Týždeň vedy a techniky na Fakulte manažmentu

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Program bude priebežne aktualizovaný

Terénne exkurzie ako významný prvok aktívnej formy výučby na Katedre turizmu a hotelového manažmentu

Cieľom univerzitného vzdelávania je okrem získania teoretických poznatkov ponúknuť študentom možnosť konfrontovať získané poznatky s podmienkami a možnosťami ich uplatnenia v praxi. Následne môžu takto získané poznatky po skončení štúdia uplatniť v zamestnaní. Práve terénne exkurzie, ako aktívna forma vzdelávania, im takúto možnosť ponúkajú. Na Katedre turizmu a hotelového manažmentu Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove majú študenti viacero možností absolvovania terénnych exkurzií. O niektorých z nich bude tento príspevok.

Prednášajúci:RNDR. Jana Mitríková, PhD.

Kedy: 08.11.2021 14:00 - 14:30

Kde: Live na YouTube kanály Fakulty manažmentuPrečo sú digitálne zručnosti dôležité pre tvoju budúcnosť

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s nevyhnutnosťou digitálnych zručností pre ich profesionálnu budúcnosť. Účastníci sa taktiež dozvedia aká je momentálna situácia na trhu práce, a zároveň prognózu do roku 2030, ako aj to, ako im znalosť digitálnych zručností môže pomôcť odlíšiť sa v najrýchlejšie sa rozvíjajúcom odvetví. Webinár tiež ponúka podrobný pohľad na digitalizáciu Európy a čo všetko zahŕňa pojem technické zručnosti.

Prednášajúci: PhDr. Jakub Horváth, PhD. MBA

Kedy: 09.11.2021 10:00 – 10:45

Kde: Live na YouTube kanály Fakulty manažmentuEnvironmentalistika, súčasnosť a vesmírne technológie

Pozrite sa s nami do sveta environmentalistiky, úspešných startupov v tejto oblasti a novodobého zberu dát pomocou družicových technológií, ktoré v najbližších 15 rokoch predpokladane vytvoria 50 000 nových pracovných miest. Predstavíme si jeden z najväčších projektov Európskej únie – program Copernicus, podelíme sa s Vami o skúsenosti zo spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou a dozviete sa o príležitostiach ako sa aj Vaše nápady dajú realizovať s využitím vesmírnych technológií.

Prednášajúci: Ing. Matúš Bakoň, PhD.

Kedy: 10.11.2021 14:00 - 15:00

Kde: Live na YouTube kanály Fakulty manažmentuExperimentálna ekonómia a behaviorálne odchýlky od racionality

Úvod prednášky bude venovaný rozdielu medzi teóriou očakávaného úžitku (resp. normatívnou teóriou racionálnej voľby) a konceptom preferencií, ako ich chápe ekonomická veda. Ďalšie časti prednášky budú venované experimentálnej ekonómii, predstavíme si základné typy experimentov a oboznámime sa s emočnými a kognitívnymi odchýlkami od racionality.

Prednášajúci: doc. Ing. Matúš Kubák, PhD., MBA

Kedy: 11.11.2021 10:00 - 10:45

Kde: Live na YouTube kanály Fakulty manažmentu


Základy budovania startupov: Prečo startup nie je to isté ako malá novovznikajúca spoločnosť

V prednáške si ozrejmíme rozdiel medzi startupom a štandardnou novo-vznikajúcou spoločnosťou, povieme o najčastejších príčinách neúspechov pri budovaní startupov a jasne si definujeme čo je cieľom takéhoto projektu.

Prednášajúci: Ing. Ľudovít Nastišin, PhD.

Kedy: 12.11.2021 14:00 - 14:45

Kde: Live na YouTube kanály Fakulty manažmentu

TOP fakty o Fakulte manažmentu

 1. Študuj bez prijímačiek na najväčšej a najdynamickejšej fakulte PU.
 2. Zaži semester v exotickej krajine.
 3. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 4. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 5. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 6. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 7. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 8. Európou uznávané diplomy.
 9. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 10. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 11. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 12. Skvelé štipendiá.
 13. Štátnice bez memorovania.
 14. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 15. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).