Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
08.04.2019

Prednáška z praxe: Manažment princípov podľa Mira Siváčka

Vo štvrtok, 4. 4. 2019 nás navštívil so svojou prednáškou z praxe Miroslav Siváček, predseda OPEN, slovenskej asociácie absolventov MBA na Open Business School vo Veľkej Británii. Vyštudoval vysokú školu ekonomickú, MBA v zahraničí a ďalšie kurzy na zahraničnej škole pretože na tú dobu vysoká škola ekonomická neponúkla trhové podmienky pre jeho rozvoj. Navštívil Japonsko, Švédsko a mnohé iné krajiny, pri ktorých poznamenal pozitívne aj negatívne skúsenosti.

Pán Siváček prednášal o svojich skúsenostiach riadením niekoľkých organizácií v oblasti obchodu, výroby, služieb, zdravotníctva či štátnej správy. Jeho skúsenosti viedli prierezom poradenských projektov zameraných na zvýšenie výkonnosti spoločností. V rámci podnikania na domácich a zahraničných trhoch nadobudol cenné skúsenosti, ktoré využil už ako súčasný konzultant pre malé a stredné podniky. Lektorskú činnosť v oblasti manažmentu zameral hlavne na finančné riadenie a riadenie zmien. Prednášky sa zúčastnil aj pán dekan, prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., ktorý poznamenal, že princípy manažmentu tvoria prierez celého biznisu nie len doma, ale aj v zahraničí, kde teoretické základy je potrebné nadobudnúť jedine na vysokej škole, spojenej s praxou. Spoločne s prodekanom pre prax, uplatnenie absolventov, kvalitu a rozvoj doc. Ing. Jánom Dobrovičom, PhD. a vedúcou katedry manažmentu Ing. Michaelou Sirkovou, PhD. MBA diskutovali popri prednáške na tému rozvoja manažmentu a priblíženie princípov pre študentov Fakulty Manažmentu v Prešove.

Manažérsku filozofiu buduje na tom, že mu nikdy nešlo o kariéru a odmenu, ale o záujem, výzvu a konkrétny problém. Na prednáške vyzdvihol uplatnenie manažmentu princípov, spravodlivosť a rovnosť v podnikaní ale aj v súkromnom živote. Na záver prednášky sa priklonil k potrebe neustáleho vzdelávania sa v oblasti manažmentu, čomu zodpovedali aj niektoré otázky z rád študentov. Miroslav Siváček prisľúbil návrat na pôdu Fakulty Manažmentu v podobe ďalšej prednášky na nasledujúci školský rok 2020/2021.