Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
20.07.2018

45. stredisko študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu na Fakulte manažmentu

Podpisom zmluvy o spolupráci v rámci strediska medzi dekanom Fakulty manažmentu prof. Ing. Róbertom Štefkom, Ph.D. a konateľkou spoločnosti ATANA club s.r.o. Ellou Frankovou, získala Fakulta manažmentu PU v Prešove 45. stredisko študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu.

Jednou z hlavných priorít Prešovskej univerzity v Prešove, Fakulty manažmentu je prepojenosť štúdia s praxou a implementácia odbornej praxe do všetkých študijných programov. Študenti svojimi nápadmi a prácou sú predpokladmi možných ďalších prínosov pre firmu aj organizáciu.

Popri Fakulte manažmentu už vyše 13 rokov pôsobí aj „Expertná a podnikateľská rada Fakulty manažmentu“, ktorú tvorí 41 úspešných podnikateľov, manažérov a ďalších osobností, ktorí pochádzajú najmä z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja, vo väčšine sú to zamestnávatelia našich absolventov. Tieto Strediská študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu umožňujú študentom intenzívny kontakt s vybranými podnikmi a overenie využitia ich vedomostí v praxi.

Atana club

Rada svojimi aktivitami pomáha fakulte a najmä jej študentom pokryť viaceré sféry spolupráce, výskumu, odbornej praxe v oblastiach ako sú: obchod a marketing, informačné technológie, turizmus, hotelierstvo, kúpeľníctvo, environmentálny manažment, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, podniky služieb, ale aj oblasť regionálneho rozvoja, samosprávy a mnohé iné.

Tento mesiac sa k širokej ponuke Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu pridala spoločnosť ATANA club s.r.o. (dcéra švajčiarskej spoločnosti Fireflies), ktorá sa prioritne zaoberá podnikaním v oblasti turizmu, poskytuje jedinečné možnosti networkingu v oblasti cestovného ruchu, odovzdávania vedomostí, zárobku a hlavne nám prináša pozitívne revolučné riešenia v cestovaní. „Na internetovom portáli www.atana-club.sk Vám ukážeme, aké ľahké je reálne vstúpiť do sveta online turizmu - biznisu bez rizika a taktiež Vám predstavíme spôsob, ako začať cestovať po svete za veľkoobchodné ceny so ziskom“.

Spojením týchto výnimočných atribútov sa stala spoločnosť ATANA club s.r.o. ojedinelou, bezkonkurenčnou, hlavne evolučnou organizáciou vo svojom odbore a spolupracovníkom s Fakultou manažmentu.Mgr. Miroslav Klobušický

FM PU

Foto: doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD.