Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
01.10.2018

Odborná stáž vďaka ERASMUS+

Mgr. Veronika Čabinová a Mgr. Erika Onuferová, interné doktorandky Katedry financií FM PU, absolvovali v letných mesiacoch júl – august 2018 prostredníctvom programu ERASMUS+ odbornú dvojmesačnú stáž v Pardubiciach v medzinárodnej spoločnosti FOXCONN CZ s.r.o.

 Odborná stáž vďaka ERASMUS+

Táto spoločnosť je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Hon Hai Precision Industry Company, Ltd., ktorá je uznávaným globálnym lídrom v poskytovaní kompletných riešení v oblasti IT a produkcie spotrebnej elektroniky až po výrobu súčiastok pre komunikačné a elektronické zariadenia. Vyrába všetky komponenty osobných počítačov s výnimkou mikročipov. Bola v Pardubiciach založená v roku 2000 ako regionálna výrobná centrála skupiny FOXCONN v Európe, ktorá každým rokom úspešne rozširuje oblasť svojej produkcie – finálnu montáž osobných počítačov. V súčasnosti pôsobí v Pardubiciach pod záštitou tejto značky až 7 spoločností. Spoločnosť je otvorená pre spoluprácu s vysokými školami (predovšetkým Univerzitou Pardubice), preto ponúka niekoľko možností, ako sa môžu študenti zapojiť a rozvíjať vzájomnú kooperáciu, napr. i vo forme jednoročných Trainee programov absolvovaných na rôznych oddeleniach. Snahou je vytvoriť dlhodobejší vzťah založený na odovzdávaní vedomostí a skúseností z praxe. Pre študentov, ktorí s firmou spolupracujú, sa otvára i možnosť získania pracovného miesta, ktorá bola na konci absolvovania stáže prekvapivo ponúknutá aj nám.

Po úvodnej komunikácii a dohode s administrátorkou externej komunikácie a PR tejto spoločnosti sme boli priradené priamo na finančné oddelenie (Mgr. Veronika Čabinová) a oddelenie cost managementu (Mgr. Erika Onuferová), ktoré bolo svojím zameraním najviac príbuzné záujmovej oblasti nášho doterajšieho i budúceho doktorandského štúdia. Pod dohľadom odborných mentorov a veľmi príjemného kolektívu, sme tak na jednotlivých oddeleniach vykonávali nám pridelené úlohy (od rôznych administratívnych podporných prác, cez podporu pri reportingu a analýze štruktúry nákladov jednotlivých stredísk spoločností až po prácu v systéme ERP SAP), participovali sme na riadení pridelených projektov, zúčastňovali sa pravidelných pracovných meetingov či školení a snažili sa získavať čo najviac skúseností využiteľných v každodennej vedeckej a pedagogickej činnosti či v budúcom profesijnom živote.

Aj napriek tomu, že absolvovanie odbornej stáže v zahraničí je jednou z podmienok úspešného ukončenia doktorandského štúdia, túto situáciu sme nepovažovali za stresujúcu nevyhnutnosť, práve naopak, vnímali sme to ako obrovskú príležitosť, ktorá napokon prekonala naše očakávania. Absolvovanie odbornej stáže hodnotíme veľmi kladne, nakoľko sme mali možnosť nahliadnuť nielen do komplexného fungovania celej firmy, ale predovšetkým jej jednotlivých oddelení. Získali sme tak všeobecne širší rozhľad, množstvo praktických znalostí a skúseností, ktorých nedostatok v súčasnom neľahkom profesijnom svete znižuje predpoklady žiaduceho kariérneho rastu a lepšieho uplatnenia sa v praxi. Taktiež sme spoznali veľa skvelých ľudí a získali tak nových priateľov, spoznávali kultúru, prírodu a okolie Pardubíc i blízkeho okolia. Chceme sa preto poďakovať našim fakultným, ale i univerzitným ERASMUS+ koordinátorom za počiatočné osmelenie, ústretový prístup a neustálu ochotu pomôcť, vďaka čomu sme úspešne zvládli túto úžasnú príležitosť, ktorú vrele odporúčame i ďalším nerozhodným študentom nielen PU.

Mgr. Veronika Čabinová, Mgr. Erika Onuferová - interné doktorandky FM PU

 Odborná stáž vďaka ERASMUS+  Odborná stáž vďaka ERASMUS+