Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
01.03.2021

Medzinárodne uznávané akademické tituly

Medzi medzinárodne uznávané akademické tituly určite patria tituly magister a inžinier. Je to prirodzené, nakoľko sme súčasťou Európskej únie.

Podľa Bolonského procesu, ktorý bol začatý v roku 1998 a následnej Bolonskej deklarácie by vysokoškolský systém všetkých členských krajín mal byť jednotný. Tento systém naozaj funguje v princípe fungovania vysokých škôl, kde sa štúdium rozdelilo na štúdium prvého stupňa, teda bakalárske štúdium, štúdium druhého stupňa, magisterské štúdium a štúdium tretieho stupňa, doktorandské štúdium.

Avšak tituly získane na Slovenských vysokých školách sú automaticky uznávané len Českou republikou. Čo sa týka uznania titulov v rámci ostatných štátov Európskej únie, diplom získaný na Slovensku je potrebné si dať overiť a uznať diplom na osobitom zriadení v danej krajine.

Čo sa týka magisterského titulu, na niektorých zahraničných univerzitách je anglicky označovaný ako master, napríklad M.A. Master of Arts, M.Sc. Master of Sciences, M.F.A. Master of Fine Arts, M.L.S. Master of Library Science, „MLIS“ Master of Library and Information Science, M.S.N. Master of Science in Nursing a iných.

Na druhú stranu titul Ing., respektíve inžinier, nie je na zahraničných univerzitách chápaný tak ako u nás. V Nemecku bol tento titul udeľovaný po absolvovaní stredných škôl technického zamerania. Mnohokrát je tento pojem spájaný s prácou v technickom obore, na základe čoho sa v zahraničí akademický titul „inžinier“ nepoužíva, napr. u absolventov ekonomických študijných odborov.  Ekvivalentom na zahraničných univerzitách je titul M.Eng. Master of Engineering, prípadne Master of Science alebo Master of Applied Science poprípade v Nemecku je to titul Dipl.-Ing. Diplom-Ingenieur. 

Ak sa na to pozrieme z ekonomického hľadiska, titul inžinier v manažmente alebo v ekonómii existuje iba v Českej republike a na Slovensku. V zahraničí inžinierske štúdium v tejto oblasti nie je realizované.

Výhodou je, že absolventi magisterského štúdia v ekonomickom odbore môžu na našej fakulte získať tzv. „malý doktorát“ (PhDr.), v rámci rigorózneho konania. Pri inžinierskom štúdiu táto možnosť neexistuje.

Fakulta manažmentu taktiež ponúka možnosť získať najvyššie vzdelanie vo forme PhD. v ekonomickom odbore, respektíve manažmente.

Denné štúdium na našej fakulte je v porovnaní so súkromnými fakultami bezplatné. Poplatok za externé štúdium bol po schválení akademického senátu fakulty znížený, v porovnaní so súkromnými školami, približne o polovicu.

V rámci štúdia na Fakulte manažmentu majú študenti možnosť vybrať si aj z ponuky predmetov iných fakúlt a odborov v rámci celej Prešovskej univerzity.

Fakulta disponuje mnohými výskumnými grantami a poskytuje študentom prepojenie štúdia s praxou prostredníctvom vyše 50-tich stredísk študentskej praxe.

Vysokoškolský areál s centrálnou polohou poskytuje študentom fakulty, okrem ubytovania na práve zrekonštruovaných študentských domovoch, zrekonštruovaný vše športový areál, krytú plaváreň, posilňovňu a mnoho kaviarní, bistier a miest pre študentskú zábavu.

Veľkým lákadlom pre študentov sú v súčasnosti zahraničné stáže v rámci rôznych projektov, ktoré umožňujú študentom študovať, ale aj stážovať v najrôznejších krajinách, prípadne spoločnostiach sveta.

Okrem týchto titulov je v zahraničí, ale aj na Slovensku možné sa stretnúť s titulom BBA Bachelor of Business Administration, MBA Master of Business Administration (realizované aj na našej fakulte), DBA Doctor of Business Administration.

Tieto tituly predstavujú medzinárodne uznávané profesijné manažérske tituly. Tieto tituly sú úzko spojené s praxou, preto je vhodné mať niekoľko ročnú prax na pozícii manažéra alebo iného vedúceho pracovníka. Mimo tieto pozície je tento titul vhodný aj pre majiteľov alebo riaditeľov firiem. Na Slovensku tieto tituly ešte nie sú také časté, na západe je však ide o bežný titul, ktorý je priam povinnosťou pre rôzne pozície  v manažmente a marketingu.

Autor: PhDr. Jakub Horváth, PhD. MBA