Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
06.10.2018

Fakulta manažmentu aktívne participuje na programe Grow with Google, jeho ambasádor bol ocenený cenou rektora

Program Grow with Google od americkej spoločnosti Google Inc. vás naučí nové zručnosti pomocou bezplatných školení, nástrojov a osobného koučingu, ktoré vám otvoria nové príležitosti. Vďaka tomuto programu si už 725 000 Európanov našlo prácu, prípadne zveľadilo svoje podnikanie. Do roku 2020 toto číslo presiahne 1 milión.

Tento program poskytuje školiaci programy v nasledujúcich oblastiach: osobný rast, podnikanie, startupy, učitelia, tvorcovia obsahu na YouTube, Android vývojári, neziskové organizácie, kultúrne inštitúcie.

V rámci osobného rozvoja máte možnosť využiť bezplatnú online vzdelávacia platformu Digitálna garáž. Jej úspešné absolvovanie a následné získanie certifikátu nielenže potvrdzuje znalosti v oblasti online marketingu, ale aj posilňuje digitálne zručnosti. Kurz je primárne určený študentom a mladým ľudom, ktorí chcú začať s úspešným podnikaním v digitálnom svete, alebo tým, ktorí si hľadajú prácu a majú záujem zvýšiť úroveň svojich vedomostí a zároveň aj šancu svojim životopisom zaujať.

Poslednou aktualizáciou Digitálnej garáže bolo jej rozšírenie o 17 nových lekcií na zdokonalenie zručností vo firemnej stratégii, obsahovom marketingu a dátovej analýze. Zároveň pribudla nová sekcia „Bonusový materiál“, ktorá vám vie pomôcť so získaním novej práci, prevedie vás úvodom do programovania a zasvätí vás do bezpečnosti na internete. Bonusový materiál nie je povinný pre certifikáciu Digitálnej garáže. Sú to však zaujímavé témy, ktoré vám pomôžu rozšíriť obzory, takže rozhodne odporúčame si ich pozrieť.

Na pôde Fakulty manažmentu je Digitálna garáž zahrnutá do učebných osnov predmetov ako Marketing, Branding a inovácie a Tvorba multimediálnych informačných dokumentov v CR, ktoré sú zabezpečené Katedrou marketingu a medzinárodného obchodu. Kurz doposiaľ absolvovalo už vyše 700 študentov našej fakulty, ich počet bude každým rokom narastať.

Ambasádorom programu Grow with Google pre Prešovskú univerzitu v Prešove je už druhý rok po sebe interný doktorand Mgr. Jakub Horváth, MBA z Katedry marketingu a medzinárodného obchodu.

Google Digitálna garáž

Jakub pravidelne organizuje prednášky pre študentov našej fakulty, ale aj iných fakúlt a mladých podnikateľov, kde ich oboznamuje s dôležitosťou digitálnych zručností a myšlienkou programu Grow with Google, ktorý je globálny. S kolegami z katedry vytvorili tomto programe sekciu na webovej stránke studujmanazment.sk. Pravidelne prispieva článkami do univerzitného časopisu Na Pulze. Poskytuje rozhovory pre univerzitné rádio Paf. Podieľal sa na implementácii Digitálnej garáže do učebných osnov predmetov realizovaných Katedrou marketingu a medzinárodného obchodu. Taktiež napísal PR článok o ambasádorskom programe na portály Sketcher, ktorý je najčítanejším portálom o marketingu a dizajne na Slovensku. Participoval ako spoluorganizátor na konferencii spoločnosti Gooogle, z Garáže do sveta, ktorá sa konala minulý rok v Košiciach. Aktivity v rámci našej fakulty vyústili do toho, že fakulta sa stala oficiálnym partnerom programu Grow with Google od spoločnosti Google. Najnovšie bol Jakub pozvaný ako spíker na Profesia Days 2018 v Košiciach, kde účastníkom tohto veľtrhu s prácou vysvetľoval dôležitosť digitálnych zručností v jednom z najrýchlejšie rastúcich odvetví.

Za svoje aktivity ambasádora programu Grow with Google a reprezentáciu univerzity bol na slávnostnom otvorení akademického roka 2018/2019 Prešovskej univerzity v Prešove 18. septembra ocenený cenou rektora. Blahoželáme!

Google Digitálna garáž

O ďalších novinkách ohľadom programu Grow with Google a Digitálnej garáže a nášho ambasádora vás budeme priebežne informovať. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať nášho ambasádora na e-mailovej adrese: jakub.horvath@smail.unipo.sk

Chcem získať certifikát

Google Digitálna garáž Google Digitálna garáž