Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
18.04.2019

Študenti FM absolvovali praktické hodiny

Aj počas letného semestra akademického roka 2018/2019 pokračujú pedagógovia z Katedry turizmu a hotelového manažmentu FM PU v motivovaní študentov pomocou praktických hodín a krátkych tematických exkurzií. Prepojenosť teórie s praxou je pre študentov Fakulty manažmentu študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo veľmi dôležitá.

Študenti FM absolvovali praktické hodiny

Študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia v rámci predmetu Kultúrny a mestský turizmus absolvovali zaujímavé praktické hodiny. Jednou z nich bol výstup a prehliadku mesta z Vodárenskej veže s odborným výkladom o meste Prešov a jeho okolí. Vodárenská veža, bola postavená v prvej polovici 20. storočia ako súčasť projektu vodovodnej siete. Objekt, ktorého výška je 29 m, dnes ponúka výhľad na celý Prešov, dokonca až na Tatry. Druhá praktická hodina bola realizovaná na pôde Krajského múzea v Prešove, kde odborníci z praxe sprevádzali študentov po etnografickej, hasičskej historickej a prírodovedeckej expozícii. Múzeum uchováva a prezentuje archeologické, historické, etnografické, umelecko-historické a prírodovedné zbierky. Sú výsledkom zbierkotvornej práce vo vymedzenej oblasti Šarišského regiónu i v širších celoslovenských reláciách. K 30.12.2009 evidovalo 115312 zbierkových predmetov, z toho 28241 prírodovedných, 76 565 spoločenskovedných a 11 089 technických. Takéto formy hodín boli pre študentov, ako sami skonštatovali obohatením pre ich štúdium.

Študenti FM absolvovali praktické hodiny

Študenti FM absolvovali praktické hodiny

Na Katedru turizmu a hotelového manažmentu FM PU počas semestra zavítala aj pedagogička Malgorzata Muszynska-Kurnik z partnerskej školy z Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ z Department of Tourism and Recreation v programe Erasmus. Našim študentom spestrila hodiny športovo-rekreačných a animačných aktivít zaujímavou rekreačnou aktivitou Nording Wolking. Študenti FM získali základné informácie o aktivite, ktorú praktizovali v Záhrade umenie. Realizovali aktivity tvorivej animácie s témou veľkonočných sviatkov. Študenti ocenili realizované aktivity. Je preto dôležité aj pre nás pedagógov spätná väzba vo vyučovacom procese a ak je možnosť prepojenosti z praxou študenti to uvítajú.

PaedDr. Milena Švedová, PhD. - FM PU