Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
07.03.2016

Klub študentov manažmentu oslavuje prvý rok fungovania

Klub Študentov Manažmentu

Klub študentov manažmentu je občianske združenie, ktoré bolo založené začiatkom roka 2015 a to za účelom organizovania rôznych mimoškolských aktivít. Jedným z hlavných cieľov bolo pokúsiť sa spríjemniť študentom Fakulty manažmentu v Prešove ich štúdium a spraviť ho zaujímavejším, napomáhať pri získavaní nových kontaktov a motivovať študentov k spolupráci. Po prvom roku svojho fungovania sa môžeme pokúsiť o čiastočné bilancovanie.

Ako zrejme všetky organizácie, aj Klub študentov manažmentu musel (a stále ešte musí) zo začiatku bojovať najmä o to, aby sa dostal do povedomia samotných študentov. Počiatočná iniciatíva, ktorá vznikla z podnetu Mgr. Jakuba Ivanča a PhDr. Martina Mudríka, PhD., sa v priebehu roka vykryštalizovala do svojej špecifickej podoby. Momentálne s nami aktívne spolupracujú viacerí súčasní študenti Fakulty manažmentu, čo v začiatkoch figurovalo iba ako plán do vzdialenej budúcnosti. Osobitne nás teší, že záujem prejavili najmä študenti prvého ročníka, čo dáva predpoklad pre dlhodobejšiu spoluprácu.

Poslaním klubu je, aby študenti sami navrhovali a organizovali podujatia pre svojich kolegov. Samozrejme sa môžu oprieť o pomoc pri realizovaní svojich nápadov o nás, zakladateľov. Ako najdôležitejšia úloha sa ukazuje dať dokopy komunitu študentov, ktorí by sa na organizovaných akciách pravidelne zúčastňovali. S počiatku prevládala snaha organizovať hlavne výlety, avšak to sa u študentov nestretlo s očakávaným záujmom. Aj napriek tomu na tento typ podujatí neplánujeme rezignovať a vynasnažíme sa jednotlivé akcie nastaviť tak, aby boli pre študentov čo najdostupnejšie a najprínosnejšie.

Členovia Klubu študentov manažmentu samozrejme pravidelne participujú na akciách a aktivitách, ktoré organizuje či už Fakulta manažmetu, alebo Prešovská univerzita v Prešove. Ako príklad môžeme spomenúť Dni otvorených dverí, alebo Deň univerzity. V tomto roku by sme sa radi podieľali aj pri príprave vedeckej konferencie, ktorá je našou fakultou pravidelne organizovaná začiatkom zimného semestra.

V najbližšej budúcnosti by sme radi zorganizovali nejaký výlet pre študentov Fakulty manažmentu, z ostatných plánovaných podujatí môžeme ešte prezradiť, že máme v plánoch usporiadať rozlúčku s končiacimi študentmi a spraviť z toho tradíciu. Ďalšou aktivitou by malo byť pokračovanie premietania filmov v priestoroch nového internátu a koncom roka by nás mala opäť čakať asi najväčšia akcia – Manager party 2016.

Prehľad vymenovaných aktivít samozrejme nie je kompletný, slúži skôr ako názorná ukážka. Skúsenosti nám nahovárajú, že najlepšie myšlienky prídu keď to človek čaká najmenej a oplatí sa venovať energiu na ich realizáciu. Jedným z našich cieľov stále zostáva vízia, že študenti sami prídu s nejakým nápadom, čo by chceli zorganizovať a my sme tu na to, aby sme im boli pri jeho realizácii nápomocní. Všetky plány do budúcna nechceme ani prezradiť, niečo by sme si radi nechali v zálohe ako prekvapenie.

V každom prípade o všetkom pripravovanom informujeme na našej facebookovej stránke Klub študentov manažmentu, ktorej počet fanúšikov sa na našu radosť neustále rozrastá. Veríme, že do budúcna nás čaká čoraz viac úspešných podujatí a za seba si želáme, aby sa iniciatíva s ktorou sme prišli, stretla s čoraz väčším záujmom a dokázala tak našim študentom spríjemniť a spestriť čas, ktorý trávia na Fakulte manažmentu v Prešove.

Autori: PhDr. Martin Mudrík, PhD.; Mgr. Jakub Ivančo

Zdroj: NaPulze

Sleduj novinky na FB stránke Klubu študentov manažmentu.