Aktuality a oznamy

Sekcia
#oznamy

Publikované
16.03.2020

Aktuálne zmeny vo vzťahu k šíreniu nového koronavírusu

Pre najaktuálnejšie informácie sledujte web Fakulty manažmentu.

Aktuálne informácie pre uchádzačov v rámci Bakalárskeho štúdia
Aktuálne informácie pre uchádzačov v rámci Magisterskéhoštúdia

Prerušenie prezenčnej metódy štúdia

V súlade s nariadením MŠVVaŠ je prerušenie prezenčnej výučby predĺžené do 27.3.2020 (vrátane).

 

Zmena termínov pre uchádzačov o štúdium

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na FM PU v Prešove, že vzhľadom na výnimočnú spoločenskú situáciu sa posúvajú termíny prijímacieho konania takto:

  • doručenie prihlášky na štúdium do 30.4.2020,
  • doručenie maturitného vysvedčenia (úradne overenej fotokópie) do 30.6.2020​, resp. bezodkladne po ich nadobudnutí.

 

Zmena harmonogram akademického roka 2019/2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravuje Harmonogram akademického roka predbežne nasledovne::

  • Výučbová časť letného semestra sa predlžuje do 15. júna 2020
  • Skúškové obdobie letného semestra sa predlžuje do 31. júla 2020
  • Termín odovzdania záverečných prác sa predlžuje do 15. mája 2020
  • Termín začiatku štátnych skúšok sa posúva od 1. júna 2020

Zároveň sa zakazujú konzultácie počas prerušenia prezenčnej výučby.

 

Pokyny pre študentov v súvislosti s dočasným prerušením prezenčnej výučby

Od utorka 10.03.2020 do pondelka 27.03.2020 (vrátane) je prerušená prezenčná metóda výučby a realizuje sa dištančná metóda výučby.

Študenti sú povinní sledovať svoje univerzitné e-mailové schránky, skupinové e-mailové schránky, webovú stránku a sociálne siete fakulty a univerzity. Zároveň sú študenti povinní plniť si svoje povinnosti, úlohy a zadania podľa inštrukcií jednotlivých pedagógov.

Komunikácia pedagógov so študentmi bude prebiehať elektronicky, študentom budú zaslané inštrukcie, podklady a úlohy, aby sa počas prerušenia prezenčnej metódy výučby mohli venovať samoštúdiu a písaniu záverečných prác. Študentom budú príslušné materiály na samoštúdium zasielané e-mailom na oficiálne študentské e-mailové adresy resp. na skupinové e-mailové adresy. Ak máte zriadené skupinové e-mailové adresy, oznámte ich pedagógom.

Keďže úradné hodiny študijného oddelenia a osobné konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov sa rušia, komunikácia bude prebiehať výlučne elektronickou formou alebo telefonicky.

 

Ako sa chrániť pred COVID-19

J10 odporúčaní pri ochorení COVID-19