Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
02.02.2019

Fakulta manažmentu na medzinárodnom stretnutí nadšencov emocionálnej inteligencie

Pre niektorých členov Fakulty manažmentu sa zimný semester akademického roka 2018/2019 neniesol len v duchu výučby a vedeckej angažovanosti, ale aj výmeny vedomostí prostredníctvom pedagogicko-vedeckých aktivít mimo pôdy Prešovskej univerzity, s medzinárodnou účasťou a mimoriadne pozitívnou spätnou väzbou. Jednou z takýchto aktivít bola vyžiadaná prednáška, ktorú za Katedru psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici iniciovali doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. s americkým kolegom Dr. Johnom Pellititerim v impozantných priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

 FM na medzinárodnom stretnutí nadšencov emocionálnej inteligencie

Prednáška mala medzinárodný charakter a konala sa 13. novembra 2018 pod názvom “Emotional intelligence: conceptualizations, assessment and application” (Emocionálna inteligencia: konceptualizácie, posudzovanie a aplikácia). Okrem kolegov z Univerzity Mateja Bela bola táto problematika analyzovaná a konzultovaná skupinou odborníkov zo zahraničných univerzít, napr. Queens College, University of New York (USA), New Bulgarian University (Bulharsko), či University of Belgrade (Srbsko). Slovenskú republiku ďalej zastúpili akademici z Katedry psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre a vedecký tím z Fakulty manažmentu Prešovskej Univerzity v Prešove, v zostave doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc. a doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA za Katedru manažérskej psychológie a Mgr. Lucia Zbihlejová, PhD. za Katedru interkulturálnej komunikácie.

 FM na medzinárodnom stretnutí nadšencov emocionálnej inteligencie

Stretnutie bolo zamerané na zdieľanie skúseností kolegov a fanúšikov rôznych konceptualizácií konštruktu emocionálnej inteligencie, a to najmä v kontexte východoeurópskych krajín a garantoval ho spoluorganizátor Dr. John Pellitteri, prezident Medzinárodnej spoločnosti pre emocionálnu inteligenciu (International Society for Emotional Intelligence, USA). Účastníci prezentovali svoje skúsenosti s rôznymi aspektmi emocionálnej inteligencie, pričom sa tím FM PU zameral na komparáciu špecifických aspektov emocionálnej a sociálnej inteligencie u manažérov a nemanažérskych pracovníkov. Vďaka vysokej úspešnosti vyžiadaných prednášok sa organizátori rozhodli zozbierané vedomosti spoločne publikovať prostredníctvom medzinárodnej vedeckej monografie v anglickom jazyku prostredníctvom zahraničného vydavateľa. Monografia by mala uzrieť svetlo sveta v priebehu roka 2019 a jej vydanie bude predstavovať začiatok zaujímavej akademickej tradície na poli emocionálnej inteligencie a príbuzných konštruktov.

Mgr. Lucia Zbihlejová, PhD. - FM PU