Aktuality a oznamy

Sekcia
#udalosti

Publikované
18.02.2018

Fakulta manažmentu na International Teaching Week 2017 v Lotyšsku

Jednou z mobilít v rámci programu Erasmus+ bola aj účasť členov akademickej obce Fakulty manažmentu PU v Prešove na International Teaching Week 2017 (ITW), ktorú organizovala Vidzeme University of Applied Sciences. Univerzita v meste Valmiera (Lotyšsko).

Aj počas zimného semestra 2017/2018 mali akademickí pracovníci Fakulty manažmentu možnosť vycestovať do zahraničia s cieľom spoznať metódy vyučovacieho procesu aplikované na iných univerzitách, vymeniť si praktické skúsenosťami a naviazať pracovné kontakty, ktoré by mohli vyústiť do ďalšej spolupráce na úrovni univerzít, fakúlt ale aj jednotlivcov. Medzi univerzitami, s ktorými fakulta už dlhodobo spolupracuje, je možné nájsť napr. University of Central Lancashire (Cyprus), A.T.E.I. Thessaloniki (Grécko), University College of Southeast Norway (Nórsko), Polytechnic Institute of Santarem (Portugalsko), Istanbul Kemerburgaz University (Turecko) a mnohé iné.

Jednou z takýchto mobilít v rámci programu Erasmus+ bola aj účasť na International Teaching Week 2017 (ITW), ktorú organizovala Vidzeme University of Applied Sciences. Univerzita, ktorá sa nachádza v meste Valmiera (Lotyšsko) a ktorú nikto z miestnych nenazve inak ako "ViA". Univerzita poskytuje vzdelanie v 17 študijných programoch na dvoch fakultách so zameraním na 6 hlavných oblastí: obchodná administrácia, komunikácia a média, informačné technológie, strojárstvo, správa veci verejných a turizmus. Medzi ďalšie medzinárodné aktivity organizované univerzitou možno okrem ITW zaradiť aj letnú školu BISS, pravidelné konferencie ako aj participáciu na viacerých výskumných projektoch.

ITW 2017 sa zúčastnili vysokoškolskí učitelia zo Švédska, Moldavska, Bieloruska, Fínska, Albánska, Kirgizska a Slovenska, ktorých prednášky a semináre boli zamerané na rôzne témy. Jednou z tém bola napr. regionálna ekonomika so zameraním na využitie rôznych matematicko-štatistických metód. K ďalším diskutovaným témam patrilo akademické písanie, internacionalizácia alebo podvojné účtovníctvo. Ako sprievodné aktivity ITW 2017 boli organizované exkurzie do znalostného a technologického centra (ZTC) a knižnice. Cieľom vytvoreného centra je transfer univerzitného potenciálu, ľudského kapitálu, technológií a inovácií do praxe. Touto cestou sa ZTC snaží o posilnenie spolupráce medzi univerzitou, súkromným sektorom a subjektmi územnej samosprávy. Knižnica poskytuje kvalitné zázemie vo forme študovní, internetových miestností, vlastnej databázy kníh a časopisov, nielen študentom univerzity ale aj pre širokú verejnosť vrátane tých najmenších. ZTC a rozsiahla knižnica spoločne s priestormi pre vyučovanie poskytujú komplexné možnosti pre vzdelávanie študentov a ďalších záujemcov (v rámci celoživotného vzdelávania) s ich výrazným zapojením do praxe vo forme vytvoreného znalostného a technologického centra. Medzinárodné aktivity spojené s vycestovaním na iné zahraničnej vzdelávacie a vedecké inštitúcie považujeme za významnú súčasť akademického prostredia, ktoré podľa nás prispievajú k zvýšeniu kvality poskytovaného vzdelávania nielen na Fakulte manažmentu PU.

Autor: PhDr. Roman Vavrek, PhD.