Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
17.12.2017

Úspešný absolvent Mgr. Marek Harbuľák (Rozhovor)

Mgr. Marek Harbuľák, jeden z najúspešnejších absolventov manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, zastáva v súčasnosti pozíciu prezidenta Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky a generálneho manažéra Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky. Je členom Expertnej a podnikateľskej rady Fakulty manažmentu PU v Prešove. Svoju kariéru odštartoval už počas vysokoškolského štúdia na obchodnom oddelení v Bardejovských kúpeľoch, kde sa po krátkom čase prepracoval na pozíciu riaditeľa prevádzky. Ďalším jeho pracovným pôsobiskom sa stali na 5 rokov kúpele Piešťany. Prešiel viacerými pozíciami a pôsobil tiež ako riaditeľ kúpeľného hotelového komplexu Balnea Esplanade Palace****. Od roku 2008 bol pri príprave a otvorení prevádzky jedného z najvýznamnejších hotelov na Slovensku- DoubleTree by Hilton Košice a v období rokov 2011 až 2013 viedol hotel Chopin Airporthotel Bratislava. Od roku 2013 sa naplno venuje činnostiam už v spomínaných profesijných zväzoch.

Mgr. Marek Harbuľák

Čo Vás motivovalo prísť študovať na Prešovskú univerzitu v Prešove? Čo bolo dôvodom výberu práve danej fakulty, prípadne konkrétneho odboru?

Študoval som na Hotelovej akadémii v Kežmarku, kde som získal prvé kontakty s hotelmi. V tom čase bolo v blízkych Tatrách niekoľko hotelov na vysokej úrovni, a tak som mal možnosť objavovať prácu hotelierov u slovenskej špičky. Lákala ma práca s ľuďmi a tiež gastronómia, a práve počas stredoškolského štúdia som objavil aj iné oblasti hotelierstva a začal som sa zaujímať o manažment. Preto som sa rozhodol pokračovať ďalej v štúdiu v Prešove na vtedajšom Inštitúte turizmu a hotelového manažmentu (predchodca Katedry turizmu a hotelového manažmentu Fakulty manažmentu PU v Prešove) v odbore Ekonomika a manažment podniku v špecializácii na Manažment turizmu a hotelierstva, ktorý mi učaroval.

Ako si spomínate na Vaše vysokoškolské štúdium?  Čo Vám štúdium na Prešovskej univerzite dalo?

Štúdium manažmentu na PU v Prešove mi dalo skutočne veľa a mal som šťastie na ľudí, s ktorými som sa stretol. Uplatnil som v praxi vedomosti z mnohých disciplín. Jednou z najdôležitejších bola pre mňa psychológia, pretože dobrý manažér musí mať okolo seba dobrých spolupracovníkov, ktorých si musí vedieť vybrať. Práca manažéra nie je len zadávať úlohy a kontrolovať ich plnenie, ale ide aj o správnu motiváciu zamestnancov, vytvorenie vhodných podmienok, ktoré sa nespájajú len s finančným hodnotením a komfortom. Kto denne pracuje s ľuďmi, musí byť komunikatívny, nie priveľmi, no tak akurát. Musí sa vedieť prispôsobiť novým situáciám, vnímať a plniť požiadavky klienta.

V čom Vás na Vašu profesijnú dráhu pripravilo štúdium manažmentu v Prešove? Ako Vás štúdium obohatilo?

Už počas vysokoškolského štúdia som mal možnosť pracovať na obchodnom oddelení v Bardejovských kúpeľoch. Formu štúdia som si zmenil na individuálny študijný plán a dva roky som pracoval popri škole. Po pol roku mi generálny riaditeľ zveril prevádzku najväčšieho z kúpeľných hotelov. Bola to pre mňa obrovská výzva, ktorá prináša so sebou mnohé riziká a cítil som obrovskú zodpovednosť. To, že som to zvládol, bolo pre mňa impulzom a naštartovaním k ďalšej práci. Postupne som sa prepracoval na pozíciu riaditeľa prevádzkovej činnosti celých kúpeľov. Tvrdím, že práca je ďalšou formou štúdia, pretože každý deň vám môže priniesť nové situácie, ktoré musíte zvládnuť. S tým rozdielom, že v práci nedostanete hodnotenie učiteľa, ale dostanete možnosť kariérneho rastu, možnosť ďalšieho vzdelávania, či iné finančné alebo nefinančné benefity.

To ste mi vlastne už odpovedali na moju nasledujúcu otázku, a teda že kam smerovali Vaše kroky po absolvovaní vysokoškolského štúdia. Kam teda smerovali po Vašej prvej pracovnej skúsenosti a kde pôsobíte v súčasnosti?

Po piatich rokoch v Bardejovských kúpeľoch som sa rozhodol pre prácu v kúpeľoch Piešťany. Vždy som ich pokladal za špičku v slovenskom kúpeľníctve a tie moje očakávania v tomto smere naplnili. Kúpele patrili do medzinárodnej hotelovej siete Danubius Hotels Group, ktorá vlastnila a manažovala aj niekoľko sieťových hotelov, napr. Hilton v Budapešti. V kúpeľných hoteloch som pracoval 10 rokov, preto som pociťoval potrebu zmeny. Dostal som ponuku otvoriť a rozbehnúť hotel patriaci pod celosvetovú sieť v Košiciach a rozhodol som sa ju prijať. A to nie len kvôli tomu, že to bola zaujímavá výzva, ale aj kvôli zvučnej značke Hiltonu. A práca pre takúto renomovanú sieť je vždy veľkým záväzkom voči našim hosťom a prináša veľa radosti. V súčasnosti zastávam pozíciu prezidenta Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky a generálneho manažéra Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky.

Mgr. Marek Harbuľák

Môžete nám v krátkosti ozrejmiť, čo je hlavným cieľom pôsobenia týchto organizácií?

Zväz cestovného ruchu SR je dobrovoľnou, apolitickou a profesijne zameranou organizáciou zamestnávateľov v cestovnom ruchu. Združuje 15 organizácií zväzov, združení a inštitúcií v cestovnom ruchu a medzi jeho priority patrí najmä zjednotenie brandže cestovného ruchu, aktívny prístup k legislatívnym zmenám v oblasti cestovného ruchu. Cieľom je aj aktívne pôsobiť na efektívnu propagáciu Slovenska v zahraničí a podporovať rozvoj domáceho cestovného ruchu. Zväz hotelov a reštaurácií SR ako jeden zo zakladajúcich členov Zväzu cestovného ruchu SR je najsilnejšie profesijné združenie, ktoré zastupuje viac ako 5000 zamestnancov ubytovacích a stravovacích zariadení. Má za cieľ obhajovať spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch. Ako riadny člen európskej konfederácie hotelových zväzov a asociácií HOTREC má možnosť ovplyvňovať dianie a legislatívu v európskom kontexte a profitovať zo skúseností členských krajín. Okrem toho Zväz hotelov a reštaurácií poskytuje svojim členom ďalší servis, ako sú finančné benefity vyplývajúce z rôznych zmluvných vzťahov, odborné poradenstvo, školenia a semináre. Každoročne organizujeme dve odborné konferencie, na ktorých prinášame informácie o nových trendoch, zaujímavých spíkrov a inšpirácie pre manažérov hotelov či reštaurácií.

Čo by ste chceli študentom Prešovskej univerzity odkázať, možno zapriať? Aký je Váš recept na úspech pre tých, ktorí majú ambíciu budovať si kariéru v hotelierstve?

Ako som už spomínal, mal som možnosť pracovať so zaujímavými a úspešnými ľuďmi, od ktorých som sa veľa naučil a ktorí mi v mnohých situáciách poradili. A zvyšok spočíva v stanovaní si cieľov a ochote venovať práci väčší priestor. Stanoviť si ciele, byť trpezlivý a vytrvalý. Tiež flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa zmeneným podmienkam na trhu. Práca v hotelierstve je o práci s ľuďmi a pre ľudí. Preto netreba zabúdať na ľudský kapitál a venovať mu dostatočnú pozornosť. Nielen vo vzťahu ku klientom, ale aj k zamestnancom. Manažér je len taký úspešný, akí úspešní dokážu byť členovia jeho tímu.


Autor: RNDr. Jana Mitríková, PhD. - Foto: archív Mgr. Mareka Harbuľáka