Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
01.02.2019

Dobrovoľníctvo v študentských organizáciách očami Miroslavy Poláčkovej

Miroslava Poláčková, absolventka bakalárskeho študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo na FM PU, je v súčasnosti študentkou 2. ročníka magisterského stupňa odboru Manažment v špecializácii Obchod, marketing a psychológia obchodu. V priebehu uplynulých rokov sa popri štúdiu okrem iného venovala aj dobrovoľníckej činnosti v medzinárodnej študentskej organizácii AIESEC Košice (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales). Hlavnou aktivitou AIESEC je medzinárodný výmenný program stáží, ktorý umožňuje študentom vycestovať do zahraničia. V súčasnosti sa Mirka angažuje v organizácií ESN Košice (ERASMUS Student Network).

 Dobrovoľníctvo v študentských organizáciách očami Miroslavy Poláčkovej

,,K dobrovoľníctvu v AIESEC ma priviedla moja dlhoročná kamarátka a spolužiačka Slávka Ficeriová a neutíchajúca chuť spoznávať nových ľudí z rôznych kútov sveta. Poznávanie kultúr, zvyklostí a tradícií, o ktorých som mala iba teoretické poznatky zo seminárov, som si mohla overiť v praxi. To mi uľahčilo cestu k pochopeniu kultúrnych rozdielov a rozšíreniu mojich obzorov. Organizácia AIESEC mi dala jedinečnú možnosť zapojiť sa do koordinácie projektov, rozvoja svojich manažérskych zručností, vedenie výberových konaní pri výbere zahraničných študentov pre prípravu letných a zimných projektov, výber zahraničných študentov pre výučbu anglického jazyka v detských domovoch a možnosti zúčastniť sa konferencií za prítomnosti mladých ľudí nielen zo Slovenska. Po dvoch rokoch pôsobenia v AIESEC som sa následne koncentrovala na zvládnutie bakalárskych štátnic a s nástupom na magisterské štúdium prišlo aj definitívne rozhodnutie zúčastniť sa Erasmus+ mobility v Portugalsku, čo bolo jedným z mojich najlepších rozhodnutí počas štúdia. Pobyt ma motivoval natoľko, že podobnú starostlivosť, akú mi dávali študenti z ESN Bragança, som sa rozhodla „vrátiť“ tým študentom, ktorí mali alebo ešte len budú mať namierené na svoj Erasmus+ pobyt na Slovensko.

 Dobrovoľníctvo v študentských organizáciách očami Miroslavy Poláčkovej

Dobrovoľníctvo v ESN zahŕňa podobnú agendu, ako v AIESEC. Každému z nás je pridelených niekoľko zahraničných študentov, ktorým je potrebné pomôcť v procese aklimatizácie na Slovensku, vysvetliť pre nás bežné záležitosti, akými sú rôzne praktické rady, spôsob dopravy a hlavne v prípade potreby byť tu pre nich kedykoľvek. Tou najkrajšou odmenou sú nové zážitky, skúsenosti a priateľstvá. Najmä vďaka ním som mala možnosť precestovať Budapešť s mojimi brazílskymi priateľmi z môjho Erasmus+ pobytu, či sprevádzať a zároveň tlmočiť do angličtiny výklad sprievodcov v múzeách a na zámkoch, ktoré sme navštívili v januári s mojimi priateľmi z Mexika. Ukázala som im najkrajšie miesta v Prešove, v Košiciach, v Bojniciach a nevynechali sme ani lyžovačku na Jahodnej. Ich prvý kontakt s lyžami dopadol na výbornú, boli z neho viac než len nadšení. Precestovali sme Bratislavu, Viedeň, Rím, Vatikán a na záver sme sa vrátili do Košíc, odtiaľ smerovala ich cesta naspäť domov a tá moja úspešne dokončiť poslednú skúšku zimného semestra. Najbližšie by som sa veľmi rada podieľala na organizácií výletu pre košických študentov Erasmus+, aby som v ESN Košice získala ďalšie skúsenosti. Preto odporúčam všetkým študentom Prešovskej univerzity, aby mali odvahu sa do týchto projektov zapájať. Rozhodne sa týchto výziev netreba obávať.“

RNDr. Jana Mitríková, PhD. - FM PU; Bc. Miroslava Poláčková - študentka FM PU

 Dobrovoľníctvo v študentských organizáciách očami Miroslavy Poláčkovej  Dobrovoľníctvo v študentských organizáciách očami Miroslavy Poláčkovej  Dobrovoľníctvo v študentských organizáciách očami Miroslavy Poláčkovej