Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
15.12.2019

Prestížne manažérske štúdium MBA a zvýhodnená cena pre študentov a zamestnancov Prešovskej univerzity

Na základe dlhodobej zmluvy o spolupráci medzi Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove a EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION Prague a zároveň v tesnom prepojení s IES – International Education Society London je realizované prestížne obchodno-manažérske štúdium Business Management.

Práve vďaka prepojeniu s Fakultou manažmentu je možné ponúknuť štúdium MBA v tomto období pre študentov a zamestnancov Prešovskej univerzity v Prešove za zvýhodnených nielen študijných podmienok, ale aj zvlášť výhodnej ceny.

EUROPEAN INSTITUTE - Fakulta manažmentu UNIPO

Ponuka je však omnoho širšia. Nielen manažéri súkromných spoločností, ale aj pracovníci verejných inštitúcií si môžu obohatiť kariéru postgraduálnym manažérskym štúdiom, ktorého absolventi získajú titul MBA (Master of Business Administration). V ponuke sú taktiež študijné zamerania, ktorých absolventi získavajú tituly ako MPA (Master of Public Administration), MPH (Master of PublicHealth), či LL.M. (Master of Laws).

EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION Prague v spolupráci s Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove ponúka postgraduálne manažérske štúdium všetkým študentom a zamestnancom za špeciálne zvýhodnenú cenu 2400 € bez DPH garantovanú do 31.01.2020.

EUROPEAN INSTITUTE - Fakulta manažmentu UNIPO

Viac info na: http://european-institute.cz

V relatívne krátkom čase prebiehajúce štúdium je prístupné aj pre uchádzačov v prípadoch, že nemajú ukončené magisterské alebo bakalárske štúdium, ale v takom prípade uchádzač preukazuje dostatočnú prax alebo skúsenosti v tejto oblasti. Štandardná cena programov MBA, MPA, MPH a LL.M. je 4800 €. Študijné programy poskytujú nielen teoretické vzdelanie v disciplínach manažmentu, obchodu a práva, ale i zvládnutie praktických manažérskych zručností. Samotný EUROPEAN INSTITUTE z pozície významného medzinárodného vzdelávacieho inštitútu spolupracuje s Veľkou Britániou, Izraelom, s poprednými univerzitami v Česku, na Slovensku, v Poľsku, ako aj s inými krajinami mimo Európskej únie. Svojim absolventom vydáva medzinárodné certifikáty v kooperácii s certifikačnou autoritou IES – International Education Society London.

Garantom programu MBA – Business Management je dekan Fakulty manažmentu prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., ktorý rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu Fakulty manažmentu PU v Prešove realizuje aj v tejto oblasti. Managing Director EUROPEAN INSTITUTE v Prahe a vedúci organizačnej zložky EUROPEAN INSTITUTE Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M., ktorý je absolventom Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty špeciálneho inžinierstva, odboru Bezpečnostný manažment, tiež absolventom štúdia MBA a LL.M. s medzinárodným diplomom IES – London. Taktiež aktuálne pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva v Košiciach.

EUROPEAN INSTITUTE - Fakulta manažmentu UNIPO

Pred rokmi po uzavretí zmluvy Fakulta manažmentu a EUROPEAN INSTITUTE pripravili podmienky pre vznik tejto zaujímavej spolupráce. EUROPEAN INSTITUTE z pozície partnera v roku 2018 podporil 7. medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats“, ktorú v kongresovom centre v Novom Smokovci organizovala Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Medzinárodná vedecká konferencia Management 2018 sa konala v anglickom jazyku za účasti viac ako 150 odborníkov z univerzít z 20 krajín zo 4 svetových kontinentov.

EUROPEAN INSTITUTE ako hlavný partner podporil 26.11.2019 „MANAGER Party“ Fakulty manažmentu, ktorá je určená pre študentov, absolventov a všetkých priateľov Prešovskej univerzity. EUROPEAN INSTITUTE venoval hlavnú cenu do tomboly, štúdium programu MBA v cene 4800 €.

EUROPEAN INSTITUTE - Fakulta manažmentu UNIPO

Info linka pre záujemcov o štúdium MBA z Prešovskej univerzity: +421 948 260 858.

Ukážkové hodiny grátis budeme realizovať v EUROPEAN INSTITUTE v Prahe, v CANADIAN INSTITUTE v Bratislave a na Fakulte manažmentu PU v Prešove. Záujem o ukážkovú hodinu alebo prihlášky na štúdium posielajte písomne na: