Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
18.11.2018

Kolegovia z Ekonomickej univerzity vo Wroczlawe na Fakulte manažmentu

V 21. storočí je úlohou univerzity ako aj fakulty okrem iného nadväzovať kontakty s odborníkmi zo zahraničia, vďaka ktorým sa môže zvýšiť odbornosť jej zamestnancov, kvalita ich vedeckej ako aj pedagogickej činnosti. Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove dlhodobo pracuje aj v tejto oblasti.

K zahraničným inštitúciám, s ktorými Fakulta manažmentu PU v Prešove aktívne spolupracuje, môžeme zaradiť tie z blízkeho okolia (napr. PWSZ v Nowom Saczi, Technická univerzita v Liberci, Vienna University of Technology), ako aj tie vzdialenejšie, napr. A.T.E.I. Thessaloniki či Istanbul Kemerburgaz University. Jedným z výsledkov tohto dlhodobého úsilia bola v októbri 2018 návšteva dvoch pracovníkov - Dr. Piotr Luty, Dr. Ilona Falat-Kilijańska - z Ekonomickej univerzity vo Wroczlawe (Wroclaw University of Economics), ktorá je zaradená medzi top ekonomické univerzity v Poľsku a predstavuje významné centrum vedy a výskumu v tejto krajine. Predmetom ich návštevy bola problematika akvizícií, t.j. špecifickej formy majetkového prepojenia firiem. V rámci projektov KEGA č. 038PU-4/2018 a VEGA č. 1/0139/16 bola práve tejto téme venovaná odborná prednáška študentom Fakulty manažmentu ako aj následná diskusia s členmi Katedry ekonómie a ekonomiky a Katedry manažmentu.

Sme veľmi radi, že sa Dr. Luty a Dr. Falat-Kilijańska rozhodli spolupracovať práve s našou Fakultou manažmentu a pevne veríme, že táto spolupráca bude pokračovať v budúcnosti aj naďalej či už vo forme pozvaných prednášok a seminárov na oboch pracoviskách alebo aj vo forme spoločných publikačných výstupov a projektov.

PhDr. Roman Vavrek, PhD. - FM PU