Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
16.10.2020

Prerušenie prezenčnej výučby v rozvrhovaných priestoroch a prechod na online výučbu

V nadväznosti na Opatrenia Prešovskej univerzity v Prešove k aktuálnej epidemiologickej situácii výskytu koronavírusu COVID-19 a na základe zhodnotenia súčasnej epidemiologickej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu COVID-19 v SR:

Dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove nariaďuje pokračovanie v komplexnej on-line výučbe všetkých vyučovacích jednotiek (prednášok, seminárov, konzultácií aj ostatných jednotiek) rozvrhovaných  pre výučbu všetkých študijných programov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, teda výlučne mimo budov FM PU a PU, t.j. bez prezenčnej výučby. 

Uvedená on-line výučba (ktorá je v súčasnosti realizovaná na FM PU už od 5.10.2020) bude naďalej (aj po 18.10.2020) pokračovať rovnakým spôsobom, ako prebieha doposiaľ a takto bude prebiehať až do odvolania tohto nariadenia.

Celá výučba (prednášky, semináre, konzultácie, atď.) bude aj naďalej realizovaná výlučne iba on-line systémom, a to pripojením všetkých študentov z prostredia MIMO PRIESTOROV FAKULTY.

Všetci študenti fakulty sú povinní byť on-line pripojení s využitím aplikácie Microsoft Teams na všetkých prednáškach a seminároch a prezentovať svoju účasť v časoch vyučovacích hodín podľa pôvodného zverejneného rozvrhu Fakulty manažmentu platného pre zimný semester 2020/2021.

Štandardná kvalitná výučba všetkých prednášok, seminárov, konzultácií, atď., sa bude naďalej uskutočňovať systémom on-line prostredníctvom vytvorených tímov v MS Teams a schôdzí v rámci jednotlivých tímov podľa platného rozvrhu – tak, ako prebiehala doposiaľ.

Aplikácia Microsoft Teams je k dispozícii bezplatne pre všetkých študentov Prešovskej univerzity v Prešove, ktorí majú aktivované univerzitné mailové konto (smail.unipo.sk).

Žiadame študentov, aby pravidelne sledovali oznamy na webovom sídle fakulty a pravidelne si kontrolovali univerzitné  e-mailové schránky, kde budú zverejňované resp. posielané spresňujúce informácie.


Pozn.: Možné prehodnotenie zmeny tohto nariadenia by mohlo po posúdení nastať najskôr v novembri 2020 alebo neskôr.