Ponuka štúdia Digitálneho marketingu - Bc. štúdium

Študuj digitálny marketing na vysokej škole

DIGITÁLNY MARKETING V RÁMCI BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA

Na základe preukázanej špičkovej úrovne vedeckej činnosti sa fakulta stala „excelentným výskumným pracoviskom“. Tento status fakulte prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe exaktného posúdenia jej výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti.

Vysoké školy a univerzity sa z hľadiska uplatniteľnosti študentov v praxi prispôsobujú požiadavkám trhu. Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu ponúka uchádzačom o vysokoškolské štúdium v rámci bakalárskeho (Bc.) študijného programu Obchodný manažment a marketing v študijnom odbore Ekonómia a manažment možnosť študovať v rámci zvolenej trajektórie vzdelávania špecializáciu Digitálny marketing.

Cieľom tejto špecializácie vo forme trajektórie vzdelávania je študentom, ktorí uvažujú profesionálne sa uplatniť v oblasti e-commerce či digitálneho marketingu (online marketingu), odovzdať z pohľadu vedy a praxe vedomosti a kompetencie digitálneho marketéra.

Externé štúdium je od akademického roku 2023/2024 v skrátenej forme, fakulta ponúka 3 ročné externé bakalárske štúdium a 2 ročné externé magisterské štúdium.STAŇ SA ODBORNÍKOM NA DIGITÁLNY MARKETING

Absolvent v rámci štúdia nadobudne potrebné teoretické a praktické východiská v rámci marketingu, digitálneho marketingu, marketingovej komunikácie, reklamy v online prostredí internetu, SEO a SEM problematiky, obsahového marketingu, či reputačného marketingu. Nadobudnuté praktické zručnosti a schopnosti umožnia absolventovi v praxi prilákať nových zákazníkov, udržať si existujúcich zákazníkov, pozitívne ovplyvniť predaj tovarov a služieb a s tým súvisiaci zisk, čím v konečnom dôsledku zvyšuje konkurencieschopnosť daného subjektu.


PREDMETY ŠTÚDIA PLNE ZAMERANÉ NA PRAX DIGITÁLNEHO MARKETÉRA

Špecializácia Digitálny marketing ponúka predmety ako Digitálny marketing, Elektronický obchod, Digitálne stratégie, Marketing na sociálnych médiách, Obsahový marketing, Performance marketing, Copywriting, Vizuálne aspekty v digitálnom marketingu, Prípadové štúdie z digitálneho marketingu, Branding a inovácie, či Online reputačný marketing.

Tento študijný program okrem iného ponúka predmety zamerané na obchod, psychológiu obchodu, aktívny predaj, organizačnú psychológiu, branding, marketingovú komunikáciu, či východiskový predmet marketing. Kompletná ponuka predmetov študijného programu Obchodný manažment a marketing.

Pedagogický proces v rámci spomínaných predmetov zastrešujú členovia Katedry marketingu a medzinárodného obchodu, ktorí aktívne pôsobia v digitálnych marketingových agentúrach, prípadne sa niektorej z týchto oblastí prakticky venujú. Členovia katedry sa nepretržite vzdelávajú na vedeckých, ale aj komerčných konferenciách, ako aj inými formami, ako napríklad Digisemester.


ŠTÚDIUM JE TAKTIEŽ OBOHATENÉ O PREDNÁŠKY ODBORNÍKOV Z PRAXE

Na našej fakulte už prednášali spoločnosti a osobnosti ako Dalibor Cicman – Gymbeam, reklamná agentúra Ogilvy Košice, Miroslav Trnka – ESET, KickResume, marketingová agentúra Levosphere, Ján Laurenčík z Basta digital, Jana Malaga z Content Agency, reklamná agentúra My Brand Agency, Rastislav Talárovič – SOS electronic / Google Partners Trainer, či zástupcovia spoločností ako Google, Tatra banka, O2, Zľavomat, e-commerce akcelerátor ui42, Viktória Margitová z PromiSEO, Daybyme – influencer marketing a mnoho ďalších.


ONLINE PREDNÁŠKY Z PRAXE POČAS DIŠTANČNEJ FORMY ŠTÚDIA

Aj napriek momentálnej situácii v súvislosti s globálnou pandémiou koronavírusu, fakulta neoberá študentov o prednášky z praxe a pravidelne ich organizuje. Odborníci, ktorí sa prihovárali študentom v praktickej rovine boli Rastislav Talárovič z SOS electronic, ktorý hovoril o význame umelej inteligencii a jej využití v marketingovej praxi. Google Certified Trainer-ka, Viktória Margitová z PromiSEO, v letnom semestri hovorila o tom, ako správne nastaviť marketingovú stratégiu a nedávno v zimnom semestri o frameworku See – Think – Do – Care, a tiež predstavila zopár prípadových štúdií zo zákaziek, na ktorých pracovala ich agentúra. Ján Laurenčík z Basta digital ukázal študentom návod ako uspieť na pracovnom pohovore v marketingovej brandži, a napokon Naďa Kacera a Anka Sabolová z Levosphere hovorili o tom, aká je dôležitá stratégia v marketingu a ako ju správne nastaviť.


STAŇ SA ODBORNÍKOM NA DIGITÁLNY MARKETING

Vychováme z vás manažérov, ktorí sa budú suverénne pohybovať v online digitálnom prostredí a dokážu využiť jeho možnosti na komerčné účely.

Ako správni digitálni / online manažéri budete vedieť ovládať ako technickú stránku jednotlivých digitálnych nástrojov, resp. platforiem, tak aj tvorivé a kreatívne riešenia v tejto oblasti.

Uplatnenie absolventov v praxi:

 • head of marketing v SMB podnikoch,
 • online špecialista,
 • social media manažér,
 • digitálny stratég,
 • online marketing konzultant,
 • online marketing freelancer,
 • digitálny kreatívec,
 • digitálny grafik / dizajnér.


FAKULTA JE OFICIÁLNYM PARTNEROM SPOLOČNOSTI GOOGLE

Katedra marketingu a medzinárodného obchodu taktiež zakomponovala do učebných osnov predmetov zameraných na digitálny marketing bezplatné online kurzy od spoločnosti Google. Na fakulte pôsobí ambasádorka tohto projektu, ako aj Google Certified Trainer, ktorí pod záštitou spoločnosti Google pravidelne informujú študentov o novinkách v rámci projektu Grow with Google, ako aj o trendoch zo sveta digitálneho marketingu.

Google Certified Trainer 2021

Na fakulte taktiež pôsobí Klub digitálneho marketingu, ktorého cieľom je podporiť prepojenie najšikovnejších študentov s požiadavkami praxe, a to vo forme získania praktických skúseností z oblasti digitálneho marketingu.


Online certifikácia v spolupráci so spoločnosťou Learn2Code

Naši študenti majú možnosť rozšíriť si svoje zručnosti aj prostredníctvom certifikačného kurzu v spolupráci so slovenským lídrom v online vzdelávaní - Learn2code. Naučia sa pracovať v grafických programoch spoločnosti Adobe (Photoshop, Illustrator a After Effects), ktoré sú v nie len v online marketingu absolútnym štandardom.


Martin Volek z Volis International - digitálnej marketingovej agentúry na margo našej fakulty

Odkaz pre našich študentov od online marketéra a Google trénera Martina Voleka z Volis International – Digital Marketing Agency spolu s vedúcim Katedry marketingu a medzinárodného obchodu doc. PhDr. Radovanom Bačíkom, PhD., MBA.


OTÁZKY A ODPOVEDE

Zaujala vás špecializácia Digitálny marketing? Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Neváhajte nás kontaktovať cez náš kontaktný formulár. Na otázky vám odpovie doc. Mgr. Richard Fedorko, PhD., člen Katedry marketingu a medzinárodného obchodu.

 Študuj novú špecializáciu Digitálny marketing

TOP fakty o Fakulte

 1. Fakulta nesie označenie „Excelentné výskumné pracovisko“.
 2. Študuj bez prijímačiek na jednej z najväčších fakult PU.
 3. Zaži semester v exotickej krajine.
 4. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 5. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 6. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 7. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 8. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 9. Európou uznávané diplomy.
 10. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 11. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 12. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 13. Skvelé štipendiá.
 14. Štátnice bez memorovania.
 15. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 16. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).