Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
21.04.2020

Ako využiť umelú inteligenciu v marketingu - Online prednáška

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, v súvislosti s globálnou pandémiou koronavírusu COVID-19, sme sa rozhodli priblížiť k študentom a vzdelávať ich na diaľku formou online prezentácie / webinára. Prezentujúcim bol Rastislav Talárovič, ktorý bol posledné dva roky Google Certified Trainerom pre oblasť vzdelávania a je takmer desať rokov hlavou marketingu v spoločnosti SOS electronic, ktorá je

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, v súvislosti s globálnou pandémiou koronavírusu COVID-19, sme sa rozhodli priblížiť k študentom a vzdelávať ich na diaľku formou online prezentácie / webinára. Prezentujúcim bol Rastislav Talárovič, ktorý bol posledné dva roky Google Certified Trainerom pre oblasť vzdelávania a je takmer desať rokov hlavou marketingu v spoločnosti SOS electronic, ktorá je nadnárodným distribútorom elektronických súčiastok pre priemyselnú výrobu.

SOS electronic

Rasťo už v minulosti prednášal na pôde našej fakulty. Tentokrát si pre našich študentov pripravil veľmi aktuálnu tému o umelej inteligencii, a najmä o tom, ako ju využiť v marketingu. Vysvetlil, čo to vlastne umelá inteligencia je a poukázal na to, že väčšina z nás sa s ňou každodenne stretáva, len o tom nevie. Vysvetlil taktiež rozdiel medzi umelou inteligenciou a automatizáciou, nakoľko ľudia si tieto dva pojmy často zamieňajú.

Ďalším pojmom, ktorému sa v rámci svojej prednášky venoval bol „machine learning“, resp. strojové učenie. V krátkosti predostrel jeho históriu a potrebu množstva dát ako aj zmenu myslenia.

V nasledujúcej časti inšpiroval študentov ako reálne začať s využívaním umelej inteligencie v biznise, a to digitalizáciou všetkých dokumentov a prechodom na cloud, resp. digitálne úložisko dát. Následne predstavil bezplatné machine learning platformy a možnosti riešenia od spoločnosti Google.

Určite najzaujímavejšou časťou prednášky boli konkrétne príklady z praxe, kde bola umelá inteligencia a jej výhody zakomponované do reálnej marketingovej praxe, resp. kampaní.

Na záver prezentácie predostrel otázku morálnej zodpovednosti a načrtol budúci vývoj v tejto oblasti.

Rasťovi ďakujeme veľmi pekne, že si vo svojom nabitom kalendári našiel priestor a podelil sa so svojim know-how s našimi študentmi. Veľmi si to vážime a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Video z celej prednášky si môžete pozrieť na našom YouTube kanály.

Do budúcnosti sa môžete tešiť na ďalšie online prednášky s poprednými osobnosťami v oblasti nielen digitálneho marketingu.

Odkaz pre študentov Fakulty manažmentu od Rastislava Talároviča