Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
05.01.2022

Študentka fakulty na pracovnej ceste v Turecku

Nora Dzurňáková je študentkou 3. ročníka dennej formy bakalárskeho stupňa Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove. Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo si vybrala „s vidinou spoznávania sveta po ukončení  vysokoškolského štúdia“. No ako dodáva, nečakala, že sa jej takáto možnosť naskytne už počas štúdia. Svoje dojmy z osobnej účasti na Kaleiçi Old Town Festivale v Turecku nám poskytla v tomto článku.

Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove

Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove mi otvoril dvere do sveta plného možností, cestovania, spoznávania nových kultúr a vytvárania nových vzťahov, či už pracovných alebo tých priateľských. Jednou z týchto možností bola moja pracovná cesta do Antalye (Turecko), kam som bola vyslaná mestom Levoča ako súčasť delegácie, ktorá mala reprezentovať moje mesto a Slovensko ako také. Táto možnosť mi bola ponúknutá primátorom mestskej časti Muratpasa (Antalya) Umitom Uysalom, s ktorým som mala možnosť stretnúť sa  ako jeho sprievodkyňa, v priebehu leta, počas jeho tohtoročnej návštevy v Levoči. Pozvánka na Kaleiçi Old Town Festival ma milo prekvapila keďže Antalya patrí medzi jednu z najvyhľadávanejších letných destinácií na svete. V dňoch 13. – 17. októbra 2021 sa tento festival konal už po šiestykrát. Zmysel festivalu je vytváranie tzv. mostov medzi krajinami a spájanie ľudí z celého sveta do jedného celku. Festivalu sa zúčastnilo 35 miest z 21 krajín. Antalya je viac ako iba slnečné počasie a teplé more. Časť Kaleiçi vo vás prebudí pocit rustikálneho Talianska či antického Grécka. Staroveký amfiteáter, úzke uličky, červené strechy a biely mramor pripomínajú skôr Rím ako turecké letovisko Antalya.

Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove

Vďaka mojím vedomostiam, ako aj prezentačným zručnostiam, ktoré som nadobudla počas môjho štúdia, som bola zvolená ako vhodný reprezentant. Dostala som tak možnosť prejsť od modelových situácií ktoré sme preberali na univerzitných prednáškach a seminároch priamo do praxe, kde som svoje vedomosti od interkultúrnej komunikácie až po marketing mohla priamo využiť. Ako reprezentantka svojho mesta a kultúry som zúročila predovšetkým svoje zručnosti  pri vytváraní plnohodnotných a zaujímavých príspevkov v PowerPointe, ako aj ich samotné prezentovanie. Tieto zručnosti sú v mojom odbore nevyhnutné a preto som vďačná za prípravu, ktorá mi bola na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu poskytnutá.

Nora Dzurňáková - študentka FMEO PU

RNDr. Jana Mitríková, PhD. - FMEO PU

Foto: študentka Dzurňáková

Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove

Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove