Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
03.03.2021

Štúdium turizmu na Fakulte manažmentu v Prešove mi dalo dobrý základ do budúcnosti

Ako absolventka bakalárskeho študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo   na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove  môžem zhodnotiť, že štúdium tohto odboru mi dalo výborný základ do budúcna. To som si najskôr uvedomila pri vypĺňaní prihlášky na magisterské štúdium Medzinárodných vzťahov  na Aalborg University v Dánsku, pre ktoré som musela splniť prísne kritéria a dokázať dostatok kreditov z  rôznych oblastí, ktoré moje bakalárske štúdium na Fakulte manažmentu naozaj obsiahlo.

Turizmus  totiž  nie je len o turistike a cestovaní, ale je aj o interkultúrnej komunikácii, manažmente, marketingu, ekonómii, geografii, politike a pod.. Teda o rôznych zaujímavých oblastiach, v ktorých sa môžete rozvíjať za podpory skúsených pedagógov, pokiaľ však sami chcete. Práve rôznorodosť tohto odboru sa mi pri jeho štúdiu páčila najviac. Okrem toho som mala popri štúdiu možnosť výberu rôznorodých aktivít a študentských organizácií, ktoré mi pomohli uplatniť a pochopiť veľa vecí v praxi. V rámci štúdia sme mali tiež možnosť zúčastniť sa rôznych exkurzií, konferencií a prednášok odborníkov z praxe.  

Neprehliadnite ďalšie články

Prečo študovať Turizmus na Fakulte manažmentu Doktorandská stáž na univerzite v Krakove cez ERASMUS+

Turizmus na Fakulte manažmentu PU v Prešove

Súčasťou výučby na FM v Prešove  sú tiež často prezentácie alebo seminárne práce robené v skupinách. Počas súčasného štúdia v Dánsku prichádzam na to, aká je schopnosť prezentovať a spolupracovať s inými študentami dôležitá. Aj keď pre niekoho sa to môže zdať ako samozrejmosť, veľa študentov s tým má stále problém a je to tiež veľmi dôležitá schopnosť, ktorú zdôrazňujú zamestnávatelia ako predpoklad prijatia do rôznych funkcií. Veľmi veľkou výhodou na Fakulte manažmentu je aj možnosť zúčastniť sa  výmenného pobytu a stáže v rámci programu  Erasmus+.

Turizmus na Fakulte manažmentu PU v Prešove

Neprehliadnite

Prihlás sa na naše bakalárske štúdium Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu

Fakulta ponúka rozmanitý výber univerzít v rôznych krajinách (ja som napríklad prostredníctvom Erasmu strávila pol roka v Turecku na študijnom pobyte a 3 mesiace na absolventskej stáži). Je to výborná príležitosť rozšíriť svoje vedomosti z oblasti cestovného ruchu, spoznať iný študijný systém, rozšíriť svoje obzory, nadviazať nové kontakty, naučiť sa niečo o inej kultúre a popri tom všetkom si vylepšiť svoju znalosť cudzích jazykov. Takáto znalosť je popri štúdiu cestovného ruchu veľmi dôležitá a tiež vyučovaná v rámci odboru, čo nie je taká samozrejmosť pre každú univerzitu v iných krajinách, preto je to  veľkou výhodou. Z týchto dôvodov by som možnosť štúdia študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo  chcela vyzdvihnúť aj počas pandémie. Okrem toho práve teraz si všetci začíname uvedomovať, ako nám cestovanie veľmi chýba a ako ho potrebujeme.

Turizmus na Fakulte manažmentu PU v Prešove

Čo sa týka môjho terajšieho štúdia na Aalborg University v Dánsku môžem povedať, že  najväčší dôraz sa kladie na využiteľnosť študovaného odboru v praxi a byť pripravený na trh práce. Súčasťou štúdia sú neustále workshopy a prednášky o tom, ako nájsť svoj potenciál, ako a kde hľadať prácu, ako sa pripraviť na pohovor, ako vylepšiť svoj životopis (v prípade potreby sa kedykoľvek vieme obrátiť na kariérnych poradcov univerzity). Štúdium je založené na systéme „problem based learning“, čo znamená kratšiu periódu prednášok a dlhší čas strávený na príprave skupinových projektov. Ich cieľom je pracovať analyticky podľa interdisciplinárnych metód a naučiť sa riešiť problémy (ktoré sa tiež učíme hľadať).

Turizmus na Fakulte manažmentu PU v Prešove

Taktiež sme podporovaní na projektoch priamo spolupracovať s rôznymi profesionálmi, organizáciami, podnikateľskými spoločnosťami, start-upmi a pod.. Okrem toho prednášky sú často aktívnejšie, študenti chcú aj viac komunikovať – skupinové konverzácie sú veľmi podporované (počas pandémie iba v „breakout rooms“). To sa propaguje ako škandinávsky spôsob výučby. Jeden celý semester je tiež vyhradený iba na stáž, počas ktorej sa tiež pracuje na projekte, ktorý si študent na konci musí obhájiť.

Autor: Bc. Eva Horovčáková, absolventka programu Turizmus, hotelierstvo  a kúpeľníctvo na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove