Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
18.04.2019

Študentka Fakulty manažmentu na verejnej diskusii NATO Engages

Organizácia GLOBSEC v spolupráci s Divíziou verejnej diplomacie NATO a mestom Košice, uskutočnili dňa 28. februára 2019 mládežnícku diskusiu s generálnym tajomníkom NATO Jens Stoltenbergom s názvom „NATO Engages - The 2019 Košice Dialogue“. Som veľmi rada, že som sa na základe odporúčania Ing. Anny Šenkovej, PhD., vedúcej Katedry turizmu a hotelového manažmentu Fakulty manažmentu PU v Prešove mohla tejto odbornej diskusie spolu s ďalšími mladými ľuďmi a študentmi zúčastniť.

Bc. Natália Molnárová - Študentka FM na verejnej diskusii NATO Engages

Hlavná téma stretnutia sa niesla v duchu zdôrazňovania postavenia Severoatlantickej Aliancie ako samotnej organizácie ako aj faktu, že v súčasnosti Slovensko sedí spoločne za stolom s najsilnejšími národmi sveta vôbec. Stretnutie a diskusiu viedol riaditeľ think-tanku GLOBSEC Róbert Vass a spoločne na diskusii sa podieľal okrem generálneho tajomníka aj minister zahraničných veci Slovenskej republiky JUDR. Miroslav Lajčák. V úvodných slovách sa JUDR. Lajčák vyjadril o postavení Slovenska v Severoatlantickej Aliancií, o výhodách ktoré prináša postavenie Slovenska ako aj výzvy, ktorým musíme čeliť spoločne s alianciou, nakoľko ako jeho členovia zdieľame spoločné hodnoty a z toho vyplývajúce zodpovednosti v oblasti komunikácie, investícií do technológií, ale aj potrebnej kolektívnej obrany. Tento rok je 70. výročie vzniku Severoatlantickej aliancie a 15. výročie vstupu Slovenska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy. Naše členstvo je jednou z istôt zabezpečenia bezpečnosti, mieru, slobody v rámci Európy a v rámci sveta. V súčasnej dobe sme postavení pred nové bezpečnostné výzvy ako je umelá inteligencia (ang. artificial intelligence) či kybernetická bezpečnosť a sme svedkami nových výziev, ktorým Slovensko a svet musí čeliť. Je preto nevyhnutná investícia do obrany, ktorá má zabezpečiť základnú ochranu občanov štátu. Slovensko chce svojím členstvom prispievať k budovaniu a zachovávaniu bezpečnosti a správnych hodnôt pre udržanie mieru. Záverečným posolstvom ministra Miroslava Lajčáka ku členstvu Slovenska v NATO bolo: “Ako spoločenstvo s jednotnými hodnotami sme silnejší“. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v úvode svojho príhovoru uviedol, že Slovensko patrí k jedným z najúspešnejších mierových aliancií sveta. Úspech NATO sa za posledné roky rozrastá a Slovensko je jedným z členov, ktorý tomu pomáha. Generálny tajomník opodstatňoval význam Aliancie a úspech existencie, ktorého základom je jednotnosť, prispôsobivosť a schopnosť rýchle reagovať na hrozby. Hlavnou úlohou NATO a jeho generálneho tajomníka ako podporovateľa Severoatlantickej spolupráce spoločnými silami s ďalšími členmi spojenectva je zabrániť vzniku vojny či konfliktov a zachovaniu mieru na územiach členských štátov, ale aj mimo neho. Témy otázok v diskusii boli najmä bezpečnostného a politického charakteru. Týkali sa Ruska ako možnej hrozby pre Severoatlantickú alianciu, či toho, ako vníma NATO Islamský štát (skr. ISIS), ale aj aký percentný podiel HDP je potrebný od spojeneckých štátov na investovanie do rozvoja technológie a bezpečnosti.

Bc. Natália Molnárová - Študentka FM na verejnej diskusii NATO Engages

V diskusii zaznelo aj vyjadrenie študentky o neistote a obave voči krajinám mimo NATO a ich pokročilému rozvoju umelej inteligencie či vyvinutej kybernetickej bezpečnosti, ktorých možnosť nabúrania do domén môže nastať kedykoľvek. Odpoveďou bolo apelovanie na nevyhnutnosť investovania do rozvoja technológie, a hlavne ako mierová aliancia, nachádzanie dohôd a podpisovanie kolektívnych zmlúv, v ktorých by sa dohodli národy na využívaní týchto technológií tak, aby sa limitoval či zredukoval potenciál rozvoja nových zbraní.

Bc. Natália Molnárová - Študentka FM na verejnej diskusii NATO Engages

Pre mňa ako študentku Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove sú témy týkajúce sa politickej bezpečnosti, obrany, kolektívneho obranného plánovania či špecifických otázok spojených s využívaním umelej inteligencie či kybernetickej bezpečnosti relatívne nové. Diskusia priamo s generálnych tajomníkom Severoatlantickej aliancie mi priniesla nenahraditeľné vedomosti, skúsenosti a o niečo viac otvorila dvere k ďalším informáciám, z ktorých je možné ťažiť teraz, ale aj v budúcnosti. Osobne verím, že nie je nič lepšie ako dostať priame informácie o konkrétnej situácií štátu, ktorý je členom mierovej aliancie ako je NATO, priamo od jeho generálneho tajomníka.

Bc. Natália Molnárová - študentka FM PU

Ing. Anna Šenková, PhD. - FM PU