Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
18.04.2022

Celouniverzitný deň otvorených dverí je úspešne za nami

POZRI SA S NAMI AKO PREBIEHALO TOHTOROČNÉ CELOUNIVERZITNÉ DOD

V utorok 22. marca sa uskutočnil, vo vysokoškolskom areáli na ulici 17. novembra, už 10. ročník Dňa otvorených dverí Prešovskej univerzity. Predchádzajúci ročník, síce z dôvodu dištančnej výučby prebiehal online, no tento akademický rok nám situácia a opatrenia umožnili stretnúť sa s uchádzačmi o štúdium na našej fakulte opäť prezenčne.

DOD 2022 FMEO PU v Prešove

Potenciálnych študentov Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu pri našom prezentačnom stánku privítali doktorandi, odborní asistenti, ale aj docenti, resp. prodekani pre vzdelávanie a vedu a výskum, ktorí usilovne odpovedali na všetky otázky súvisiace s komplexnou ponukou študijných programov v odbore Ekonómia a manažment. Okrem toho boli pre uchádzačov o štúdium realizované aj vzorové prednášky z oblasti marketingu, ekonómie a cestovného ruchu, konkrétne doktor Horváth rozprával o základoch digitálneho marketingu a dôležitosti digitálnych zručností, docentka Matušíková ozrejmila uchádzačom výkony cestovného ruchu v predpandemickom a pandemickom období, a napokon doktor Gonos rozšíril poslucháčom obzory v oblasti ekonomiky z pohľadu minulosti, súčasnosti, ale aj budúcnosti.

DOD 2022 FMEO PU v Prešove

Naši prodekani v samostatnom bloku prednášok predstavili ponuku štúdia na fakulte s ohľadom na uplatniteľnosť v praxi.

Zástupcovia našej fakulty určite zaujali študentov končiacich ročníkov stredných škôl a nádejných manažérov a marketérov jedinečným dizajnom nášho prezentačného stánku, ktorý bol dokonale zladený do fialovej farby, typickej pre Fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu. Za týmto výnimočným dizajnom stála odborná asistentka z Katedry marketingu a medzinárodného obchodu doktorka Mária Oleárová, ktorá vyšperkovala aj tie najmenšie detaily.

DOD 2022 FMEO PU v Prešove

Okrem faktu, že Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu je jedinou fakultou ekonomicko-podnikateľského typu na verejnej vysokej škole v Prešovskom kraji, sme uchádzačom o štúdium dali do pozornosti aj možnosť prihlásiť sa na novootvorený študijný program Obchodný manažment a marketing, v študijnom odbore Ekonómia a manažment. Cieľom tohto študijného programu je poskytnúť študentom kvalitné a kariérne orientované vzdelávanie, adekvátnu vedomostnú základňu umožňujúcu študentom predvídať, analyzovať, plánovať, riadiť, koordinovať a kontrolovať procesy v oblasti marketingu, obchodu, predaja, digitálnych médií a ďalších súvisiacich a subordinovaných odborných činností a oblastí manažmentu a tým uspieť v náročnom a rýchlo sa rozvíjajúcom podnikateľskom prostredí. V rámci tohto študijného programu si budúci študenti môžu vybrať z dvoch oblastí, v ktorej sa budú počas štúdia špecializovať, a to Obchod, marketing a psychológia obchodu a Digitálny marketing.

DOD 2022 FMEO PU v Prešove

DOD 2022 FMEO PU v Prešove

DOD 2022 FMEO PU v Prešove