

V dňoch od 16. 10. do 18. 10. 2017 sa členovia Katedry manažérskej psychológie Fakulty manažmentu Prešovskej Univerzity v Prešove zúčastnili medzinárodnej konferencie 2nd Academic International Conference on Interdisciplinary Business Studies v Oxforde (Veľkej Británii). Doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc.; doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA; Mgr. Lucia Zbihlejová, PhD. a doc. Ing. Ladislava Suhányiho, PhD., MBA. vystúpili s problematikou štýlov leadershipu medzi manažérmi a nemanažérmi, pričom sa aktívne vystúpenie Mgr. Lucie Zbihlejovej, PhD. stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom členov medzinárodnej konferencie.

Komparácia potenciálu pre prácu so zákazníkom vzhľadom na súkromný a verejný sektor v oblasti manažmentu bola predmetom výskumu PhDr. Tatiany Lorincovej, PhD.; doc. PhDr. Radovana Bačíka, PhD. MBA.; Mgr. Richarda Fedorka, PhD. a PhDr. Anny Tomkovej, PhD., ktorý odznel v podaní PhDr. Tatiany Lorincovej, PhD. v sekcii Interdisciplinary Business Studies, rovnako ako vyššie uvedené vystúpenie. Účasť na medzinárodnej konferencii v Oxforde viedla aj k vzájomnej spolupráci medzi dvoma katedrami Fakulty manažmentu a to Katedry manažérskej psychológie a Katedry marketingu a medzinárodného obchodu. Katedra manažérskej psychológie sa úspešne prezentovala na medzinárodnej vedeckej konferencii 2nd Academic International Conference on Interdisciplinary Business Studies v Oxforde aj vďaka kvalitným výskumom, ktoré boli posúdené ako vysoko odborné a v rámci diskusie odznelo niekoľko podnetných otázok.

Aktívna účasť členov Katedry manažérskej psychológie Fakulty manažmentu umožnila prispieť k novým námetom na výskumné riešenia problémov v oblasti emocionálnej inteligencie kolegov z Indie, ktorí boli pozvaní na vedeckú konferenciu Management 2018, organizovanú Fakultou manažmentu v septembri 2018.

Autorka:PhDr. Tatiana Lorincová, PhD.