Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
17.02.2018

Študenti FM na prednáške v MIC Prešov

Prepojenosť teórie s praxou je pre študentov veľmi dôležitá. Preto sme sa v rámci predmetu technológia služieb pre študentov 3. ročníka bakalárskeho  študijného programu Turizmus, hotelierstvo a  kúpeľníctvo (THK) rozhodli zorganizovať praktické hodiny, kde odborníci z praxe prezentovali svoju prácu v oblasti rozvoja CR našim študentom. Jedna z nich sa konala na pôde Mestského informačného centra v Prešove. Prednáška, ktorú viedol Mgr. Branislav Švorc, PhD., odborný referent Oddelenia kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove.

Prednáška bola organizovaná v dvoch termínoch v pondelok 16.10. a štvrtok 19.10. 2017. Študentom KTHM FM PU V Prešove predstavil prácu v MIC, služby ktoré poskytujú jeho zamestnanci, ide o informačnú, predajnú a organizačnú službu pre návštevníkov. Môžete sa tu dozvedieť informácie o kultúrnych a historických pamiatkach, ktoré sa nachádzajú v meste a jeho okolí, ďalej o podujatiach v meste a okolí, kde sa čo organizuje a ako je možné sa na dané podujatie dostať. Počas prednášky študentov zaujali publikácie a množstvo umeleckých predmetov v priestoroch informačného centra.

Ako podotkol pán Švorc, MIC plní aj predajnú funkciu a podporuje predaj miestnych výrobcov umeleckých predmetov a suvenírov. Prebieha tu knižný predaj, nájdete tu knihy o meste Prešov, východoslovenskom regióne. ale aj o Slovensku. Informačné centrum v spolupráci z mestom prispieva aj ako spoluorganizátor pri viacerých akciách konajúcich sa v meste, či už sa jedná o jedno rázové akcie alebo už tradičné sa opakujúce – napr. Objavovanie Prešova – akcia ktorá sa koná 1x v mesiaci stále na inú tému a sprievodca Vás prevedie mestom a jeho zákutiami, burza starožitností či dni mesta a trhy. Počas prednášky prebiehala diskusia, kde sa hovorilo aj o turistických aktivitách v meste o zvýšenom počte návštevníkom a rastúcej atraktivite Prešova. Študentov zaujala možnosť praxe v MIC Prešov a sprevádzanie návštevníkov po kultúrnych pamiatkach. Táto forma prednášky bola pre študentov ako sami konštatovali obohatením pre ich štúdium.

Autorka: PaedDr. Milena Švedová, PhD.