Aktuality a oznamy

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
31.05.2023

Termín na podanie prihlášok bol predĺžený do 15. júna 2023

Vážení uchádzači o bakalárske a magisterské štúdium, chceme Vás informovať, že sme predĺžili termín na podávanie prihlášok.

Predĺžený termín na podanie prihlášky na štúdium je do 15. júna 2023.

Na uplatnení našich absolventov nám záleží

Naša fakulta je úzko prepojená s praxou a ponúka kvalitné študijné programy, ktoré sú zamerané na reálne potreby trhu práce. Fakulta má vytvorenú sieť 76 „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu“ na báze zmlúv podpísaných s rôznymi podnikmi a ďalšími organizáciami praxe. Vďaka týmto strediskám fakulta umožňuje študentom nielen intenzívny kontakt s podnikmi, ale predovšetkým overenie využitia ich vedomostí v praxi, konfrontovanie získaných vedomostí počas štúdia s praxou. Viac informácií.

Obhájili sme status Excelentného výskumného pracoviska

Na základe vyhodnotenia vysokej úrovne vedeckej činnosti Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove získala status „Excelentné výskumné pracovisko. Tento status fakulte prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR od roku 2021 na základe exaktného posúdenia (konkrétne na základe regresného modelu) jej výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti. Z celkového počtu vtedy hodnotených 72 spoločenskovedných fakúlt resp. súčastí verejných univerzít z celej SR (všetky ekonomické fakulty, právnické fakulty, filozofické fakulty, pedagogické fakulty, fakulty športu, atď.), sa Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu umiestnila medzi troma najlepšími. V závere roka 2022 fakulta úspech zopakovala a opätovne obsadila prestížne 3. miesto z celkového počtu hodnotených tentoraz všetkých 76 spoločenskovedných fakúlt resp. súčastí verejných univerzít z celej Slovenskej republiky. Viac informácií.

Tešíme sa na Vaše prihlášky a prajeme Vám veľa úspechov v akomkoľvek rozhodnutí týkajúcom sa Vašej budúcnosti.

FMEO DOD 2023