Aktuality a oznamy

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
16.03.2020

Celouniverzitné DOD 2020 s početnou účasťou z radov budúcich manažérov

Už ste niekedy premýšľali o tom, že sa stanete manažérom? Chcete vedieť, čo to znamená a ako sa posunúť od svojej individuálnej prispievateľskej úlohy? Aj to boli jedni z mnoho otázok doktorandov FM PU na celouniverzitnom dni otvorených dverí Prešovskej univerzity v Prešove. Stať sa manažérom otvára úplne nový svet príležitostí. So správnym prístupom a zručnosťami budúci študenti fakulty manažmentu môžu zistiť, že práca manažéra je zaujímavá, náročná a obohacujúca. Prichádza tiež s novou zodpovednosťou a zvyčajne vyššou mzdou (čo je vždy pekné!). Budúci študenti FM PU začali premýšľať o tom, že sa stanú manažérmi, ekonómami alebo vrcholovými pracovníkmi, kde sa ich doktorandi pokúšali aktívne viesť procesom výučby, študijnými programami, popisom povinnosti ale aj strachom z predmetov, ktoré im robili na strednej škole problémy.

Celouniverzitné DOD 2020 - Fakulta manažmentu

Komplexná ponuka štúdia na Fakulte manažmentu sa aj tohto roku stretla s vysokým záujmom uchádzačov. Nádejným manažérom boli prezentované detaily o študijných programoch v študijnom odbore Ekonómia a manažment (Manažment, Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo), či Ekologické a environmentálne vedy. Do pozornosti bola daná aj nová špecializácia Digitálny marketing, ktorá je realizovaná v rámci bakalárskeho študijného programu Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Horúcou témou, ktorá sa neustále objavuje vo všetkých odvetviach, je to, ako sa stať lepším manažérom. Je to správne, pretože je to dôležitá téma, pretože manažment môže mať obrovský vplyv na jednotlivých zamestnancov a spoločnosť ako celok. Lepšie manažérske zručnosti sa často môžu vyrovnať šťastnejším, produktívnejším a lojálnejším zamestnancom. Stať sa lepším manažérom nie je niečo, čo sa magicky stáva cez noc, je to proces, ktorý nastáva implementáciou jednoduchých tipov a zmenou vašich súčasných návykov. Je dôležité si uvedomiť, že každé odvetvie a spoločnosť má rôzne štýly riadenia, ale tieto všeobecné tipy môžu pomôcť zlepšiť denné interakcie a vzťahy medzi zamestnancami a manažérmi. Práve pre tieto a mnohé iných dôvodov môžeš aj ty byť úspešným manažérom a študentom Fakulty manažmentu PU.

Celouniverzitné DOD 2020 - Fakulta manažmentu

Budúci študenti FM PU majú za sebou niekoľko rokov skúseností, vložili spravodlivý podiel času, potu a sĺz a podľa objektívnych posúdení by sa mohli dostať na vedúcu pozíciu, ktorá by im zaručila osobnostný a kompetenčný rozvoj ich kariéry. Ciele vykonané v obchodnom svete však nie sú ako štandardizovaný test - minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne predpovedať úspešnú budúcnosť v oblasti riadenia. Moja rada? Začnite so sami sebou. Pretože vy máte právomoc, ktorá vás posúva vpred: buď aj ty svojím manažérom!

Je to všetko o tvojom postoji a ochote urobiť viac, než len splniť to, čo sa od teba očakáva. #studujmanazment

Celouniverzitné DOD 2020 - Fakulta manažmentu

Celouniverzitné DOD 2020 - Fakulta manažmentu