Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
26.02.2019

Rozhovor s úspešným absolventom, zamestnancom, ale aj podnikateľom PhDr. Lukášom Kakalejčíkom, PhD.

Nakoľko je obdobie podávania prihlášok na vysokú školu v plnom prúde, stretli sme sa s našim úspešným absolventom, priateľom a podnikateľom Lukášom Kakalejčíkom, ktorý končil len pár rokov dozadu, a tak nám zreferoval ako jeho profesionálny život ovplyvnilo štúdium na našej fakulte, ako získal potrebnú prax a čo sa mu za tých pár rokov podarilo vybudovať.

Čo ťa motivovalo prísť študovať na Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove? Čo bolo dôvodom výberu práve danej fakulty, prípadne konkrétneho odboru?

Ekonomické univerzity na východnom Slovensku sa venujú primárne ekonomickým vedám, ku ktorým som veľký vzťah nemal. Páčilo sa mi, že na Fakulte manažmentu je možné študovať odbor s praktickým využitím – či už sa jedná o manažment alebo o samotný marketing, pre ktorého štúdium som sa v rámci môjho pôsobenia na fakulte rozhodol.

 PhDr. Lukáš Kakalejčík, PhD.

Ako si spomínaš na tvoje vysokoškolské štúdium? (Zážitky, úsmevné momenty, pedagógovia,...)

Zážitkov bolo mnoho a iba málo z nich nebolo úsmevných. Hlavne som spoznal super ľudí, s ktorými sa stretávam doteraz. Čo sa týka pedagógov, páčil sa mi prístup niektorých z nich. Po čase sa zo vzťahu pedagóg – študent vytvorilo niekoľko priateľstiev, s vašimi pedagógmi som spolupracoval a spolupracujem aj roky po mojom odchode z fakulty.

V čom ťa, resp. tvoju profesijnú dráhu pripravilo štúdium na Fakulte manažmentu? Ako ťa štúdium obohatilo?

Každého štúdium obohatí tak, ako k nemu pristupuje. Mňa štúdium bavilo, a preto som si z neho odniesol veľa dobrých rád – mnohé z nich používam doteraz. Pamätám si, že ešte počas štúdia som sa snažil využívať získané informácie na rôznych brigádach, ktoré som mal, aby som zistil, či fungujú.

Kam smerovali tvoje kroky po absolvovaní vysokoškolského štúdia a kde pôsobíš v súčasnosti?

Po skončení štúdia som začal pracovať na startupe RoomAssistant, ktorý v tom čase získal cenu Podnikateľský nápad roka. Zároveň som nastúpil na doktorandské štúdium na Ekonomickej fakulte TUKE. V súčasnosti som manažérom online marketingu v spoločnosti Východoslovenská energetika/innogy. Okrem toho som si prednedávnom založil vlastnú firmu GrowthPro, v ktorej pomáhame rásť businessu našich klientov. Okrem toho v rámci nej vyvíjame softvérové produkty. Jedným z nich je aj projekt bezpečných železničných priecestí s názvom Erriate, s ktorým sme sa dostali do finále slovenského kola súťaže The Chivas Venture.

Čo by si chcel študentom Prešovskej univerzity odkázať, možno zapriať? Aký je tvoj recept na úspech?

Určite im prajem, aby sa im dobre študovalo a aby rozvíjali svoje poznatky v oblastiach, ktoré ich bavia aj v rámci samoštúdia. Mne samému sa ukázalo, že keď som strávil pol hodinku/hodinku denne tým, že som namiesto Facebooku alebo pozerania telky, čítal užitočné veci, rozšírilo mi to obzory a vrátilo sa mi to 10-násobne?

Lukášovi ďakujeme veľmi pekne za jeho čas a ochotu podeliť sa s nami o svoje zážitky zo štúdia, ale aj jeho receptom na úspech. Samozrejme, sa tešíme na jeho prednášku na pôde našej fakulty, ktorú nám prisľúbil. Prajeme všetko dobré a veľa ďalších úspechov.