Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
10.07.2023

Rozhovor s absolventom - Manažér hotela a reštaurácie Kaštieľ Rákóczi

Mgr. Patrik Brhlík - Absolvent Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu

Ak ma niekto v detstve spýtal, čím chceš byť ak vyrastieš, moja odpoveď bola riaditeľ hotela. Počas štúdia na hotelovej akadémii som si stále hovoril, že keď budem pokračovať v štúdiu, tak jedine na Fakulte manažmentu na Prešovskej univerzite v Prešove. Po skončení strednej školy, ma žiaľ nepriali na spomínanú univerzitu. Vtedy som bol z toho veľmi sklamaný, ale dnes už viem že všetko zlé je na niečo dobré, pretože práve vtedy otvárali odbor cestovný ruch so zameraním na turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo. Tento odbor sa mi páčil viac práve preto, lebo som si povedal že je veľmi rozmanitý a na druhom stupni môžem študovať manažment.

Mgr. Patrik Brhlík - Manažér hotela a reštaurácie Kaštieľ Rákóczi, Borša

Štúdium sa mi veľmi páčilo, pretože každý rok sme mali rôznorodé predmety z oblastí, ktoré súvisia s cestovným ruchom. Či to boli geograficky, gastronomicky, alebo ekonomicky zamerané. Na začiatku sa mi zdalo byť veľa teórie, ale prednášky pedagógov boli veľmi pútavé a zaujímavé, pretože rozprávali z vlastných skúsenosti a praxe, ktoré zažili napr. počas sprevádzania turistov, alebo vďaka práce aj v cestovných kanceláriách.

Počas štúdia ma každý rok zaujímala iná sféra z cestovného ruchu, najprv. gastronómia, hotelierstvo, rozvoj turizmu v rôznych regiónoch Slovenska .... a tak som sa rozhodol že absolvujem aj sprievodcovský kurz na centre celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity. V poslednom ročníku, som stále rozmýšľal kde si podať žiadosť v akej sfére chcem pracovať, ale jedno som vedel, že určite chcem vyskúšať viacero oblastí, ak už som vyštudoval taký rozmanitý odbor. Na druhý deň po promóciách som už sedel v jednej cestovnej kancelárii na pohovore a o týždeň na to som začal prácu delegáta v Taliansku. Táto práca ma napĺňala, každý týždeň iná skupina ľudí, iné situácie, iné riešenia.

Mgr. Patrik Brhlík - Manažér hotela a reštaurácie Kaštieľ Rákóczi, Borša

Plánovať rôzne fakultatívne výlety, animačné programy, ale dbať aj o chod prevádzky v destinácii. Žiaľ, leto skončilo a sezóna pre delegátov tiež a tak som si hľadal ďalšiu prácu. Od sprievodcovania som sa nechcel vzdialiť, a tak som sa dostal do kultúrneho centra v jednom subregióne, kde okrem sprievodcovania v regionálnom múzeu, som mal na starosti aj rozvoj regiónu v oblasti turizmu a kultúry.

Organizovali sme rôzne podujatia, festivaly a výstavy. O tri roky nato som sa však dopočul, že o pár obcí ďalej otvárajú zrekonštruovaný kaštieľ, v ktorom okrem novodobej interaktívnej výstavy bude aj hotel a reštaurácia. Povedal som si, „že toto musím vyskúša, pretože všetko čo ma baví je na jednom mieste“. Tak som začal pracovať na pozícii zástupcu hotelového manažéra. Mal som na starosti recepčné a chyžné a chod celého hotela. Pravdaže som nezanevrel ani na prácu sprievodcu, a tak som pomáhal aj v muzeálnej časti. O rok a pol na to som dostal ponuku, aby som bol aj manažérom reštaurácie a zároveň aj hotela.

Mgr. Patrik Brhlík - Manažér hotela a reštaurácie Kaštieľ Rákóczi, Borša

Vedel som, že to bude veľmi náročné, pretože viesť 2 úseky, dvakrát toľko zodpovednosti a dvakrát toľko zamestnancov mať na starosti nie je ľahké, ale stále ma napĺňa to, že každý deň je iný a rozmanitý. Jedna úloha sa skončí, začína druhá. V tejto práci je však veľmi dôležité kritické myslenie. Vtedy si stále spomeniem, na niektorého z pedagógov a jeho prednášky, a v mysli si poviem „aha presne, toto sme rozoberali a teraz to musím použiť prakticky v živote". Avšak univerzita mi okrem vedomostí a skúsenosti dala ešte jednu veľmi dôležitú vec, a to sú priatelia, s ktorými sa dodnes stretávame, hoci už rodinné a pracovné povinnosti nám to nedovolia často, minimálne raz ročne si nájdeme na seba stále čas.

Dnešným študentom odkazujem len jednu vec, stále študujte a pracujte v takej oblasti, ktorá vás napĺňa a zaujíma, ináč to vôbec nemá zmysel.

Autor: Patrik Brhlík

Foto: archív autora