Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
07.10.2019

Doktorandská stáž na univerzite v Krakove cez ERASMUS+

Mgr. Dávid Miško a Mgr. Matúš Vagaš, interní doktorandi Katedry manažérskej psychológie a katedry manažmentu FM PU, absolvovali v letných mesiacoch jún – august 2019 prostredníctvom programu ERASMUS+ dvojmesačnú stáž v Krakove na poľnohospodárskej univerzite v Krakove – Fakulta Poľnohospodárstva a Ekonomiky.

Fakulta Poľnohospodárstva a Ekonomiky - Poľnohospodárska univerzita v Krakove

Mgr. Dávid Miško a Mgr Matúš Vagaš - Fakulta manažmentu UNIPO

Fakulta Poľnohospodárstva a Ekonomiky v Krakove vydáva do sveta odborníkov v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, záhradníctva, biológie, šľachtenia zvierat, veterinárnej medicíny, ochrany životného prostredia, biotechnológie, geodézie, environmentálneho inžinierstva, krajinnej architektúry, potravinárskej technológie, komoditnej vedy, technológie a výrobného inžinierstva, ale aj ekonómie a manažmentu. Poľnohospodárska fakulta poskytla základ pre Poľnohospodársku akadémiu v Krakove založenú v roku 1953 a zohrala kľúčovú úlohu pri vzdelávaní študentov a výskumných pracovníkov, ktorí výrazne prispeli k rozvoju univerzity a vytvoreniu ďalších fakúlt v jej štruktúre.

Mgr. Dávid Miško a Mgr Matúš Vagaš - Fakulta manažmentu UNIPO

Interní doktorandi sa podieľali na detailnom uvedení do vyučovacích procesoch fakulty, participovali na hodinách so zameraním na manažment a ekonomiku, zdieľali spoločné myšlienky v rámci fakultných stretnutí s mentorom stáže Andrzejom Krasnodebskim, prodekanom pre vzdelanie Fakulty poľnohospodárstva a Ekonomiky, rozvoji vyučovacích procesov, tvorbe vedeckovýskumných výstupov, aplikácii pedagogických prístupov na vyučovacích hodinách a zoznamovaní sa s fakultou ako celku.

 Mgr Matúš Vagaš - Fakulta manažmentu UNIPO

Spoluprácou s Fakultou poľnohospodárstva a Ekonomiky v Krakove a Fakultou Manažmentu PU sa študentom doktorandského štúdia podarilo otvoriť nové pôsobenie študentom Fakulty Manažmentu v rámci programu ERASMUS+ (ERASMUS+ slovenský infoweb).

Pozrite si video o programe ERASMUS+

Autori článku: Mgr. Dávid Miško a Mgr Matúš Vagaš, interní doktorandi Katedry manažérskej psychológie a katedry manažmentu FM PU.